You are here

Nezamjenjiva uloga komora u oporavku ekonomija nakon COVID-a

28/05/2021

Privredne komore imaju nezamjenjivu ulogu u oporavku ekonomija od pandemije COVID-19, ocijenjeno je na sastanku izvršnih direktora/potpredsjednika članica Asocijacije privrednih komora Evrope EUROCHAMBRES, održanom online 28. maja 2021. godine.

Privrednu komoru Crne Gore predstavljao je potpredsjednik Pavle D. Radovanović.

- Zvanični podaci pokazuju da je COVID pandemija najsnažniji negativan efekat u Evropi imala na Crnu Goru. Pad ekonomije od 15,2% prati značajno smanjenje broja zaposlenih, odnosno povećanje stope nezaposlenih. I drugi indikatori su izuzetno negativni. U situaciji smo kada je neophodna intezivna komunikacija donosilaca odluka, prvenstveno Vlade Crne Gore i ministarstava, sa crnogorskom privredom/Privrednom komorom Crne Gore, u osmišljavanju i realizaciji planova oporavka - rekao je Pavle D. Radovanović.

Generalni sekretar EUROCHAMBRES-a Ben Baters prezentovao je aktivnosti evropske komorske asocijacije, a tokom sastanka je razmatrana uloga komora u njihovim državama, izazovi sa kojima se suočavaju u poslovanju, te njihovi kratkoročni i srednjoročni ciljevi.