Premijer sa privrednicima 2016

Undefined
Fotografija: 
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Naslov: 
Premijer sa privrednicima 2016
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Crnogorska privreda u 2014.

Undefined
Fotografija: 
Naslov: 
Crnogorska privreda u 2014.
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Društveno odgovorno poslovanje

Montenegro
Fotografija: 
Naslov: 
Društveno odgovorno poslovanje
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Obavještenje o usklađivanju Redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju za sezonu 2022/23

Montenegro
Kratak opis: 

U skladu sa članom 64 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list CG“, broj 71/17 i 67/19) i članom 4 Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međugradskom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 125/20), daje se Obavještenje o usklađivanju Redova vožnje  u međunarodnom drumskom saobraćaju za sezonu 2022/23.

Predloge novih redova vožnje, kao i stare redove vožnje sa promjenom, zainteresovani prevoznici su dužni predati u kancelarijama Privredne komore Crne Gore, na adresi Ul. Jovana Tomaševića 9/5, Podgorica, najkasnije do 27.decembra 2021. godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 13 prethodno naznačenih Pravila, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „ Komisija za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom prevozu“ - „OTVARA KOMISIJA“ dostaviti:

 • zahtjev ovjeren i potpisan;
 • predlog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od strane prevoznika, u 4 (četiri) primjerka;
 • ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje javnog prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju;
 • izjava o namjeri angažovanja kooperanta na liniji;
 • dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje postupka usklađivanja redova vožnje;
 • itinerer za svaki predloženi red vožnje sa tekstualnim opisom linije i
 • broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje, za teritoriju Crne Gore;

U Zahtjevu za usklađivanje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu.

Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), priložiti važeću dozvolu i stari red vožnje, u koji se unose promjene.

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 15 Pravila, iz daljeg postupka isključuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

 • Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list CG“, br. 71/17 i 67/19);
 • Pravilnikom o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list CG“, br. 16/19) i
 • Pravilima o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međugradskom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 125/20).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.

Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR, za svaki prigovor na predloženi međunarodni red vožnje. Privredna komora Crne Gore izvršiće povraćaj novca privrednom društvu koje je podnijelo osnovan prigovor.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom“.

Dokumentaciju koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Ponedeljak, Decembar 27, 2021 (All day)

Uvesti sniženu stopu PDV-a u ugostiteljstvu na sedam odsto

Montenegro
Fotografije: 
Uvesti sniženu stopu PDV-a u ugostiteljstvu na sedam odsto
Uvesti sniženu stopu PDV-a u ugostiteljstvu na sedam odsto
Uvesti sniženu stopu PDV-a u ugostiteljstvu na sedam odsto
Kratak opis: 

Turistički poslenici i ugostitelji traže od Vlade da razmotri mogućnost uvođenja snižene stope PDV-a od sedam odsto na sve usluge u ugostiteljstvu.

Na zajedničkoj sjednici Odbora turizma i ugostiteljstva i Grupacije ugostitelja Privredne komore Crne Gore, održanoj 25. novembra 2021. godine saopšteno je kako analize pokazuju da se može očekivati rast konkurentnosti i prihoda ukoliko se paralelno sa elektronskom fiskalizacijom uvede ovako snižena stopa PDV-a .

- Na ovaj način bi se uticalo na snažan oporavak, unapređenje poslovanja i konkurentnost crnogorskog turizma, povećanje investicija, rast zapošljavanja i smanjenje sive ekonomije u sektoru ugostiteljstva, a sve u skladu sa uporednom praksom zemalja Mediterana iz EU – saopšteno je na sjednici.

Sjednicu na kojoj je razmotrena i analiza poslovanja u turizmu za period januar - septembar 2021. i predlozi epidemioloških mjera za doček Nove godine, vodili su predsjednici Odbora i Grupacije Ranko Jovović i Igor Vujošević, uz podršku sekretarke Sanje Marković, a radu su pored članova učestvovali i načelnik Direkcije za poreski sitem i poresku politiku Ministarstva finansija i socijalnog staranja Jovica Petričević i glavna turistička inspektorka Uprave za inspekcijske poslove Svetlana Šljivančanin.

Stopa PDV-a u ugostiteljstvu kod pripremanja i služenja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih i gaziranih sa dodatkom šećera i kafe, privremeno je snižena na 7% da bi se podržalo poslovanje ugostitelja u vremenu pandemijske krize i primjenjivala se do 31. avgusta 2021. godine, od kada se primjenjuje samo na objekte koji pružaju usluge keteringa.

Predsjednik Grupacije ugostitelja Igor Vujošević naglasio da bi niža stopa PDV-a na usluge iz područja ugostiteljstva, bila u skladu sa direktivama EU.

- Ona bi uslove poslovanja crnogorskog hotelijerstva približila onim u konkurentskim, mediteranskim i drugim evropskim zemljama, gdje se ta stopa u prosjeku kreće od 5 do 10%. Od primjene snižene stope PDV-a za usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u svim hotelima, realno bi bilo očekivati, povećanje investicija i rast zapošljavanja, što je bilo iskustvo i u drugim zemljama koje su snižavale tu stopu. U tom smislu, možda bi trebalo govoriti ne o sniženim, nego o konkurentnijim cijenama i preusmjeravanju novca u investicije u sektor hotelijerstva – smatra Vujošević.

Prema njegovim riječima, za dalji razvoj crnogorskog turizma, potrebno je sagledati mogućnost da se stvore uslovi da se i u sektoru ugostiteljstva primjenjuje jedinstvena snižena stopa PDV-a od 7 %, koja bi se odnosila na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane, kao i na bezalkoholna pića i napitke, vino i pivo u ugostiteljskim objektima. Dosadašnja iskustva govore da smanjena stopa PDV-a na usluge smještaja i kod pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranlh pića sa dodatkom šećera i kafe, nije imala negativni uticaj na prihode budžeta, nego je kroz povećani obim dovela do većih prihoda od PDV-a. Takođe, prednost istovjetnih stopa PDV-a u okviru turističke djelatnosti je jednostavniji i obračun sa manje grešaka, a nadzor koji vrši poreski organ je jednostavniji i efikasniji.

- Upoređujemo se sa Evropom i želimo Evropu sad, pa bi onda i PDV trebalo da bude kao u evropskim odnosno zemljama regiona u kojima turizam ima veliki uticaj na BDP – smatra Vujošević.

Jovica Petričević, predstavnik Ministarstva finansija, objasnio je da je odluka da se snižena stopa PDV-a vrati na opštu stopu od 21% posljedica dobrih rezultata postignutih u ovom sektoru tokom 2021. godine.

- Riješili smo da vratimo stopu PDV-a zbog uspješne turističke sezone i oporavka privrede. Kriza je tu ali biznis postiže dobre rezultate. Jedan od razloga vraćanja stope PDV-a je i stabilnost budžeta – kazao je Petričević.

On je ukazao na to da sniženu stopu PDV-a uglavnom nije pratilo smanjenje cijena u ugostiteljskim objektima.

- Snižavanje stope PDV-a na sedam odsto nije nikakvu korist donijelo krajnjem potrošaču – tvrdi on.

Tomo Knežević, Lipska pećina, podržava zahtjeve kolega da se snizi stopa PDV-a ujedno polemišući sa stavom predstavnika Ministarstva da se turistička privreda oporavila.

- Pričamo i dalje o ranjenom tržištu. Turizam se nije oporavio, već je samo na putu oporavka. Trebaće nam još jedna ovakva godina da bi to bilo tako. I dalje smo u kovid-godini, kada je strah prisutan kod gostiju. Ako pustimo da se PDV vrati na 21 odsto nanijećemo završni udarac turizmu – smatra Knežević.

On objašnjava da prihodi koji su ostvareni minule sezone uglavnom pokrivaju dugove privrednih subjekata iz izgubljene 2020. godine. Sa tom ocjenom se saglasio predsjednik Odbora Ranko Jovović.

- Ako se izgubi cijela godina u turizmu, neophodno je nadoknaditi te troškove. Teško da može jedna sezona da oporavi turizam od akumuliranih gubitaka iz 2020. – kaže Jovović.

Ovaj stav apostrofirala je i sekretarka Sanja Marković, navodeći podatke o padu broja zaposlenih u ovom sektoru u odnosu na 2020. i 2019. godinu.

Tripko Krgović, Pippo’s Yacht Supplies, smatra da je stopa PDV-a u ugostiteljstvu od sedam odsto možda niska za duži period, ali da bi njen nagli skok na 21 odsto nanio štetu ugostiteljima.

- Potrebno je da Ministarstvo sagleda dinamiku ovog procesa i da se nađe kompromisno rješenje u vidu odlaganja ili postepenog rasta ove stope – kazao je Krgović.

Nikola Buzdovan, Ktitor Budva company, apostrofirao je da je sa krizom snižen PDV, ali da kriza još traje.

- Zašto vraćati stopu PDV-a ako je tako snižena doprinijela rekordnom punjenju  budžeta – pita on.

Nemanja Nikolić, UTIP Crna Gora, smatra da donosioci odluka nijesu u dovoljnoj mjeri razumijeli probleme sa kojima se srijeće turistički sektor.

- Sve sirovine u našem biznisu su trostruko poskupile. Nije vrijeme za novi udar na turističku privredu a ovakav sa trostrukim podizanjem stope PDV-a nas gurate da idemo u zonu propadanja – smatra Nikolić.

Boris Marđonović, Udruženje hotela Crne Gore, podržao je predlog kolega pivrednika da traže smanjenje pomenute stope.

- Podizati stopu PDV-a pogotovo na smještaj u ovakvoj situaciji je velika greška. Donošenje ovakvih odluka se unaprijed planira za nekoliko godina. Očekivali smo da se budžet puni većim zahvatom iz sive zone – rekao je Marđonović.

Prema riječima, Svetlane Šljivančanin, glavne turističke inspektorke, na terenu je evidentno da se pojedini ugostitelji preregistruju kako bi zadržali nižu stopu PDV-a.

- Napominjem da smo u cilju zaštite javnog zdravlja i života ljudi pojačali intenzitet inspekcijskog nadzora i u kontrolu poštovanja mjera u ugostiteljskim objektima uključili inspektore iz svih inspekcija ne samo turističke. Molimo da vodite računa o poštovanju mjera pošto pečatimo ugostiteljske objekte koji ih krše – rekla je Šljivančanin.

Sava Rakočević, Brca, smatra da je besmisleno vraćati stopu PDV-a na 21 odsto, kada se ne zna pod kojim uslovima će se poslovati u narednom periodu, jer je zdravstvena kriza i dalje prisutna. Smatra da je potrebno iznaći mjere koje će ravnopravno obuhvatiti cijelu privredu.

- Bilo kakva promjena PDV-a u ovakvoj zdravstvenoj situaciji neće proizvesti dobre efekte – poručio je Rakočević.

Aleksandar Tomović, Panevivo, kazao je da su oni privrednici koji nijesu pribjegli otpuštanju i smanjenju plata radnicima u mjesecima kada su bili zatvoreni, a akumulirali su značajne gubitke.

Miloš Đurišić, Karisma Adriatic, uputio je Odboru Inicijativu za produženje odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem i Inicijativu za omogućavanje ostvarivanja jednakih prava, pod jednakim uslovima, u pogledu dobijanja pomoći u vidu subvencionisanja kamata.

- Imajući u vidu da je navedena odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem prestala da važi 30. septembra i da krediti korisnika iz sektora turizma na osnovu finansijskih iskaza iz 2020. i 2021. godine mogu biti klasifikovani kao nekvalitetna imovina, što bi predstavljalo dalje probleme za korisnike za eventualne reprograme ili nove kredite kod banaka, predlažemo produženje navedene odluke do 30. juna 2022 – naveo je on.

Što se tiče druge njihove inicijative, ona je usmjerena na revidiranje mjere za podršku sektoru turizma, i za donošenje novih kojima bi se omogućilo subvencionisanje kamata i iz kredita koji su bili obuhvaćeni moratorijumom, a nisu imali zaključen ugovor o reprogramu ili o reprogramu na pune dvije godine. Time bi se obuhvatio i protekli period za koji je važiomoratorijum, kao i nakon toga, tj. do avgusta 2022.godine.

Tokom sjednice se čuo i stav privrednika da je potrebno intenzivnije kontrolisati izdavaoce privatnog smještaja jer u toj oblasti država nema dovoljnu kontrolu plaćanja PDV-a.

Zaključeno je da će Privredna komora uputiti inicijativu Ministarstva finansija i socijalnog stranja za sastanak sa predstavnicima turističkih privrednika na temu najavljenog povećanja stope PDV-a u ugostiteljstvu. Takođe, navedena inicijativa za sastanak biće upućena i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore

Rezultati u sektoru tokom devet mjeseci

Predsjednik OU turizma i ugostiteljstva Ranko Jovović kazao je da je ovogodišnja ljetnja turistička sezona u Crnoj Gori protekla uspješno kada je u pitanju turistički promet. U kolektivnom i individualanom smještaju za prvih devet mjeseci 2021.godine, je ostvareno 295% više dolazaka (1,53 miliona) i 320% više noćenja (9,08 miliona) u odnosu na isti period 2020.godine. Turistički promet u kolektivnom i individualanom smještaju u periodu januar – septembar 2021.g. ima ostvarenje od 65% dolazaka i 68% noćenja u odnosu na isti period 2019.godine. Od ukupnog broja noćenja za prvih devet mjeseci 2021.godine 29% je ostvareno u kolektivnom (2,67 milipna), a 71% u individualnom smještaju (6,41 miliona). U strukturi noćenja 96% čine strani, a 4% domaći turisti.

- Ako posmatramo samo kolektivni smještaj, u periodu januar - septembar 2021. godine ostvareno je 631 970 dolazaka, što je više za 163% u odnosu na isti period 2020. godine i manje za 41% u odnosu na isti period 2019. godine. Takođe, u posmatranom periodu u kolektivnom smještaju, ostvareno je 2 671 794 noćenja što predstavlja rast od 215% u odnosu na isti period 2020. godine, odnosno manje je za 36% ako posmatramo isti period rekordne 2019. godine – naveo je Jovović.

Prema podacima iz Tekućeg računa platnog bilansa Crne Gore , ostvareni prihodi od turizma u prva tri kvartala 2021.godine iznose 699,7 miliona eura i bilježe rast od 474% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno imaju ostvarenje od 69% u odnosu na 2019.godinu. Podsjetio je da su planirani budžetski prihodi 65% u odnosu na najbolju sezonu 2019. godinu.

Iako su bili pozvani, sjednici nijesu prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje kako bi sa privrednicima razgovarali o mjerama u susret dočeku Nove godine. Iz Ministarstva su uputili dopis privrednicima koji je pročitan tokom sjednice, sa odgovorima na pitanja koje su privrednici ranije uputili.  Kako privrednici na samoj sjednici nisu imali sagovornike za ovu tačku dnevnog reda, donešen je zaključak da će se u Privrednoj komori, početkom naredne nedelje na tu temu inicirati sastanak turističkih privrednika sa predstavnicima Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje.

Dualmon

Samostalna savjetnica u Sektoru za projekte Privredne komore Crne Gore, Sandra Perić predstavila je projekat DUALMON, čiji je osnovni cilj poboljšanje kompetencija studenata visokog obrazovanja u Crnoj Gori, i to kroz razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja (model DUALMON), kao i pravnog okvira za njegovo uvođenje.

- Cilj ovog projekta je pružiti podršku različitim potrebama i interesima: studenata, kompanijama i institucijama visokog obrazovanja u zemlji, kao i dati preporuke za sprovođenje dualnog obrazovanja u cijeloj Crnoj Gori- istakla je Perić.

Uloga Privredne komore u ovom projektu je da pruži podršku u svim projektnim aktivnostima, naročito prilikom angažovanja privrednih subjekata, identifikacije njihovih potreba kroz analizu upitnika, organizacije događaja na temu dualnog obrazovanja, aktivnog učešća u kreiranju generičkog modela dualnog obrazovanja, davanja preporuka za izmjenu legislative zasnovanim na analizi odgovora dobijenih od privrednika, kao i kroz sve ostale projektne aktivnosti gdje bude prepoznata potreba za njenim uključivanjem.

Zaključci

 1. Na XVIII sjednici Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva i III sjednici Grupacije ugostitelja zaključeno je da bi donosioci odluka u narednom periodu, trebalo da razmotre mogućnost uvođenja snižene stope PDV-a od 7% na sve usluge u ugostiteljstvu (hrana i piće) nezavisno od registracije objekta. Analize pokazuju da se može očekivati rast konkurentnosti i prihoda. ukoliko se paralelno sa elektronskom fiskalizacijom uvede snižena stopa PDV-a na usluge u ugostiteljstvu. Na ovaj način bi uticali na snažan oporavak, unapređenje poslovanja i konkurentnost crnogorskog turizma, povećanje investicija, rast zapošljavanja i smanjenje sive ekonomije u sektoru ugostiteljstva, a sve u skladu sa uporednom praksom zemalja Mediterana iz EU;
 2. Privredna komora će uputiti inicijativu Ministarstva finansija i socijalnog stranja za sastanak  sa predstavnicima turističkih privrednika na temu najavljenog povećanja stope PDV-a u ugostiteljstvu. Takođe, navedena inicijativa za sastanak biće upućena Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore;
 3. U susret pripremi dočeka Nove godine (na otvorenom i u zatvorenom prostoru), neophodno je da Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje, uz konsultaciju turističke privrde, daju predlog mjera kako bi privreda bila na vrijeme informisana i krenula u realizaciju aktivnosti po ovom pitanju. Navodimo dobre primjere kao što su organizacija festivala “Sea dance” božićnog bazara u Podgorici.. Privrednoj komori će na tu temu inicirati sastanak turističkih privrednika sa predstavnicima Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje početkom naredne nedelje;
 4. Zdravstvene, epidemiološke mjere koje se donose ne smiju biti selektivne, moraju biti jasno definisane, razumljive, sa unaprijed određenim vremenskim rokom zbog prilagođavanja, te ih mora pratiti adekvatna ekonomska podrška privredi zbog neizvjesnosti i ograničenja u poslovanju. Stoga, ponovo apelujemo na donosioce odluka, da prije donošenja epidemioloških mjera konsultuju poslovnu zajednicu, da bi se ostavilo dovoljno vremena za prilagođavanje i implementaciju istih;
 5. Upućujemo stalni apel svim zaposlenim u turizmu da se vakcinišu, jer samo na taj način čuvamo svoje i zdravlje gostiju i šaljemo poruku da smo sigurna i odgovorna destinacija koja primjenjuje globalno priznate epidemiološke mjere;
Kategorija članka: 
Vijest pripada i organizaciji: 

Konferencija o ekonomiji Montenegro 2021 - PRIJAVA

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Centralnoevropskom inicijativom, organizuje 10. jubilarnu međunarodnu Konferenciju o ekonomiji Montenegro 2021, koja će se održati 2. i 3. decembra u hotelu Splendid u Bečićima.

Jedan od najznačajnijih ekonomskih događaja koji se organizuju na prostoru Zapadnog Balkana, ove godine imaće temu „Resetovanje ekonomije nakon pandemije COVID-19” kojoj će, svojim izlaganjima, doprinijeti predstavnici vlada, poslovne i akademske zajednice naše zemlje i regiona, te međunarodnih institucija od uticaja na ekonomski razvoj ovog područja. Tokom održavanja Konferencije biće organizovan i CEI poslovni forum, sa bilateralnim susretima privrednika ove regije.

Konferencija će biti organizovana uz striktno poštovanje mjera za suzbijanje pandemije COVID-19, pa će joj prisustvovati ograničen broj učesnika u sali, a biće omogućeno praćenje putem online platformi.

U uvodnom dijelu obratiće se v.d. predsjednica Privredne komore dr Nina Drakić, predsjednik Vlade Crne Gore prof. dr Zdravko Krivokapić, generalni sekretar OECD Mathias Cormann i generalni sekretar CEI Roberto Antonione.

Tokom dva dana biće održano pet panel diskusija, o čijim temama i govornicima možete više vidjeti u agenda koja je u nastavku.

Za praćenje Konferencije možete se prijaviti putem LINKA, nakon čega ćete u narednim danima dobiti pristup platformi sa opisom registracije i korišćenja iste.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Thursday, Decembar 2, 2021 - 10:00

Reagovanje PKCG povodom zloupotrebe akronima i logoa

Montenegro
Fotografije: 
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore kontaktirana je od strane svojih članica kojima se posredstvom i-mejla obratilo NN lice, pozivajući privredna društva da svoje podatke upišu u registar privrednih subjekata uz određenu finansijsku nadoknadu.

U mejlu i domenu sajta na kojem najavljuju svoj registar-bazu, koriste akronim Privredne komore Crne Gore: PKCG, kao i logo sličan našem zvanićnom logou. Ukazujemo i da je na ovaj način povrijeđen i interes organa državne uprave koji je nadležan za registra privrednih subjekata.

Obavještavamo sve naše članice i širu javnost da Privredna komora Crne Gore nema veze sa ovim, već da je neko zloupotrijebio ime naše institucije, kako bi se u svojim namjerama predstavio i prikazao kredibilnim.

Privredna komora Crne Gore podnijela je odgovarajuću prijavu Upravi policije.

Kategorija članka: 

Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima

Montenegro
Fotografije: 
Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima
Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima
Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore organizovala je 24. novembra 2021. godine seminar na temu „Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima“.

Donošenjem novog Zakona o reviziji proširen je krug privrednih društava koja moraju uspostaviti odbor za reviziju, a koja su obavezana na vršenje godišnje eksterne revizije. Ranije, imenovanje revizorskog odbora bilo je obaveza samo za velika privredna društva, a sada su to i srednja privredna društva, kao i druga privredna društva utvrđena čl. 29 novog Zakona (matična pravna lica, investiciona društva, investicioni fondovi, dobrovoljni penzioni fondovi, itd.).

- Nadležnosti odbora za reviziju stalno se proširuju, tako da u sistemima sa razvijenim korporativnim upravljanjem, oni razmatraju godišnje strategije rizika, vrše nadzor nad sistemom upravljanja rizikom, osiguravaju da interna kontrola bude adekvatna i funkcioniše u skladu sa standardima, predlaže izbor eksternog revizora, itd. Odbor za reviziju nije organ upravljanja i rukovođenja u privrednim društvima, odnosno, dio upravljačke strukture privrednog društva, već tijelo u službi menadžmenta sa funkcijom unapređenja i kontrole finansijskog i ukupnog izvještavanja – kazao je u uvodnoj riječi direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore dr Mladen Perazić.

On je takođe rekao da Privredna komora, osim realizovanja aktivnosti neformalnog obrazovanja aktivno učestvuje u reformi formalnog. U saradnji sa domaćim i stranim partnerima Komora realizuje projekat „Dualmon“ – uvođenje dualnog oblika obrazovanja u visokom obrazovanju.

Cilj ovog projekta je pružiti podršku različitim potrebama i interesima: studenata, kompanijama i institucijama visokog obrazovanja u zemlji, kao i dati preporuke za sprovođenje dualnog obrazovanja u cijeloj Crnoj Gori.

U okviru projekta urađena je komparativna analiza rješenja sistema dualnog obrazovanja u zemljama EU, koja je objavljena na sajtu Privredne komore (https://www.privrednakomora.me/projekti-aktuelnosti/projekat-dualmon) kao i upitnik sa ciljem analize potreba crnogorske privrede za ovakvim modelom studiranja koji privrednici mogu popuniti online na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAud-Bb6EGW4vTn2-qzUQT_35d42u3Fi1EW6XEeK-Jq0P4Ug/viewform?usp=sf_link.

Predavač je bio prof. dr Branislav Radulović sa Fakulteta za ekonomiju i biznis i Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ (predmeti Kontrola i revizija, Kompanijsko pravo i Finansije i finansijsko pravo). Radulović je predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, te glavni i odgovornom urednik časopisa za pravnu teoriju i prasku „Pravni zbornik“.

Prema njegovim riječima, povećanje kompleksnosti finansijskih i poslovnih transakcija, uvećanje računovodstvenih i regulatornih zahtjeva i konstantno metodološko unapređenje standarda za finansijsko izvještavanje, zahtjevi su koji dodatno podižu odgovornost upravljačkih struktura za tačno, sveobuhvatno i blagovremeno sastavljanje i objavljivanje finansijskih izvještaja i drugih poslovnih informacija.

- Stoga, imperativ za uspješan poslovni menadžment je uspostavljanje odgovornog i transparentnog finansijskog izvještavanja i sistema internih kontrola, koji je esencijalan za zaštitu prava akcionara i drugih zainteresovanih subjekata (regulatori, investitori, banke, kreditori, itd). Primarnu ulogu u ostvarivanju ove funkcije, pored eksternih i internih revizora,imaju odbori za reviziju i upravo iz tog razloga raste interesovanje za ovu temu – ističe Radulović.

Prema njegovim riječima, primarna funkcija svih odbora za reviziju je da obezbijede kvalitetno uvjeravanje za menadžment o efektivnosti procesa upravljanja.

- Oni predstavljaju dodatnu podršku za aktivnosti i nezavisnost interne revizije i omogućuju kvalitetniju koordinaciju rada internih i eksternih revizora društva – rekao je predavač.

Direktivom Evropske komisije, dodaje on, predviđeno je da svaki privredni subjekt od javnog interesa mora da ima revizorski odbor i opšti je princip da se odbori za reviziju uspostavljaju od strane skupštine akcionara ili drugog nadležnog organa u privrednom društvu.

Tokom predavanja profesor je ukazao na određenu koliziju u Zakonu koji reguliše ovu oblast. Naime, prema postojećem zakonskom riješenju i velika i srednja pravna lica moraju da imaju odbor za reviziju, a obaveznost formiranja interne (unutrašnje) revizije predviđa se samo za velika.

- Ovo riješenje nije konzistentno, jer odbori za reviziju imaju primarnu funkciju nadzora nad radom interne revizije i ostvarivanje saradnje sa njom i ovo bi budućim dopunama i izmjenama zakona trebalo uskladiti – kazao je on.

Ukazao je i na generalnu zakonsku „podnormiranost“ rada odbora za reviziju, jer ih crnogorski zakon uređuje sa samo sa dva člana, za razliku od regulative zemalja okruženja.

Privredna komora naredni seminar organizuje sa Sekrearijatom za preduzetništvo Glavnog grada, 1. decembra na temu: „Upravljanje marketingom u eri promjena i digitalizacije“. Predavač će biti prof. dr Boban Melović sa Univerziteta Crne Gore.

Kategorija članka: 

Umrežavanje partnera u okviru EU programa Horizont Evropa - PRIJAVA

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore 14. decembra 2021. godine organizuju događaj posvećen povezivanju partnera u okviru EU programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa (2021-2027): Horizon Europe Matchmaking Event – Crna Gora, putem online platforme.

Učesnicima će biti predstavljene mogućnosti koje nudi program Horizont Evropa, ali i pružena mogućnost povezivanja sa ostalim učesnicima događaja u cilju umrežavanja i potencijalnog kreiranja partnerstava, te pripreme zajedničkih projekata u okviru ovog programa. 

Događaj umrežavanja pružiće potencijalnim aplikantima iz Crne Gore priliku da se sastanu i razgovaraju o idejama za zajedničke projekte i kreiranje konzorcijuma. Glavni dio događaja obuhvatiće online bilateralne sastanke sa partnerima zainteresovanim za iste teme u okviru poziva za 2022. godinu.

Registracija je otvorena za zainteresovane strane koje imaju ambiciju da učestvuju u projektima saradnje u okviru oblasti koje pokriva program Horizont Evropa, uključujući univerzitete i istraživačke institucije, opštine, javnu upravu, nevladine organizacije i kompanije.

Link putem kojeg možete iskazati interesovanje za učešće na ovom događaju otvoren je do 1. decembra.

Template profila o saradnji (Cooperation Profile), koji ćete uploadovati pri registraciji na platformu za zakazivanje 1:1 sastanaka možete preuzeti ovdje: https://www.privrednakomora.me/projekti-aktuelnosti/cooperation-profile-template.

Nakon isteka roka za registraciju, učesnici će biti kontaktirani putem e-maila kako bi mogli da zakazuju učešće na 1na1 sastancima sa potencijalnim partnerima.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Umrežavanje partnera u okviru EU programa Horizont Evropa
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, Decembar 1, 2021 (All day)

Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u srijedu 24.11.2021. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar na temu: Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima.

Seminar je namijenjen menažmentu i zaposlenima na rukovodećim pozicijama, u srednjim i velikim privrednim društvima, koja shodno Zakonu o reviziji i Zakonu o privrednim društvima moraju da imaju ovo tijelo.

Donošenjem novog Zakona o reviziji proširen je krug privrednih društava koja moraju uspostaviti odbor za reviziju, a koja su obavezana na vršenje godišnje eksterne revizije. Ranije, imenovanje revizorskog odbora bilo je obaveza samo za velika privredna društva, a sada su to i srednja privredna društva, kao i druga privredna društva utvrđena čl. 29 novog Zakona (matična pravna lica, investiciona društva, investicioni fondovi, dobrovoljni penzioni fondovi, itd.). Nadležnosti odbora za reviziju stalno se proširuju, tako da u sistemima sa razvijenim korporativnim upravljanjem, oni razmatraju godišnje strategije rizika, vrše nadzor nad sistemom upravljanja rizikom, osiguravaju da interna kontrola bude adekvatna i funkcioniše u skladu sa standardima, predlaže izbor eksternog revizora, itd. Odbor za reviziju nije organ upravljanja i rukovođenja u privrednim društvima, odnosno, dio upravljačke strukture privrednog društva, već tijelo u službi menadžmenta sa funkcijom unapređenja i kontrole finansijskog i ukupnog izvještavanja.

Shodno navedenom, fokus seminara je upoznavanje menadžmenta i zaposlenih na rukovodećim pozicijama u srednjim i velikim privrednim društvima sa ulogom i značajem odbora za reviziju u cilju unapređenja ukupne poslovne politike društva.

U cilju uspješne realizacije događaja, kao i zbog ograničenog broja učesnika, molimo da blagovremeno odredite vaše predstavnike, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom. Prilikom realizacije skupa molimo da se poštuju mjere epidemiološke zaštite, shodno instrukcijama zdravstvenih tijela.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do utorka 23.11.2021. godine.

Agenda seminara nalazi se u prilogu poziva, a telefon za dodatne informacije je: 020 230 705.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, Novembar 24, 2021 - 10:00

Pages