You are here

Međunarodni saobraćaj

26. mart 2018. godine

Ovdje možete preuzeti Knjige predloga redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju za 2018. godinu i obrazac za prigovaranje

31. januar 2018. godine

U skladu sa članom 64 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 71/17) i članom 4 Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 58/13), daje se 

Obavještenje o usklađivanju Redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju 

Predloge novih redova vožnje, kao i stare redove vožnje sa promjenom, zainteresovani prevoznici su dužni predati Službi saobraćaja Privredne komore Crne Gore, na adresi Ul. Jovana Tomaševića 9/5, Podgorica, najkasnije do 02.03.2018. godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 13 prethodno naznačenih Pravila, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „ Komisija za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom prevozu“ - „OTVARA KOMISIJA“ dostaviti:

 • zahtjev ovjeren i potpisan;
 • predlog novog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od svih partnera, u 4 (četiri) primjerka;
 • itinerer za svaki predloženi red vožnje sa tekstualnim opisom linije;
 • broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje, za teritoriju Crne Gore;
 • ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje  međunarodnog linijskog prevoza putnika za domaćeg prevoznika;
 • ugovor o zajedničkom održavanju linije sa stranim prevoznikom koji sadrži režim zajedničkog održavanja linije kao i način prodaje voznih karata i
 • dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje.

U Zahtjevu za usklađivanje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu.

Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), priložiti važeću dozvolu i stari red vožnje, u koji se unose promjene.

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 15 Pravila, iz daljeg postupka isključuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

 • Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, br. 71/17);
 • Pravilnikom o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list RCG“, br. 23/08, 20/11 i 16/14);
 • Pravilnikom o obrascima reda vožnje i sadržaju i načinu vođenja evidencija registrovanih redova vožnje u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, br. 15/06) i
 • Pravilima o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 58/13).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.

Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR, za svaki prigovor na predloženi međunarodni red vožnje.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom“.

Dokumentaciju koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.

19. april 2017. godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o usklađivanju međunarodnih redova vožnje u drumskom saobraćaju za sezonu 2017 / 2018.

20. mart 2017. godine

Ovdje možete preuzeti Knjige predloga redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju za 2017. godinu i obrazac za prigovaranje

30. januar 2017. godine

U skladu sa članom 27 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 45/05, 75/10, 38/12 i 18/14) i članom 4 Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 58/13), daje se

Obavještenje o usklađivanju Redova vožnje  u međunarodnom drumskom saobraćaju

Predloge novih redova vožnje, kao i stare redove vožnje sa promjenom, zainteresovani prevoznici su dužni predati Službi saobraćaja Privredne komore Crne Gore, na adresi Ul. Jovana Tomaševića 9/5, Podgorica, najkasnije do 02.03.2017.godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 13 prethodno naznačenih Pravila,  u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Komisija za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom prevozu“-„OTVARA KOMISIJA“dostaviti:

 • zahtjev ovjeren i potpisan;
 • predlog novog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od svih partnera, u 4 (četiri) primjerka;
 • itinerer za svaki predloženi red vožnje sa tekstualnim opisom linije;
 • broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje, za teritoriju Crne Gore;
 • ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje  međunarodnog linijskog prevoza putnika za domaćeg prevoznika;
 • ugovor o zajedničkom održavanju linije sa stranim prevoznikom koji sadrži režim zajedničkog održavanja linije kao i način prodaje voznih karata i
 • dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje.

U Zahtjevu za usklađivanje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu.

Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), priložiti važeću dozvolu i stari red vožnje, u koji se unose promjene.

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 15 Pravila, iz daljeg postupka isključuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

 • Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, br. 45/05, 75/10, 38/12 i 18/14);
 • Pravilnikom o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list RCG“, br. 23/08, 20/11 i 16/14);
 • Pravilnikom o obrascima reda vožnje i sadržaju i načinu vođenja evidencija registrovanih redova vožnje u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, br. 15/06) i
 • Pravilima o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 58/13).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.

Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR, za svaki prigovor na predloženi međunarodni red vožnje.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom“.

Dokumentaciju koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.

4. april 2016. godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o usklađivanju međunarodnih redova vožnje u drumskom saobraćaju za sezonu 2016 / 2017.

17. mart 2016.godine

Ovdje možete preuzeti Knjige predloga redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju za 2016. godinu i obrazac za prigovaranje.

3. februar 2016. godine

U skladu sa članom 27 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 45/05, 75/10, 38/12 i 18/14) i članom 4 Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 58/13), daje se

OBAVJEŠTENJE
o usklađivanju Redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju

Predloge novih redova vožnje, kao i stare redove vožnje sa promjenom, zainteresovani prevoznici su dužni predati Službi saobraćaja Privredne komore Crne Gore, na adresi Ul. Jovana Tomaševića 9/5, Podgorica, najkasnije do 02.03.2016. godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 13 prethodno naznačenih Pravila,  u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Komisija za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom prevozu“-„OTVARA KOMISIJA“dostaviti:

- zahtjev ovjeren i potpisan;
- predlog novog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od svih partnera, u 4 (četiri) primjerka;
- itinerer za svaki predloženi red vožnje sa tekstualnim opisom linije;
- broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje, za teritoriju Crne Gore;
- ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje  međunarodnog linijskog prevoza putnika za domaćeg prevoznika;
- ugovor o zajedničkom održavanju linije sa stranim prevoznikom koji sadrži režim zajedničkog održavanja linije kao i način prodaje voznih karata i
- dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje.

U Zahtjevu za usklađivanje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu.

Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), priložiti važeću dozvolu i stari red vožnje, u koji se unose promjene.

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 15 Pravila, iz daljeg postupka isključuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

- Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, br. 45/05, 75/10, 38/12 i 18/14);
- Pravilnikom o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list RCG“, br. 23/08, 20/11 i 16/14);
- Pravilnikom o obrascima reda vožnje i sadržaju i načinu vođenja evidencija registrovanih redova vožnje u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, br. 15/06) i
- Pravilima o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 58/13).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.
Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.
Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR, za svaki prigovor na predloženi međunarodni red vožnje.
Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom“.

Dokumentaciju koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.

15.april 2015.godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o usklađivanju redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju za 2015/16. godinu.

8.septembar 2014.godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o usklađivanju redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju za 2014. godinu.

17. april 2014.g.

U skladu sa članom 52 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, broj 45/05 i „Službeni list CG“, broj 75/10 i 38/12) i članom 2 Pravila o kriterijumima, postupku i načinu određivanja novog domaćeg prevoznika („Sl. list CG“, br. 15/13), daje se

Obavještenje sprovođenju postupka izbora novog domaćeg prevoznika za obavljanje prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju

Zainteresovani prevoznici su dužni da dostave zahtjev za odabir novog domaćeg prevoznika Privrednoj komori Crne Gore, Službi saobraćaja, najkasnije do 30.04.2014.godine.

Na osnovu Izvještaja o ukinutim dozvolama za domaće prevoznike u međunarodnom linijskom prevozu putnika, Direkcije za saobraćaj Crne Gore, broj 05-2300/3, od 17.04.2014. godine, zainteresovani prevoznici mogu pristupiti postupku određivanja prevoznika za sledeće linije u međunarodnom saobraćaju, koje se održavaju samo od strane stranog prevoznika:

R.Br.

Prevoznik

Linija

Reg.br.

linije

Period održavanja

1.

/

„Duga“ – Petlovača

Herceg Novi (16:15)

Sr.Mitrovica (17:30)

244/M/10

Sezonska

2.

/

„Severtrans“ Sombor

Herceg Novi (21:00)

Sombor (21:00)

232/M/10

Sezonska

 

3.

/

„Delon trans“ Novi Pazar

Ulcinj (17:15)

Raška (21:40)

167/M/10

Sezonska

4.

/

„Eurolin“ Paraćin

Herceg Novi (19:00)

Jagodina (19:30)

151/M/10

Sezonska

5.

/

„Europa bus“ Valjevo

Herceg Novi (19:00)

Valjevo (20:00)

236/M/10

Sezonska

6.

/

„Bečej prevoz“ Bečej

„Rumatrans“ Ruma

Herceg Novi (20:30)

Stara Pazova (20:20)

237/M/10

Sezonska

7.

/

„Maxibus“ Kraljevo

Herceg Novi (16:30)

Jagodina (16:00)

230/M/10

Sezonska

8.

/

„Kraguj ekspress“ Kragujevac

Herceg Novi (18:00)

Kragujevac (19:00)

162/M/10

Sezonska

9.

/

„Fudeks“ Beograd

Herceg Novi (16:30)

Pančevo (19:00)

223/M/10

Sezonska

10.

/

„Autotransport“ Pančevo

Herceg Novi (18:10)

Pančevo (20:00)

149/M/10

Sezonska

11.

/

„Stup Vršac“ Vršac

Herceg Novi (19:10)

Vršac (16:30)

234/M/10

Sezonska

12.

/

„Ristić“ Novi Sad

Nikšić (16:30)

Vrbas (10:00)

080/M/09

Stalna

13.

/

„Lepenica trans“ Kragujevac

Bijelo Polje (15:00)

Kragujevac (06:15)

088/M/09

Stalna

U skladu sa članom 3 prethodno naznačenih Pravila, radi učešća u postupku potrebno je dostaviti zahtjev sa sledećom dokumentacijom:

 • potvrda o registraciji pravnog lica ili preduzetnika od CRPS;
 • ovjerenu kopiju licence za obavljanje linijskog prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju;
 • ovjerene kopije izvoda licenci za autobuse;
 • ovjerene kopije saobraćajnih dozvola za autobuse;
 • ovjerene kopije polisa osiguranja putnika i vozila, sa rokom važenja registracije vozila;
 • ovjerenu kopiju dokaza da je vozač u radnom odnosu-ovjerena kopija radne knjižice;
 • original ili ovjeren odgovarajući bankarski izvod, potvrdu ili izjavu o finansijskoj sposobnosti prevoznika, odnosno potvrdu da bankovni račun nije u blokadi;
 • dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije - potvrda suda, odnosno nadležnog organa;
 • dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje postupka.

U Zahtjevu za odabir novog domaćeg prevoznika, prevoznici su dužni precizno navesti za koju liniju konkurišu.

Naknada za postupak odabira novog domaćeg prevoznika iznosi 140 EUR (slovima:stotinu četrdeset eura), za svaki red vožnje za koji prevoznik konkuriše.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za odabir novog domaćeg prevoznika“.

Komisija neće uzeti u razmatranje zahtjeve koji su podnijeti nakon naznačenog roka i sa nedostacima u dijelu prateće dokazne dokumentacije. 

7. februar 2014.g.

U skladu sa članom 27 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 45/05, 75/10 i 38/12) i članom 4 Pravila o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 58/13), daje se

Obavještenje o usklađivanju Redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju

Predloge novih redova vožnje, kao i stare redove vožnje sa promjenom, zainteresovani prevoznici su dužni predati Privrednoj komori Crne Gore, Službi saobraćaja, najkasnije do 28.02.2014.godine.
Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 13 prethodno naznačenih Pravila, dostaviti:
• zahtjev ovjeren i potpisan od svih partnera;
• predlog novog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od svih partnera, u 4 (četiri) primjerka;
• itinerer za svaki predloženi red vožnje sa tekstualnim opisom linije;
• broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje, za teritoriju Crne Gore;
• ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje međunarodnog linijskog prevoza putnika za domaćeg prevoznika;
• ovjerene kopije važećih izvoda licenci za autobuse kojima će se obavljati prevoz putnika;
• ugovor o zajedničkom održavanju linije sa stranim prevoznikom koji sadrži režim zajedničkog održavanja linije kao i način prodaje voznih karata i
• dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje.
U Zahtjevu za usklađivanje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu.
Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), priložiti važeću dozvolu i stari red vožnje, u koji se unose promjene.
Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 15 Pravila, iz daljeg postupka isključuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:
• Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, br. 45/05, 75/10 i 38/12);
• Pravilnikom o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list RCG“, br. 23/08);
• Pravilnikom o obrascima reda vožnje i sadržaju i načinu vođenja evidencija registrovanih redova vožnje u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, br. 15/06) i
• Pravilima o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 58/13).
Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki novi predloženi red vožnje.
Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.
Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom“.
Dokumentaciju koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.

 26. decembar, 2013. godine

Ovdje možete preuzeti 

Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju

7.jun 2013.godine

U skladu sa članom 52 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, broj 45/05 i „Službeni list CG“, broj 75/10 i 38/12) i članom 2 Pravila o kriterijumima, postupku i načinu određivanja novog domaćeg prevoznika („Sl. list CG“, br. 15/13), daje se

Obavještenje o sprovođenju postupka izbora novog domaćeg prevoznika za obavljanje prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju

Zainteresovani prevoznici su dužni da dostave zahtjev za odabir novog domaćeg prevoznika Privrednoj komori Crne Gore, Službi saobraćaja, najkasnije do 24.06.2013.godine.

Na osnovu izvještaja Direkcije za saobraćaj Crne Gore, broj 05-4082/1, od 23.05.2013. godine, zainteresovani prevoznici mogu konkurisati za sledeće linije u međunarodnom saobraćaju, koje se održavaju samo od strane stranog prevoznika:

R.Br.

Prevoznik

Linija

Br. dozvole

Reg.br.

linije

Period održavanja

1.

/

„Europa bus“ – Valjevo

Herceg Novi (19:00)

Valjevo (20:00)

294/II-11/4

236/M/10

Sezonska

15.06-15.09.

2.

/

„Autoprevoz“ - Čačak

Herceg Novi (17:00)

Beograd (16:00)

261/II-11/2

176/M/10

Sezonska

01.06-31.08.

3.

/

„Bečej prevoz“ – Bečej

„Rumatrans“ - Ruma

Herceg Novi (20:30)

Stara Pazova (20:20)

295/II-11/2

295/II-11/2

237/M/10

Sezonska

27.06-03.09.

4.

/

„Autotransport“ - Pančevo

Herceg Novi (18:10)

Pančevo (20:00)

239/II-11/3

149/M/10

Sezonska

18.06-01.09.

5.

/

„Duga“ - Petlovača

Herceg Novi (16:15)

Sr.Mitrovica (17:30)

288/II-12/5

 

244/M/10

Sezonska

15.06-31.08.

6.

/

„Severtrans“ - Sombor

Herceg Novi (21:00)

Sombor (21:00)

291/II-12/2

232/M/10

Sezonska

 

7.

/

„Stup Vršac“ - Vršac

Herceg Novi (19:10)

Vršac (16:30)

293/II-12/3

234/M/10

Sezonska

20.06-31.08.

U skladu sa članom 3 prethodno naznačenih Pravila, potrebno je dostaviti zahtjev sa sledećom dokumentacijom:
•    potvrda o registraciji pravnog lica ili preduzetnika od CRPS;
•    ovjerenu kopiju licence za obavljanje linijskog prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju;
•    ovjerene kopije izvoda licenci za autobuse;
•    ovjerene kopije saobraćajnih dozvola za autobuse;
•    ovjerene kopije polisa osiguranja putnika i vozila, sa rokom važenja registracije vozila;
•    ovjerenu kopiju dokaza da je vozač u radnom odnosu-ovjerena kopija radne knjižice;
•    original ili ovjeren odgovarajući bankarski izvod, potvrdu ili izjavu o finansijskoj sposobnosti prevoznika, odnosno potvrdu da bankovni račun nije u blokadi;
•    dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije - potvrda suda, odnosno nadležnog organa; 
•    dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje postupka.

U Zahtjevu za odabir novog domaćeg prevoznika, prevoznici su dužni precizno navesti za koju liniju konkurišu.

Naknada za postupak odabira novog domaćeg prevoznika iznosi 140 EUR (slovima:stotinu četrdeset eura), za svaki red vožnje za koji prevoznik konkuriše.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za odabir novog domaćeg prevoznika“.

Dokumentaciju koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za za odabir novog domaćeg prevoznika neće uzeti u razmatranje.

16. maj 2013. godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o usklađivanju redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju za 2013. godinu.

8. februar 2013. godine

U skladu sa članom 27 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 45/05) i članom 17 Pravila o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list RCG“, br. 42/07 i 15/10), daje se

Obavještenje o usklađivanju Redova vožnje  u međunarodnom drumskom saobraćaju

Predloge novih redova vožnje, kao i stare redove vožnje sa promjenom, zainteresovani prevoznici su dužni predati Privrednoj komori Crne Gore, Službi saobraćaja, najkasnije do 11.03.2013.godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 18 prethodno naznačenih Pravila, dostaviti:
• zahtjev ovjeren i potpisan od svih partnera;
• predlog novog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od strane prevoznika, u 7 (sedam) primjeraka;
• itinerer za svaki predloženi red vožnje;
• ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje  međunarodnog linijskog prevoza putnika za domaćeg prevoznika;
• ovjerene kopije važećih izvoda licenci za autobuse kojima će se obavljati prevoz putnika;
• ugovor o zajedničkom održavanju linije sa stranim prevoznikom koji sadrži režim zajedničkog održavanja linije kao i način prodaje voznih karata i
• dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje.

U Zahtjevu za usklađivanje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu.
Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), priložiti važeću dozvolu i stari red vožnje, u koji se unose promjene.

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 20 Pravila, iz daljeg postupka odbija predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:
• Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 45/05);
• Pravilnikom o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list RCG“, broj 23/08);
• Pravilnikom o obrascima reda vožnje i sadržaju i načinu vođenja evidencija registrovanih redova vožnje u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 15/06) i
• Pravilima o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list RCG“, broj 42/07 i 15/10 ).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.
Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.
Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke a.d. Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom“.

Dokumentaciju koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.