You are here

Saopštenja

Format: 2021-04-23
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada realizuje pilot projekat „Aktiviranje žena“, u opštinama Podgorica i Bijelo Polje.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Regulatorna Agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 05. aprila 2021. godine na svom sajtu www.regagen.co.me objavila nacrt izvještaja o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO ’’Vodovod i kanalizacije’’ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijena za 2021. godinu.>>