You are here

Na sastanku u Finansijskoj agenciji Hrvatske

26/01/2022

Delegacija Privredne komore Crne Gore na čelu sa predsjednicom dr Ninom Drakić tokom službene posjete Hrvatskoj imala je više sadržajnih sastanaka i sa rukovodstvom Finansijske agencije Hrvatske (FINA).

FINA je lider na području pružanja finansijskih, sertifikacionih, javnih i informativnih usluga tamošnjoj privredi i javnim tijelima, sa tradicijom dugom nekoliko decenija u ovoj oblasti. Usluge koje ova institucija nudi su potpuno digitalizovane, čime je ova institucija i lider u procesu digitalne transformacije.

Predsjednica Drakić, sa saradnicima, interesovala se oko procesa mapiranja, definisanja i implementacije digitalnih servisa, te odgovarajućih registara u crnogorski sistem privrednih i poslovnih subjekata.

- Dobre prakse i pozitivna iskustva koje FINA realizuje na principima relevantnih standarda i direktiva EU, predstavljaju odličnu smjernicu za širenje spektra usluga u crnogorskom privrednom sistemu, što je jedan od naših ciljeva.

Članovi uprave FINA iskazali su spremnost da na bazi uspostavljene saradnje podrže napore Privredne komore da unaprijedi svoje usluge i uspostavi nove elektronske servise i registre.