You are here

Uspostavljanje zelenih koridora između CEFTA potpisnica (ZB6) i država članica Evropske unije

27/04/2021

Komorski investicioni forum zapadnobalkanske šestorke uputio je premijerima susjednih zemalja, uključujući Bugarsku, Hrvatsku, Mađarsku, Grčku i Rumuniju na pažnju zajednički predlog Transportne zajednice i Sekretarijata CEFTA u vezi sa uspostavljanjem zelenih koridora/traka između CEFTA/šest zemalja Zapadnog Balkana i država članica Evropske unije, podržavajući trgovinske i transportne olakšice i obezbjeđujući brz protok robe u vrijeme pandemije i nakon toga.

Inicijativa je podržana i razvijena u tijesnoj saradnji sa Evropskom komisijom u cilju skraćivanja prekomjernog vremena čekanja na graničnim prelazima između šest zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, približavajući Region granicama sa boljim upravljačkim pristupom i jedinstvenim šalterom na svim graničnim prelazima. S obzirom na to da će Komisija nastaviti da radi na ostvarivanju punog potencijala ove inicijative, KIF ZB6 poziva najbliže susjede da podrže uspostavljanje zelenih koridora/traka Zapadnog Balkana sa EU.

Od početka pandemije KIF ZB6 podržava i pozdravlja uspostavljanje „Zelenih koridora“ u okviru CEFTA-e, što je u velikoj mjeri obezbijedilo nesmetanu trgovinu na Zapadnom Balkanu, uprkos izazovima koje predstavlja pandemija. KIF ZB6 traži da se uspostavi sličan mehanizam između CEFTA-e i EU, uvjereni da je brz i nesmetan prevoz robe u zajedničkom interesu kako kompanija sa Zapadnog Balkana, tako i onih iz zemalja članica EU.

Osim toga, KIF ZB6 se takođe obratio premijerima Zapadnog Balkana i iskazao zajednički stav šest privrednih komora u vezi sa jačanjem pravnog i institucionalnog okvira kako bi primjena zajedničkog tržišta bila efikasnija i djelotvornija. Kao predstavnik regionalne poslovne zajednice, KIF ZB6 se aktivno zalaže za uspostavljanje četiri slobode na Zapadnom Balkanu, uključujući slobodno kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala.

Postizanje višeg cilja i završetak plana za zajedničko tržište zahtijeva intenzivniju saradnju između vladinih institucija zemalja Zapadnog Balkana i KIF ZB6. 

KIF ZB6 se raduje ovogodišnjem Samitu o Zapadnom Balkanu koji će se održati u Berlinu, sa nadom da će prve rezultate primjene Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište osjetiti poslovna zajednica Zapadnog Balkana u svakodnevnom poslovanju.