You are here

Usklađivanje poslovnog i privatnog života

29/05/2019

Privredna komora Crne Gore je 28. maja 2019. organizovala seminar „Usklađivanje poslovnog i privatnog života”, u saradnji sa kompanijom Elite Academy Balkans, specijalizovanom za selekciju, obuku, motivaciju menadžera i zaposlenih.

 Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore prof. dr Mladen Perazić kazao je da je usklađivanje poslovnog i privatnog života sve veći izazov u 21. vijeku. Konkurencija na tržištu raste, a sa njom i zahtjevi na poslu da svi budemo što je moguće produktivniji.

- Istraživanja su pokazala da se usklađivanjem poslovnog i privatnog života, postiže veća produktivnost i na poslu i srećniji porodični život – kazao je Perazić.

 Prema njegovim riječima, rad u multinacionalnim kompanijama, razvoj tehnologije, interneta i pametni telefoni u potpunosti su promijenili način na koji živimo i radimo, pa se za veliki broj ljudi izgubila granica između poslovnog i privatnog života. Zahvaljujući stalnoj internet povezanosti, posao ne prestaje kada ljudi napuste radno mjesto – mailovi i poruke stižu i u večernjim satima i tokom godišnjih odmora, vikenda i praznika i mnogima je zaista teško uskladiti privatni i poslovni život, odnosno napraviti neki balans u kojem će imati vrijeme rezervisano samo za posao i u kojem će biti posvećeni sebi i porodici.

- Svaki čovek sam mora da razgraniči šta za njega predstavlja dobar balans između poslovnog i privatnog života. Kada definišete te svoje prioritete, lakše je naći željenu ravnotežu – zaključio je predstavnik Privredne komore.

 Predavač je bio Miša Pavićević, direktor italijanske Elite Academy Balkans, koji je između ostalog predstavio metode i pristupe u sektoru ljudskih resursa, kao i test koji procjenjuje efikasnost zaposlenih, odnosno njihove karakteristike u poslovnom okruženju.

 - Kada smo puni energije i koncentrisani možemo ostvariti dobre rezultate u poslu kojim se bavimo. Nažalost, često prenebregavamo činjenicu da sve polazi od nas. Sve što se tiče uspjeha se nalazi u našim rukama. Zato je najbitnije da, najbolje što možemo, iskoristimo najznačajniji resurs kojim raspolažemo, a to je vrijeme – kaže Pavićević.

Ističe da je onaj ko dobro upravlja svojim vremenom vedriji, smireniji i uspijeva da radi ono što voli bez stresa.

 - Kada se vrijeme iskoristi na pravi način, postoje preduslovi da se to uradi i sa svim ostalim faktorima uspjeha kompanije – naveo je Pavićević.

 Predavač je kazao da je loše upravljanje vremenom često izazvano nejasnoćom prioriteta. Zato je potrebno odrediti važan cilj i napisati prioritetne akcije, pri čemu to ne znači hitne. Prioriteti se postavljaju na bazi vizije, ali ne treba zaboraviti da se programiraju i manje bitne aktivnosti, a i one koje nijesu u vezi sa ciljevima.

 - Ti si jedina osoba koja može odlučiti da upravlja svojim vremenom. Treba uložiti vrijeme da bi se zaradilo više vremena – saopštio je on.

 Na našim prostorima se o ovim pitanjima veoma malo govori, dodaje, a razlog za to je nizak stepen razvijenosti ekonomije.

 - Najrazvijenije ekonomije poput američke i japanske akcenat stavljaju na lični razvoj, porodično i zadovoljstvo zaposlenih, kako bi iz toga proistekla maksimalna energija i fokusiranost na posao. To je praksa koja doprinosi win-win situaciji, jer bez zadovoljnih ljudi nemate ni uspješnu privredu. Krećemo da i na našim prostorima govorimo o ovim temama – rekao je on.

best shoes | Nike SB