You are here

Seminar: Upravljanje promjenama PRIJAVA

03/02/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u srijedu, 26.2.2020 godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Upravljanje promjenama“.

Seminar je namijenjen svakom pojedincu, menadžerima, direktorima, vlasnicima kompanija, svim učesnicima različitih timova koji žele da postižu izuzetne rezultate, da pravilno definišu ciljeve, odrede prioritete, ostvare sve svoje potencijale.

Promjena je jedina konstanta u digitalnom dobu u kojem živimo. Pogrešno se razumije da glavni izazov nije u superiornoj tehnologiji, već u rukovodećem kadru. Rješenja koja su nekad funkcionisala sada su neupotrebljiva ili ne proizvode onaj rezultat koji su proizvodila nekada. Cilj seminara je podizanje svijesti o neizbježnosti promjena i važnosti proaktivnog djelovanja, prepoznavanja potreba za promjenom. Organizacije treba da se riješe glomaznih, kompleksnih struktura i napravi sistem koji je prilagodljiv i može brzo da se mijenja. Mnogo se ulaže u tehnološki napredak, a veoma se potcjenjuje potreba za ulaganjem u ljude.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave, najkasnije do ponedjeljka 24.2.2020 godine.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Running sneakers | シューズ

Fajlovi: