You are here

Zajedno prema održivom razvoju

17/11/2021

Privredna komora Crne Gore, Ambasada Francuske i Udruženje francusko-crnogorskih preduzeća, organizovali su 17. novembra 2021. godine konferenciju pod nazivom „Zajedno prema održivom razvoju“.

Eminentne francuske kompanije Schneider Electric, Veolia i Valgo predstavile su ekspertize u domenima energetske efikasnosti, digitalizacije mreža za distribuiranje električne energije, obnovljivih i zelenih izvora energije i upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Start-up kompanije iz ove države Lify Air/Nexcorpo prezentovale su svoje inovacije i napredne tehnologije za upotrebu vještačke inteligencije u praćenju i kontroli koncentracije polena i zagađenja ugljen-dioksidom.

Konferencija, koju su uvodnim izlaganjima otvorili v.d. predsjednice Privredne komore dr Nina Drakić, ambasador Francuske Kristijan Timonije, v.d. generalnog direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Dušan Bugarin, državni sekretar za energetiku Marko Perunović i predsjednik Udruženja francusko-crnogorskih preduzeća Rajko Uskoković, okupila je predstavnike međunarodnih finansijskih institucija, aktere bilateralne saradnje kao što je Francuska razvojna agencija i predstavnike svih crnogorskih institucija koje djeluju u sektorima energije i ekologije.

Vršiteljka dužnosti predsjednice Privredne komore dr Nina Drakić kazala je da je održivi razvoj prepoznat kao dugoročni razvojni pravac Crne Gore kroz Nacionalnu strategiju održivog razvoja do 2030. godine i sva druga strateška dokumenta. Strategijom se prepoznaju rješenja za održivo upravljanje sa četiri grupe nacionalnih resursa - ljudskim, društvenim, prirodnim i ekonomskim.

- Prihvatanje i integrisanje zahtjeva Ujedinjenih nacija izloženih u Agendi za održivi razvoj do 2030. godine, nije samo kompleksan već i kontinuiran proces, koji zahtijeva uključenost svih aktera u društvu – kazala je Drakić.

Prema njenim riječima, u cilju što bolje realizacije ovog izuzetno ambicioznog plana koji podrazumijeva odgovornost i stavljanje znanja i tehnoloških inovacija u službu održivog upravljanja nacionalnim resursima, važno je koristiti iskustva drugih i naći im primjenu u lokalnom kontekstu.

- Konferencija kao što je današnja upravo služi tom cilju – da vidimo na koji način možemo iskoristiti znanje i iskustvo kolega iz Francuske kako bismo unaprijedili naš poslovni ambijent i kreirali neke drugačije razvojne prilike – rekla je ona.

Apostrofirala je ulogu Privredne komore koja je u saradnji sa Vladom i uz podršku UNDP-a u prethodnoj godini započela realizaciju aktivnosti kojima su postavljeni temelji za izradu Mape puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji. Aktivnosti su nastavljene i ove godine, sa ciljem kreiranja dokumenta koji treba da služi kao vodilja za uvođenje cirkularnih praksi i unapređenje poslovanja po uzoru na brojne zemlje Evrope i svijeta.

- Pomenutim dokumentom želimo da doprinesemo da Crna Gora implementira zelena, cirkularna rješenja. Tako ćemo sredstva dostupna za zelenu tranziciju, a svakako ona koja su vezana za ogromni potencijal kojim Crna Gora raspolaže kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, investirati na pametan i efikasan način – u jačanje ekonomije, očuvanje prirode i dobrobit svakog građanina naše zemlje – naglasila je Drakić, podsjećajući i na veoma važnu ulogu ove asocijacije u Nacionalnom savjetu za održivi razvoj i Radnoj grupi za zelenu ekonomiju.

Zahvalila je Ambasadi Francuske na kontinuiranoj podršci crnogorskim zelenim i održivim poduhvatima i saradnji na projektima od značaja za obije zemlje.

Ambasador Kristijan Timonije ocijenio je da organizovanje Konferencije predstavlja još jednu potvrdu zainteresovanosti Francuske za održivi ekonomski razvoj naše zemlje.

- Teška situacija u 2020. godini, prije svega u zdravstvenom smislu, ističe koliko je važno da zajedno gledamo u pravcu održivog razvoja – ocijenio je Timonije.

On je naglasio da Francuska sa mnogo pažnje posmatra i pozdravlja reformske procese u Crnoj Gori, posebno u oblasti javnih nabavki. To će, prema njegovim riječima, ohrabriti francuska preduzeća da još snažnije budu zastupljena na crnogorskom tržištu.

- Izražavamo veliko povjerenje u reforme koje sprovodite, pogotovo u program Evropa sada, i nadamo se da će budžet Crne Gore biti uskoro usvojen u Skupštini, jer bez dobrog budžeta nema ni dobre ekonomije. Ukoliko društvo ostane jedinstveno, vaš put pridruživanja u EU može dobiti iznenađujući tok – rekao je ambasador.

On je kazao da je Ambasada uspostavila blisku saradnju sa Investiciono razvojnim fondom i opštinama sjevera koja će rezultirati konkretnim aktivnostima.

- Francuska je na vašoj strani, posebno u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine – zaključio je ambasador.

V.d. generalnog direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Dušan Bugarin naveo je da ne možemo biti zadovoljni urađenim u ovoj oblasti u protekle tri decenije.

- Mogli smo mnogo više uraditi. Nemamo više vremena za gubljenje, ni za greške. Naše resorno ministarstvo uradilo je puno u prethodnih godinu dana i planiramo dosta toga za budući period – kazao je Bugarin i predstavio ukratko realizovane i projekte u toku.

Među navedenim su proglašavanje prvih zaštićenih područja na moru – parkova prirode Platamuni i Katič, a u toku je izrada planskog dokumenta za treće zaštićeno područje u Ulcinju. Takođe je pomenuo aktivnosti na zaštiti Ade Bojane, donijetom moratorijumu na dalju izgradnju minihidroelektrana čime se čuva biodiverzitet u rijekama, a u toku je zaštita vodoizvorišta Bolje sestre. Bugarin je najavio da će Regionalni vodovod uraditi projekat fabrike za prečišćavanje vode iz Skadarskog jezera kako bi se obezbijedilo nesmetano snabdijevanje vodom crnogorskog primorja. U toku je izrada novih zakona o komunalnim djelatnostima i vodnim uslugama, rješava se problem grita u Bijeloj, deponija u Maljevcu i drugim crnim tačkama u Crnoj Gori. Takođe je najavio izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u Nikšiću.

- Imamo zainteresovane renomirane inostrane partnere koji žele da investiraju u ovu oblast, što je jako važno jer ova oblast spada u takozvane teške direktive EU i potrebna su ogromna sredstva, više od 350 miliona eura kako bi se riješio problem reciklaže i otpada u Crnoj Gori – naglasio je Bugarin.

Zaključio je da samo zajedno i udruženim snagama možemo postići dobre rezultate u oblasti održivog razvoja.

Državni sekretar za energetiku Marko Perunović navodi da su zelena tranzicija i prelazak na energiju iz obnovljivih izvora od izuzetnog značaja za energetski sistem Crne Gore i cjelokupnu ekonomiju.

- Ako tranziciju postavimo na prave temelje, naš energetski sektor će donijeti velike benefite državi. Ako ne prepoznamo prave vrijednosti možemo ući u probleme koji će se reflektovati na budžet Crne Gore. Zato moramo iskoristiti šansu koja nam se pruža u ovom periodu – rekao je Perunović.

Prema njegovim riječima, svi moramo raditi na tome da Termoelektranu Pljevlja, koja proizvodi 40-50 odsto ukupne električne energije u Crnoj Gori, prilagodimo savremenim tokovima i emisiju CO2 postepeno smanjimo na nultu vrijednost. Da bi se to ostvarilo, najprije je neophodno riješiti socio-ekonomski status Pljevalja i kreirati nova radna mjesta. Najavio je razvoj cementare koja bi tome dala određeni doprinos i omogućila da Rudnik uglja postane rudnik laporca – sirovine za cementaru. U ovom procesu zapošljavanja u Pljevljima bitan činilac biće i razvoj drvne industrije i seoskog turizma.

On je naveo projekte koji su u završnoj fazi kao što su vjetroelektrana na Krnovu (koja pokazuje da naša zemlja ima dobar vjetropotencijal), zatim Solari 3000 i 500, a najavljuje i bolju valorizaciju hidropotencijala, te razmatranje uvođenja prirodnog gasa kao izvora električne energije.

- Crna Gora može biti zlatni primjer zelene tranzicije. Od partnera iz EU i Francuske očekujemo pomoć u institucionalnom djelovanju i dobrim kreditnim sredstvima, posebno grantovima, kako bismo što bolje prošli kroz zelenu tranziciju – zaključio je Perunović.

Predsjednik Udruženja francusko-crnogorskih preduzeća Rajko Uskoković podsjetio je da ova asocijacija osnovana pod pokroviteljstvom Ambasade Francuske u Podgorici, te da od 2017. godine aktivno učestvuje u privrednoj razmjeni između dvije prijateljske zemlje podižući nivo ekonomske saradnje.

- S ponosom mozemo istaći da smo od 24 člana iz prve godine rada došli do aktivnih 46 članova u našem udruženju, što jasno govori da je naša misija na dobrom putu – rekao je Uskoković.

Ističe da je tema konferencije od velikog značaja za Crnu Goru koja je „kao Ustavom definisana ekološka zemlja predodređena da postane sinonim za proizvodnju energije po evropskim održivim standardima“.

- Veličina Crne Gore neće dozvoljavati da se više koriste kao energenti konvencionalni izvori vec moramo da se vratimo prirodnijim, čistim, ekološkim izvorima. Iskustva Francuske i njihovih renomiranih kompanija su danas tu pred svima nama da nam pokažu smjernice kako i u kom pravcu treba raditi – smatra on.

Naglašava potrebu da se uči od uspješnih te njihova praksa primjeni na našim prostorima.

- Time se stvara povoljan ambijent da ulazak u Evropu bude u skladu sa evropskim razmišljanjima i evropskom praksom, a to Crna Gora želi i zaslužuje – zaključuje on.

Nebojša Grbušić, kompanija Veolia, govorio je o primjenjivim tehnologijama i rješenjima u oblasti upravljanja vodama i sektoru energije. Ksenija Karić i Josip Aleksić, Schneider Electric, imali su prezentaciju na temu pametnog upravljanja elektro-distributivnom mrežom kao prvom koraku u smanjenju potrošnje. Dos Santos iz kompanije Valgo govorio je o valorizovanju industrijskog otpada – od remedijacije industrijskih zona do obnovljive energije, a Žan-Kristof Bonis, Lify Air/Nexcorpo, o digitalnoj tehnologiji kao podršci energiji i životnoj sredini.

Aktivnosti Francuske razvojne agencije AFD prezentovao je direktor Dominik Otberg, a Investiciono-razvojnog fonda direktorica Irena Radović.

Grupacija AFD sprovodi francusku politiku u oblasti razvoja i međunarodne solidarnosti. Ona finansira, podržava i ubrzava tranziciju ka skladnijem i otpornijem svijetu, pružajući podršku javnom sektoru i nevladinim organizacijama. Uključeni su u više od 4.000 projekata u 120 zemalja, za zajedničko dobro - klimu, biodiverzitet, mir, ravnopravnost polova, obrazovanje ili zdravstvo, doprinoseći angažmanu Francuske i francuskog naroda u ostvarenju ciljeva održivog razvoja. 

- Naš mandat je da podržimo EU integracije partnera i drago nam je što smo u državi koja je šampion integracija u Regionu – kazao je Otberg.

Irena Radović je istakla važnost današnjih razgovora u krovnoj asocijaciji crnogorske poslovne zajednice – Privrednoj komori, o modalitetima osnaživanja crnogorske privrede u partnerstvu sa francuskim preduzećima.

Ona je posebno apostrofirala značaj saradnje sa ambasadorom Timonijeom i uspostavljenog partnerstva IRF-a i Francuske razvojne agencije, koja značajno doprinosi crnogorskoj evropskoj priči. Saradnja je rezultirala programom kroz koji će u značajnoj mjeri podržati investicije koje sadrže klimatsku komponentu i investicije mikro malih i srednjih preduzeća koje se odnose na ranjive kategorije. Tu se misli na preduzetnike, poljoprivrednike, početnike u biznisu, kao i na sve one koji imaju otežan pristup finansiranju. Izrazila je očekivanje da će saradnja sa ambasadama Francuske i EU doprinijeti osnaživanju kapaciteta opština da povlače sredstva iz evropskih fondova.

Radović je predstavila Investiciono razvojni fond, posebno apostrofirajući njegovu ulogu tokom pandemije kovida-19.

- IRF je od početka pandemije podržao crnogorske privrednike u iznosu od preko 400 miliona eura - precizirala je Radović.

Kada je riječ o zelenom finansiranju, očekuje da će razviti niz dodatnih podsticaja i stimulacija kroz bespovratna pretpristupna sredstva EU. IRF će u narednom periodu nastaviti da podržava projekte pametne mobilnosti, održivog razvoja i obnovljivih izvora energije, kao i one sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena.

- U održivom razvoju bitna je sinergija javnog i privatnog sektora – rekla je ona.

Radović je najavila organizaciju konferencije u saradnji sa opštinama na sjeveru, koja će biti održana 29. novembra.

Remon Zakaria, šef kancelarije EBRD u Crnoj Gori kazao je da je ova banka od 2006. godine finansirala 74 projekta sa ukupno 700 miliona eura.

- EBRD snažno podržava različite ekonomske sektore. Šezdeset osam odsto našeg portfolija se odnosi na investicije u održivu infrastrukturu – rekao je Zakaria, naglašavajući važnost saradnje sa lokalnim finansijskim institucijama u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, promovisanju održivosti, snaženju žena u biznisu i konkurentnosti.

Rade Ralević, EBRD, istakao je da je 2020. godina bila jedna od najuspješnijih za ovu banku, pošto su investirali 160 miliona eura u 15 novih projekata u Crnoj Gori.

- Kada su u pitanju planovi za 2022. godinu, u fokusu naše podrške biće željeznička infrastruktura, Regionalni vodovod, energetski projekti u opštinama, izgradnja drugog dijela autoputa između Mateševa i Andrijevice. Takođe, razgovoramo sa predjednikom opštine Podgorica o uključivanju u Inicijativu zelenih gradova, kao i o potencijalnim projektima iz oblasti zelene energije – rekao je Ralević. 

Prema njegovim riječima, EBRD posebno podržava investicije u obnovljive izvore energije, solarne i vjetro parkove, te održivu infrastruturu.

Kazao je da je EBRD prije nekoliko mjeseci donijela novu Strategiju poslovanja u saradnji sa Vladom Crne Gore, kroz koju će se fokusirati na nekoliko glavnih ciljeva, i to: diverzifikaciju ekonomije, investicije u mala i srednja preduzeća, podršku unapređenju i reformi javne uprave, korporativno upravljanje i zelenu ekonomju u Crnoj Gori, povezivanje energetskog i saobraćajnog sektora, digitalnu tranziciju i drugo.

Dragi Vujačić, Digital Dab, prezentovao je ovu kompaniju koja je u proteklih godinu dana pokrenula youtube kanal GreenTV Montenegro namijenjen informisanju. Projekt ima cilj uspostavljanja ekološke ravnoteže ove regije kroz praćenje, motivisanje i informisanje građana i ključnih vladinih organizacija o izazovima crnogorskog ekosistema. Ovim su targetirani najopasniji izazovi koji čekaju Crnu Goru u oblasti unapređenja životne sredine.