You are here

Najave

Format: 2021-01-18
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Nagrada PKCG za 2020. godinu - Konkurs
Na osnovu člana 8 Pravilnika o nagradama Privredne komore Crne Gore, objavljuje se KONKURS ZA DODJELU NAGRADA PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE ZA 2020. GODINU>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Put od tradiniconalnog ka novom normalnom
Unija privrednih komora Turske  (TOBB) organizuje viruelni sajam ”Put od tradiniconalnog ka novom normalnom”, koji će se održati od 26. -27. januara 2021. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo
Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi („Sl. list CG“, broj 78/18), a u vezi sa zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-3705 od 23. jula 2020. godine kojim je usvojen Treći paket socio-ekonomskih mjera, u okviru kog je kreirana mjera IV Kratkoročne mjere podrške sektorima –...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Obavjestavamo vas da će se XI online sjednica Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva održati u ponedeljak, 28.12.2020. sa pocetkom u 11h.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Konsultantska kompanija International Develoment Ireland (IDI) kroz projekat „Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između aktera u oblasti istraživanja, obrazovanja i inovacija (INONET)“, koji je podržan od strane Evropske unije, Vlade Crne Gore i Privredne komore Crne...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Centar za edukaciju će organizovati sledeće:>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore je partner na realizaciji međunarodnog projekta “Jačanje intelektualne svojine i procesa transfera tehnologija u sektorima zelene mobilnosti (SHIPmEnTT)”, koji ima za cilj uspostavljanje ekosistema inovacija u oblasi plavog rasta i zelene mobilnosti u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora kao partner projekta poziva Vas na godišnju konferenciju na temu Evropska strategija za javne nabavke u građevinarstvu, u organizaciji austrijskog startup-a, pod nazivom weTHINK Initiative.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, kao dio Evropske mreže preduzetništva, u saradnji sa partnerima iz EEN Kosovo (Prishtina Rea), Albanija (AIDA), Turska (EBILTEM-TTO) i Sjeverna Makedonija (Mir foundation) organizuje poslovne online B2B susrete u okviru KosICT festivala informacionih...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Kao što je postavljeno u novom Akcionom planu za cirkularnu ekonomiju EU, postoji samo jedna planeta Zemlja, ali do 2050. godine svijet će trošiti kao da postoje tri. Očekuje se udvostručavanje globalne potrošnje materijala kao što su biomasa, fosilna goriva, metali i minerali u...>>

Pages