You are here

Saopštenja

Format: 2021-02-25
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Svečano uručenje Nagrada Privredne komore Crne Gore kompanijama i privrednicima koji su u 2019. godini postigli izuzetne rezultate na polju uspješnog poslovanja, unapređenja menadžmenta, inovativnosti i društvene odgovornosti, organizovano je 25. decembra 2020. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Skupština Privredne komore Crne Gore na sjednici održanoj 18. decembra 2020. godine, donijela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za Privrednu Komoru Crne Gore za 2021. godinu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Golubović na Međunarodnom ekonomskom forumu
Međunarodni ekonomski forum, u organizaciji Savjeta studenata i Vijeća studenata Ekonomskog fakulteta održan je 22. decembra 2020. godine. Tema skupa je bila “Suočavanje sa posljedicama izazavanih pandemijom Covid-19, prilike i izazovi”. Prisustvovali su studenti iz Crne Gore,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Razmotrena Analiza poslovanja crnogorske privrede u 2020. godini
Skupština Privredne komore Crne Gore, na sjednici 17. decembra, razmotrila je Analizu “Crnogorska privreda u 2020. godini”, koju je napravila Stručna služba ove asocijacije. Dokument sadrži pregled stanja ekonomije kroz sagledavanje makroekonomskih pokazatelja, uticaj pandemije na...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora stipendira učenike i studente
Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, na sjednici 17. decembra 2020, donio je odluke o stipendiranju 30 učenika srednjih stručnih škola i dva studenta rudarstva i geologije u tekućoj nastavnoj godini.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Pandemija i izazovi u poslovanju špeditera
Odbor udruženja špeditera razmotrio je na online sjednici 16. decembra 2020. godine Informaciju o poslovanju u sektoru logistike i špedicije, Nacrt carinskog zakona, podršku Upravi carina u oblasti akciza, te izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata....>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Analiza poslovanja crnogorske privrede u 2020. godini
Privredna komora Crne Gore u kontinuitetu prati i analizira regulatorni okvir i primjenu propisa u praksi, ostvarene rezultate privrednih subjekata, kao i izazove sa kojima se suočavaju. Na osnovu podataka dobijenih od državnih organa, relevantnih institucija i sopstvenih...>>

Pages