You are here

Privredna komora u Poslovnom savjetu Kine i zemalja CIE

08/06/2021

Privredna komora Crne Gore pridružila se Poslovnom savjetu Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIE). Riječ je o neprofitnoj platformi koja je, od uspostavljanja 2014. godine, ključni dio Mehanizma za saradnju Kine i zemalja CIE i ima cilj da ojača veze poslovnih udruženja, te ekonomske, trgovinske i investicione aktivnosti. Za sada Poslovni savjet čini 17 organizacija iz 13 zemalja CIE.

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović učestvovao je 8. juna 2021. godine u radu šestog sastanka Poslovnog savjeta Kine i CIE, u koorganizaciji Kineskog savjeta za promociju međunarodne trgovine i Narodne vlade provincije Džeđang. Tema skupa bila je „Nova pozicija, novo putovanje, više dobiti“.

Tokom sastanka, u okviru kojeg su organizovani konferencija i B2B susreti, razgovarano je o međukomorskoj, privrednoj te saradnji malih i srednjih preduzeća, u cilju intezivnije razmjene iskustava između kineskih i centralnoevropskih poslovnih zajednica.

- Privredna komora Crne Gore podržava inicijative pokrenute s ciljem podsticanja ekonomske saradnje. Zato smo sa zadovoljstvom prihvatili vaš poziv da postanemo članica Poslovnog savjeta zemalja CIE, uvjereni da će platforma 17+1 biti na obostranu korist. Zainteresovani smo da participiramo u zajedničkom kreiranju Ningbo inicijative kako bismo podstakli saradnju na dobrobit svih uključenih strana - rekao je Radovanović.

Izrazio je uvjerenje da će kineske i CIE privredne komore doprinijeti jačanju ekonomske, trgovinske i investicione saradnje.

Pored potpredsjednika Radovanovića, u radu panela učestvovali su Albana Laknori, generalna secretarka Trgovinsko-industrijske komore Albanije, dr Boyko Takov, izvršni direktor Agencije za promociju MSP Bugarske, Attila Galambos, potpredsjednik Komiteta za vanjske poslove Privredne komore Mađarske, Daniela Arsovska, predsjednica Saveza privrednih komora Sjeverne Makedonije, Xu Guangxian, predsjedavajući CCPIT Ningbo i Chen Fu, predsjedavajući CCPIT Chengdu.

Tokom skupa organizovani su bilateralni sastanci privrednika u čijem radu su učestvovali i predstavnici crnogorskih kompanija.