You are here

Prioritet snaženje regionalnog ekonomskog prostora

11/03/2020

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović i koordinator za saradnju sa međunarodnim komorskim asocijacijama Balša Ćulafić boravili su 10. i 11. marta u Skoplju. Učestvovali su u radu sjednice Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana i razgovarali sa crnogorskom ambasadorkom u toj državi Marijom Petrović.

Od osnivanja Komorskog investicionog foruma, kao zajedničke insititucije šest komora Zapadnog Balkana, značajan napredak je napravljen u pogledu povezivanja poslovnih zajednica i privreda regiona, kao i jačanju saradnje na nivou vlada.

Komore Zapadnog Balkana, u saradnji sa strateškim partnerima i podržavaocima procesa stvaranja zajedničkog ekonomskog prostora, aktivno rade na realizaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na stvaranje boljih radnih uslova za kompanije u regionu, ali i na povećanju prisustva na evropskim tržištima, istakli su predsjednici komora na sastanku Upravnog odbora KIF-a.

Predsjednici komora, kao i nacionalni koordinatori aktivnosti KIF-a, razgovarali su o tekućim projektnim aktivnostima i njihovoj realizaciji za predstojeći period. Aktivnosti od posebnog značaja čija je realizacija planirana do kraja godine su Samit Evropske unije, koji će se održati u maju u Zagrebu, kao i Samit Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa, koji planiran za oktobar. Sjeverna Makedonija biće domaćin ekonomskog segmenta Samita. U međuvremenu, menadžement KIF-a ostaje posvećen uređenju institucionalnog kapaciteta i jačanju projektnih aktivnosti u okviru KIF-a.

Predsjednik PK Sjeverne Makedonije Branko Azeski je naglasio da će KIF, u narednom periodu, nastaviti da doprinosi rješavanju ekonomskih izazova regiona, uz podršku institucija Evropske unije i regionalnih vlada u cjelokupnom procesu. On je najavio institucionalno jačanje KIF-a, uspostavljanje zajedničke arbitraže i kreditnog biroa, kao i olakšavanje procedura za razmjenu robe i usluga na graničnim prelazima.

Korišćenjem finansijskih i osiguravajućih institucija, koje imaju filijale u zemljama regiona, kao i pružanjem određenih prednosti, radiće se na povećanju trgovine preko Komorskog investicionog foruma, saopšteno je na sastanku.

KIF ZB6 će nastaviti da radi na jačanju regionalne ekonomske saradnje kroz aktivno lobiranje i zagovaranje javno-privatnog dijaloga između poslovnih zajednica, institucija i regionalnih vlada, kao i na rješavanju problema koji se odnose na povećanje trgovine unutar regiona i sa zemljama Evropske unije, stranih investicija i slobodan protok robe i ljudi. Ovo uključuje digitalizaciju procesa u šest zemalja u regionu, sa ciljem povezivanja institucija i smanjenja procedura u cilju saradnje u regionu, ali i sa Evropskom unijom.

Predsjednik Golubović i koordinator Ćulafić su tokom razgovora sa ambasadorkom Marijom Petrović razmatrali mogućnosti organizovanja aktivnosti koje bi snažnije povezale privrednike i ojačale ekonomsku saradnju dvije države. Tokom sastanka je ocijenjeno da su politički odnosi dvije države veoma dobri, a da postoji prostor za dodatno unapređenje privredne saradnje. Poslovni forum i bilateralni susreti privrednika Crne Gore i Sjeverne Makedonije doprinijeli bi intenziviranju ekonomskih relacija, ocijenili su sagovornici, pa će u narednom periodu, Komora i Ambasada, u saradnji sa makedonskim institucijama, raditi na realizaciji ovakvog poslovnog događaja.