You are here

Koordinacioni odbori

U okviru Privredne komore organizovani su sljedeći koordinacioni odbori:

  • Koordinacioni odbor za žensko preduzetništvo
  • Koordinacioni odbor za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine
  • Koordinacioni odbor za zdravstveni turizam
  • Koordinacioni odbor farmaceutske i medicinske privrede
  • Koordinacioni odbor za kvalitet
  • Koordinacioni odbor za tranzirni turizam