You are here

Faktori uspjeha zaposlenih

10/12/2019

Privredna komora Crne Gore je 10. decembra 2019. godine, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala seminar „Faktori uspjeha zaposlenih”.

Predavačica je bila Ana Đurović, diplomirana ekonomistkinja, sertifikovani profesionalni trener po ECA (European Coaching Association) i NLP trener.

Učesnike seminara u ime organizatora pozdravilaje Ksenija Đukanović, Sektor za obrazovanje i kvalitet Privredne komore.

- Glavni razvojni faktor i primarni resurs uspjeha organizacije su zaposleni, a samim tim i njihova motivacija, zadovoljstvo i posvećenost poslu koji obavljaju. Zadovoljstvo poslom i unutrašnja motivacija predstavljaju put ka poslovnoj izvrsnosti – rekla je Đukanović.

Ona je pojasnila da će učesnici na seminaru dobiti efikasne motivacione alate, kao i smjernice kako da na najbolji način iskoristi svoje potencijale i postignu željeni uspjeh.

Prema riječima predavačice Ane Đurović, tema seminara je slojevita, a odnosi se na preduslove uspjeha i osjećaja zadovoljstva postignutim zaposlenih, menadžmenta i vlasnika biznisa. Mnogi ljudi smatraju da daju sve od sebe, a da im uspjeh ipak izmiče, dok neki postignu poslovni uspjeh, ali i dalje nemaju osjećaj zadovoljstva.

- U današnjem vremenu brzih promjena, najvažnije je da spoznamo zašto nam je stalo do određenog projekta, rezultata, biznisa. Koja je svrha i vizija koja nas motiviše? Kad znamo „zašto”, doći ćemo do „kako” - rekla je Đurović.

Naglašava da današnje tržište nagrađuje inovacije, a organizacije koje mijenjaju postojeće stanje stvari su one koje pobjeđuju. Pojedinci koji svoje organizacije guraju naprijed i inspirišu su lideri uspješnosti.

Mnoge svjetske kompanije a i u Regionu, te u Crnoj Gori su svjesne da je ulaganje u zaposlene ključno, kako bi oni mogu da rukovode stalnim promjenama na tržištu, te prilagode se konkurenciji koja se konstantno mijenja i sve većim zahtjevima klijenata.

- Softskills ili tzv. „meke” vještine su neophodne kako bi pojedinaci što bolje upoznali sebe, osvijestili svoje vrijednosti, svoju unutrašnju motivaciju, imali jasnu viziju koja je direktno srazmjerna našoj životnoj snazi – zaključila je Đurović.

Tokom predavanja obuhvaćeni su ključna područja za unapređenje, upravljanje promjenama, lična SWOT analiza, uticajna i motivišuća komunikacija, te modelovanje uspješnosti.