You are here

Akcioni plan za uspostavljanje Zajedničkog regionalnog tržišta

18/11/2020

Lideri šest zemalja regiona zapadnog Balkana, na sastanku samita Berlinskog procesa, koji je održan u Sofiji 10. novembra 2020, usvojili su Akcioni plan za uspostavljanje Zajedničkog regionalnog tržišta.

Akcioni plan utvrđuje korake ka uspostavljanju Zajedničkog regionalnog tržišta u regionu zapadnog Balkana, zasnovanog na četiri slobode EU (slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala), sa pojačanom saradnjom predviđenom u oblastima politike digitalizacije, investicija i inovacija i industrije.

Akcioni plan za uspostavljanje Zajedničkog regionalnog tržišta sprovodiće se u periodu 2021-2024, a procjenjuje se da regionalna ekonomska integracija može generisati dodatnih 6-7% rasta BDP-a u regionu.

Pored osiguranja slobodnog protoka roba, usluga, kapitala i ljudi, akcionim planom je predviđeno i stvaranje regionalnog investicionog područja - kako bi se investicione politike zemalja regiona uskladile sa standardima EU i najboljim međunarodnim praksama i kako bi se region promovisao u inostranstvu.

Pored toga, radiće se na daljem poboljšanju / proširenju zelenih koridora do graničnih prelaza sa državama članicama EU, pružanju 24/7 usluga od strane svih inspekcijskih službi na graničnim prelazima, usvajanju programa uzajamnog priznavanja koji će omogućiti da se proizvodi i usluge plasiraju širom CEFTA tržišta sa jedinstvenom dokumentacijom koju priznaju sve članice, kao i uspostavljanjem regionalnog tržišta e-trgovine.

Formiranje zajedničkog regionalnog tržišta doprineće stavljanju regiona na mapu atraktivnih destinacija za globalne investitore. Brzim usklađivanjem sa propisima EU i povećanim mogućnostima za rad sa većim brojem dobavljača, otvoriće se nova radna mjesta, potrošačima će biti dostupan širi spektar proizvoda po nižim cenama, a istovremeno će ljudi moći da rade u cujelom regionu. Veće regionalno tržište će značiti prekretnicu za kompanije u regionu koje će se bolje integrisati u evropske lance vrijednosti i ojačati svoju konkurentnost na evropskom i svjetskom tržištu.

Komorski investicion forum ZB6 aktivno je učestvovao u izradi akcionog plana, a preko Poslovnog savjeta, koji je nedavno konstituisan, biće jedan od glavnih aktera u praćenju napretka ciljeva u usvojenom Akcionom planu.

Sports Shoes | FASHION NEWS