You are here

Snažan doprinos privrednih komora i civilnog društva evropskim politikama

08/06/2021

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović učestvovao je u radu Generalne skupštine Asocijacije privrednih komora Evrope – EUROCHAMBRES, koja je održana online 8. juna 2021. godine.

Uvodno izlaganje imala je Krista Šveng, predsjednica Evropskog ekonomsko-socijalnog savjeta.

„Zahvaljujući doprinosu organizovanog civilnog društva, evropske politike mogu tačnije odražavati situaciju na terenu i efikasnije se sprovoditi na nacionalnom ili lokalnom nivou“, saopštila je Šveng, naglašavajući značaj učešća privrednih komora u radu komiteta Evropskog ekonomsko-socijalnog savjeta.

„Konsultativni odbori Evropskog ekonomsko-socijalnog savjeta, koje čine predstavnici privrede, zaposlenih i nevladinog sektora su važni formati za razgovore o najznačajnijim temama svakog društva, države“, rekao je potpredsjednik Radovanović, podržavajući iznesene stavove predsjednice Evropskog ekonomsko-socijalnog savjeta. Radovanović je kopredsjedavajući Zajedničkog konsultativnog odbora Evropskog ekonomsko-socijalnog savjeta i Crne Gore.

Tokom 129. zasijedanja predstavljen izvještaj predsjednika Kristofa Lajtla o realizovanim aktivnostima, te razmatrano ažuriranje Strateške mape puta koju su članice usvojile u oktobru 2019, uz osvrt na napravljeni napredak, ključne događaje, izazove i prioritete za naredne mjesece.

Generalna skupština je usvojila Finansijski izvještaj za 2020. godinu i budžet za 2021. Izabran je revizor EUROCHAMBRES-a sa mandatom u trajanju tri godine.

Diskutovano je o pripremi izbora Odbora direktora, predsjednika i zamjenika. Izbori za naredno dvogodišnje razdoblje održaće se na Generalnoj skupštini 15. oktobra 2021.

Prezentovane su glavne predstojeće aktivnosti EUROCHAMBRES-a, događaji planirani za drugo polugodište uz fokus na Povezivanje evropskih komora o programima i mogućnostima finansiranja EU (29. juna - 1.jula) i jesenjoj seriji onlajn politika (12.-14. oktobra).

Usvojen je zahtjev Privredne komore Andore da postane dopisna članica EUROCHAMRES-a.