You are here

Najave

Format: 2020-11-28
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore podržala prvi hakaton posvećen klimatskim promjenama u Crnoj Gori - “2020. nije za bacanje”: Prijavi se za Climathon Podgorica. U obzir dolaze edukativni programi, softverska rješenja i bilo koji novi proizvod ili usluga, čijim bi uvođenjem Podgorica...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Fond za aktivno građanstvo, u partnerstvu sa Upravom za dijasporu i Privrednom komorom Crne Gore, a uz podršku Evropske komisije i Fonda braće Rokfeler, otvara KONKURS ZA NAGRADU ZA FILANTROPIJU za pojedince, privredna društva, medije, nevladine organizacije,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
III sjednica Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo će se održati u srijedu 2. decembra 2020. godine, u 10h.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Evropskim udruženjem malih preduzetnika ESBA, Fondacijom za menažment i industrijski razvoj MIR i Udruženja poslovnih anđela Evrope BAE organizovaće WEgate samit, u četvrtak 10. decembra 2020.godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Kao što je postavljeno u novom Akcionom planu za cirkularnu ekonomiju EU, postoji samo jedna planeta Zemlja, ali do 2050. godine svijet će trošiti kao da postoje tri. Očekuje se udvostručavanje globalne potrošnje materijala kao što su biomasa, fosilna goriva, metali i minerali u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, kao dio Evropske mreže preduzetništva, u saradnji sa partnerima iz EEN Kosovo (Prishtina Rea), Albanija (AIDA), Turska (EBILTEM-TTO) i Sjeverna Makedonija (Mir foundation) organizuje poslovne online B2B susrete u okviru KosICT festivala informacionih...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo
Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi („Sl. list CG“, broj 78/18), a u vezi sa zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-3705 od 23. jula 2020. godine kojim je usvojen Treći paket socio-ekonomskih mjera, u okviru kog je kreirana mjera IV Kratkoročne mjere podrške sektorima –...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
HR WEEK
Privredna komora Crne Gore učesnik je HR WEEK-a, koji od 23. do 27. novembra po drugi put organizuje HR World. Najveći HR događaj u regionu će okupiti profesionalce iz oblasti ljudskih resursa, a usled modifikovanih uslova poslovanja, ovogodišnji HR WEEK će...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Na osnovu člana 33 stav 7 Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 51/17), a u vezi sa članom 3 Pravilnika o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 2/19),...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Kroz paket podrške MSP u Crnoj Gori, koja se već bave izvozom ili posjeduju izvozni potencijal, EU pruža podršku koja ima za cilj da ovim preduzećima pomogne da razumiju više o tome kako mogu imati koristi od izvoza, i kako mogu imati bilji pristup EU i globalnim tržištima. ...>>

Pages