You are here

Najave

Format: 2021-02-25
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost
Obavještavamo vas da je Ministarstvo nauke u okviru projekta "Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost" (INVO), koji je finansiran iz sredstava kredita Svjetske banke, a u okviru komponente "Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje", pokrenulo...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Poslovni forum sa Bosnom i Hercegovinom
Kao što Vam je poznato, Privredna komora Crne Gore u tekućoj godini poseban značaj daje razvoju regionalne saradnje kao preduslovu za predstojeće integracione procese crnogorske privrede u Evropsku uniju.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora Udruženja energetike i rudarstva
U ponedjeljak 17. juna će se održati 7. sjednica Odbora udruženja energetike i rudarstva.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uticaj članstva u NATO na razvoj privrede
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ambasadom Republike Slovačke u Podgorici organizuje okrugli sto na temu: Crna Gora na putu evroatlanskih integracija - Uticaj članstva u NATO na razvoj privrede>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sajam REW u Istanbulu
U Istanbulu se od 13. do 16. juna održava deveti po redu međunarodni sajam reciklaže, upravljanja otpadom i tehnologija zaštite životne sredine - REW.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija
U petak 14. juna će se održati 7. sjednica Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora udruženja građevinarstva, industrije građevinskih materijala i komunalne privrede
U srijedu 12. juna će se održati 8. sjednica Odbora udruženja građevinarstva, industrije građevinskih materijala i komunalne privrede.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Udruženje tekstila, kože, gume,obuće, hemijske i farmaceutske industrije
U utorak 11. juna će se održati 6. sjednica Odbora udruženja tekstila, kože, gume,obuće, hemijske i farmaceutske industrije Privredne komore Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sajam Energa u Tuzli
U Tuzli se od 4. do 7. juna održava međunarodni sajam energetike ENERGA.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto: Usklađivanje prava privrednih društava sa pravnom tekovinom EU
Privredna komora Crne Gore, u srijedu 5. juna u 11 časova, organizuje okrugli sto Usklađivanje prava privrednih društava sa pravnom tekovinom EU.>>

Pages