You are here

Pojačati podršku malim i srednjim preduzećima

04/03/2021

Odbor udruženja malih i srednjih preduzeća Privredne komore Crne Gore, na sjednici 4. marta 2021. godine razmatrao je Vladine kratkoročne mjere pomoći privredi i građanima za prvi kvartal. Odboru su prezentovani Analiza dualnog obrazovanja i projekat Regionalni fond za izazove (RCF).

Sjednicu je vodio zamjenik predsjednika Odbora Veselin Mitrić, uz podršku sekretara Veselina Dragićevića, a u radu su, pored članova učestvovali predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja Milena Jovetić, direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković, glavni koordinator RCF projekta Balša Ćulafić i direktorica Sektora udruženja Privredne komore Slavica Pavlović.

Mjere podrške

Predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja Milena Jovetić je istakla da se mjere podrške iz novog paketa odnose na prvi kvartal 2021. godine i usmjerene su na održavanje nivoa zaposlenosti, pospješivanje likvidnosti, povećanje broja turista, stabilnost poljoprivrede kao i ka ranjivim kategorijama stanovništva. Procjena ukupnog direktnog i indirektnog fiskalnog uticaja realizacije mjera je oko 163 miliona eura.

Podrška privredi je predviđena kroz subvencioniranje zarada (22 miliona eura) te odlaganje i reprogram plaćanja poreza i doprinosa na dohodak (120 miliona).

Među glavnim karakteristikama novog paketa su proširena lista ugroženih djelatnosti, odlaganje i reprogram plaćanja poreza i doprinosa u cilju očuvanja likvidnosti poslovnih subjekata, povećanje limita ostvarenog prometa sa 18.000 na 30.000 eura kao uslova za PDV registraciju, skraćenje roka povraćaja PDV-a na 30 dana.

Jovetić je istakla da je novi paket mjera podrške građanima i privredi usmjeren na najugroženije poslovne subjekte iz djelatnosti koje bilježe pad prometa veći od 50 odsto. U narednom periodu biće realizovani razvojni programi podrške. Ministarstvo radi na definisanju novog Programa za unapređenje konkurentnosti i poziv privrednicima da iskoriste njegove benefite će biti upućen u aprilu ili maju.

Ona je dodala da će Vlada ubrzo razmotriti dodatne mjere podrške za zaposlene u Budvi i Tivtu dok će tokom sljedećeg mjeseca njima biti obuhvaćeni Ulcinj i Herceg Novi.

Nikola Eraković, Drvomont, ocjenjuje da su mjere podrške dobre, ali da je potrebno da privrednici brže i jednostavnije dolaze do subvencija i reprograma. Privreda, prema njegovim riječima, traži da se stvore uslovi za rad i da pojedine djelatnosti ne budu u lošijem položaju u odnosu na druge.

- Zašto da ne radi distribucija građevinskog materijala ako može hrane i da cilj inspekcije ne treba da bude samo da pronađe grešku i kazni nego da pomogne – rekao je Eraković i zatražio da se privrednicima daju jasne instrukcije za poštovanje mjera kako ne bi bili kažnjavani.

Predstavnica Ministarstva je pozvala privrednike na strpljenje jer, kako je istakla, svakoga dana dobiju između 300 i 400 zahtjeva i rijetko se desi da se na odgovor čeka duže od dva dana. Svaka državna pomoć, naglašava ona, mora da dobije saglasnost Agencije za zaštitu konkurencije.

Predrag Novaković, El Tok, pozvao je Vladu da obuhvati mjerama podrške i djelatnosti koje to sada nijesu.

Predsjedavajući Veselin Mitrić, VIB-Bas, ukazao je da su u 2021. izuzetno teški uslovi za poslovanje, te da je promet koji se ostvaruje niži nego prošle godine. Ocjenjuje da Vlada treba da ima više sluha prema zahtjevima malih i srednjih preduzeća koja čine 99,8 odsto ukupnog broja firmi.

Muzafer Ljuca, Mikro-Mont, smatra da je glavni problem deficit stručnog kadra. Zatražio je dodatne subvencije za stimulisanje zapošljavanja i stručnog usavršavanja.

Boris Kovačević, Hemomont, apelovao je na državu da pomogne rješavanju problema koji ova kompanija ima sa Glavnim gradom, a odnosi se na upis prava svojine nad zemljištem. Ova kompanija, inače u njemačkom vlasništvu, izvozi oko 95 odsto svoje proizvodnje, a prema riječima Kovačevića, zbog birokratskih barijera gubi projekte što utiče i na broj zaposlenih. Zato on apeluje da Vlada formira komisiju koja će ad hoc rješavati goruća pitanja koja se odnose na privredu.

Sekretar Veselin Dragićević i direktorica Sektora udruženja Slavica Pavlović pozvali su članove Odbora da u kratkom roku u pisanoj formi ukažu na izazove sa kojima se srijeću u poslovanju, kako bi se objedinili njihovi zahtjevi i uputili nadležnom Ministarstvu.

Dualno obrazovanje i RCF

Analizu dualnog obrazovanja predstavio je direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković.

Dualno obrazovanje obezbjeđuje uslove za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija učenika u skladu sa potrebama tržišta rada, a poslodavcima omogućava da obrazuju kvalifikovanu radnu snagu prema sopstvenim potrebama. U školskoj 2020/2021. godini, 784 đaka pohađa nastavu u okviru dualnog sistema obrazovanja.

U cilju dalje afirmacije dualnog obrazovanja, neophodno je raditi na njegovoj promociji kroz aktivno učešće svih subjekata društva koji su dio obrazovnog sistema, uključujući podjelu odgovornosti u finansiranju.

Rajković je prisutnima predstavio i aktivnosti koje Centar za stručno obrazovanje i Privredna komora zajednički realizuju u okviru projekta Inicijative za reformu obrazovanja jugoistočne Evrope - ERI SEE i Saveza za zapadni Balkan za učenje na radnom mjestu pod nazivom “Prema regionalnim standardima zanimanja - TO REGOS”. Projekt ima za cilj  da doprinese povećanju zapošljivosti mladih i mobilnosti na tržištu rada u regionu jugoistočne Evrope ulaganjem u kvalitetno stručno obrazovanje i obuku koje je relevantno za tržište rada. Takođe, projektom se želi unaprijediti i partnerstvo između privrede i obrazovanja, čime se osigurava definisanje i razrada vještina relevantnih za tržište rada u standardima zanimanja, koji čine jezgro standarda kvalifikacija i posljedično nastavnih planova i programa koji se realizuju u školama u regionu.

Projekat „Regionalni fond za izazove“ (RCF), vrijedan 25,5 miliona eura, namijenjen je razvoju stručnog obrazovanja, čime će se se obezbijediti veća stručnost radne snage prilagođen potrebama tržišta rada. Sredstva za njegovu realizaciju izdvojilo je njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a povjerena su Njemačkoj razvojnoj banci (KfW). Glavni implementacioni partner KfW-u je Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana, čiji je glavni koordinator projekta predstavnik Privredne komore Crne Gore Balša Ćulafić. RCF će u naredne četiri godine podržavati projekte koje sprovode konzorcijumi sačinjeni od institucija za stručno osposobljavanje i obuku te partnerskih privatnih preduzeća, koja su uključena ili se planiraju uključiti u proces obrazovanja učenika za učenje kroz rad.

Konzorcijumi obrazovnih institucija i kompanija, koji budu odabrani nakon procesa selekcije, moći će da dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 150.000 do 600.000 eura. Nijedna država neće moći da dobije manje od 10 odsto sredstava, a ni više od 25 odsto. Vrlo je bitno da se svi akteri dobro pripreme kako Crna Gora mogla da povuče što više sredstava za ovaj projekat.

Na kraju sjednice, članovi Odbora su pozvani da predlože kandidate za Nagradu Privredne komore Crne Gore, koja se uručuje za uspješno poslovanje, inovativnost, društvenu odgovornost i unapređenje menadžmenta.