You are here

Komunikacione vještine

30/01/2020

Privredna komora Crne Gore organizovala je 30. januara 2020. godine seminar na temu - Komunikacione vještine. Skup je realizovan u cilju unapređenja konkurentnosti zaposlenih.

Uvodnu riječ imao je dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore. On je rekao da je komunikacija univerzalni način razmjene informacija, misli, stavova, želja.

- Dobre komunikacione vještine, konstruktivno rješavanje konflikata i umjeće slušanja sagovornika su bitni faktori uspjeha u svakodnevnom poslovnom i privatnom životu - naveo je Perazić.

Prema njegovim priječima komunikacija je univerzalni način razmjene informacija, misli, stavova, želja. Ova edukacija će nam pomoći da, kroz praktično vježbanje podižemo svijest o značaju komunikacionih alata i znanja.

Predavačica je bila Slavica Striković koja je diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Ona do sada realizovala više od 500 obuka, treninga, seminara, radionica i predavanja o različitim temama iz oblasti ljudskih prava, komunikacionih vještina i analize medija.

Predavačica Striković je govorila je o pojmu i vrstama komunikacije i njenoj važnosti, rješavanju konflikata kroz asertivno ponašanje odnosno praktičan rad i akcentovala je značaj aktivnog slušanja za izgradnju komunikacionih vještina.

Slavica Striković je potencirala da su komunikacione vještine važna tema u današnjem vremenu zbog brzog odvijanja života, stalne trke za zaradom, koja je posebno prisutna u preduzetništvu. 

Dodala je da je komunikacija danas sve lošija, sve je više nestrpljenja i nervoze, što se odražava na komuniciranje sa najbližima, ali i širim, odnosno poslovnim okruženjem. Zbog loše i nedovoljne komunikacije imamo negativne i višestruke posljedice.  

- Prvi korak ka unapređivanju komunikacionih vještina, jeste utvrđivanje sopstvenih slabosti u komuniciranju, odnosno prepoznavanje negativnih obrazaca ponašanja koje koristimo. Tada se otvara prostor za usvajanje novih vještina u komuniciranju, a primjena asertivne komunikacije uvijek daje bolje rezultate i kvalitetnije odnose koje gradimo sa najbližim okruženjem, ličnim ili poslovnim - ocijenila je Striković.

Slavica Striković potencira da su komunikacione vještine izuzetno bitne u savremenom svijetu preduzetništva i to iz više aspekata.

- Najprije onaj ko gradi ozbiljnu firmu i ima zdravu viziju razvoja sopstvenog posla prvo će razmišljati o odnosima među ljudima unutar sopstvene firme. Zato su neophodne dobre komunikacije prvo vlasnika, lidera i osoba u menadžerskim timom, jer se to reflektuje na relacije zaposlenih na nižim hijerarhijskim pozicijama. Jednako važna stvar, kada govorimo o komunikaciji u preduzetničkim fimama, koje prodaju proizvod ili uslugu, da je komunikacija sa tržištem ili krajnjim korisnicima beskrajno bitna kako bi taj biznis bio uspješan- ocijenila je ona.

U tome je značaj komunikacionih vještina za preduzetništvo, zato je dobro da zaposleni pohađaju bar nekoliko ovakvih edukacija. Nabitniji aspekt poznavanja ovih vještina je da se dobrom komunikacijom prvo podiže sopstveno samopouzdanje, vjera u lične kvalitete i tako se uspostavlja komunikacija i sa onima u najbližem ličnom prostoru, pa onda u poslovnom okruženju, zaključila je Slavica Striković.

Seminar o komunikacionim vještinama bio je izuzetno posjećen, prisustvovalo mu je preko 90 predstavnika privrede i institucija, koji su kroz mnogobrojne komentare sa predavačicom, iz više uglova, rasvijetlili ovu temu.