You are here

Sjednica Upravnog odbora Foruma AIC

06/05/2019

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović učestvovao je u radu Upravnog odbora Foruma jadransko-jonskih privrednih komora koji je održan 6. maja 2019. godine u Budvi.

Sastanak je organizovan u susret četvrtom Forumu Strategije EU za Jadransko jonski region (EUSAIR) i drugoj zajedničkoj Konferenciji Foruma privrednih komora, gradova i univerziteta Jadransko jonske regije, koji se u tom gradu održavaju 7. i 8.maja 2019.godine pod sloganom „Integracija ljudi, razvoj regiona“. Organizatori su Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo vanjskih poslova i Kancelarija za evropske integracije. Cilj zajedničkog skupa je da se sumiraju postignuti rezultati za vrijeme crnogorskog predsjedavanja i razmotre teme iz oblasti plavog rasta, turizma, povezivanja regiona, ženskog preduzetništva, društvenih promjena i ekonomskih analiza.

Upravni odbor je razmotrio organizaciona pitanja predstojeće godišnje konferencije kao i 4. EUSAIR Foruma, te prvog zajedničkog sastanka članica Foruma privrednih komora, gradova i univerziteta Jadransko-jonske regije. Usvojen je finansijski izvještaj AIC Foruma za 2018. godinu, a diskutovano je o zahtjevima Komore Ioannina koji se odnose na članarine.

Sastanku Upravnog odbora prethodio je sastanak  Nadzornog odbora čiji je član Pavle D. Radovanovic, generalni sekretar. Nadzorni odbor je utvrdio da je finansijsko poslovanje AIC Foruma  u 2018. godini bilo u skladu sa propisima.

Sastanku Upravnog odbora prisustvovao je i nacionalni koordinator Komorskog investicionog foruma WB 6 Balša Ćulafić.

Skupština Foruma jadransko-jonskih privrednih komora biće održana 8. maja 2019. u Budvi.