You are here

Kreiranje i upravljanje brendom kao faktor razvoja i konkurentnosti

14/09/2021

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, organizovala je 14. septembra 2021. godine seminar na temu „Kreiranje i upravljanje brendom kao faktor razvoja i konkurentnosti u Crnoj Gori“.

Upravljanje brendovima (brend menadžment) predstavlja jednu od glavnih preokupacija i sfera interesovanja savremenog marketing menadžmenta. Razlog ovome je što je brend postao ključni faktor uspjeha u borbi za potrošače u savremenoj eri. Osnovni cilj seminara bio je da se polaznici osposobe da, u uslovima savremene tržišne privrede, efektivno i efikasno upravljaju izgradnjom brenda i njegovim pozicioniranjem na tržištu, te da na taj način doprinesu ostvarenju misije, ciljeva i strategija preduzeća.

- Seminar obuhvata problematiku analize identitetskih i percepcijskih obilježja i osobenosti brenda u procesu njegovog profilisanja i pozicioniranja, te kreiranje optimalnih strategijskih odgovora za dugoročno upravljanje brendom i njegovom vrijednošću, sa krajnjim ciljem da se brend vremenom usmjeri sa nacionalnog na globalno područje – kazao je u uvodnom obraćanju dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore.

Prema njegovim riječima, poseban akcenat seminara stavljen je na analizu nivoa razvoja koncepta brenda u Crnoj Gori, te šanse i ograničenja sa kojma se suočava crnogorska privreda i društvo u ovom pogledu.

- Namjera je da se, kroz različte aspekte obrade, pokaže da je u savremenom (digitalnom) dobu brend jedna od najvrijednijih imovina kompanija – rekao je Perazić.

Predavač je bio dr Boban Melović, profesor na Univerzitetu Crne Gore, predavač iz oblasti marketinga i menadžmenta, dobitnik priznanja za postignute rezultate i posebne doprinose u razvoju naučno-istraživačkog rada i međunarodnog pozicioniranja (2019, 2020). Njegovo predavanje je bilo interaktivno, kroz rješavanje problemskih situacija, diskusiju, vježbu, individualno i timsko učešće, analizu studija slučaja i testiranje.

Prema njegovim riječima, kreirati uspješan brend, koji može da se sa vodećim svjetskim brendovima ravnopravno uključi u borbu za potrošače, na domaćem tržištu, ali i na drugim tržištima, postaje ključ uspjeha savremenog poslovanja.

- Poruka privrednicima je da moraju imati na umu činjenicu da je u izgradnji brenda potrebna posvećenost i strpljenje, odnosno vrijeme. Drugim riječima, privrednici treba da imaju u vidu da se dobar brend ne pravi preko noći, odnosno da se brend stvara, a ne proglašava – naglasio je on.

Iako u prvi mah djeluje da je brendiranje više potrebno velikim kompanijama, koje preferiraju globalno poslovanje, sve veći broj malih i srednjih preduzeća shvata značaj brenda i neminovnost primjene ovog koncepta, čak i onda kada je njihovo poslovanje dominantno lokalno orijentisano, dodaje Melović. Privrednici su sve više svjesni da konkurencija jača i neophodno je razvijati modele kreiranja brenda i izgradnje pozitivnog imidža, kako bi se obezbijedio dugoročni opstanak na tržištu.

- Uspjeh poslovanja preduzeća u savremenom dobu zavisi od sposobnosti kreiranja sopstvenog brenda ili integracije u neki od postojećih lanaca vrijednosti na globalnom nivou. To dalje znači da je, bez obzira na veličinu, neophodno obezbijediti prilagođavanje preduzeća i njegovog brenda ekonomskom, pravnom, kulturološkom, političkom, socijalnom i demografskom okruženju. Dakle, kako bi se ojačala ukupna konkurentnost i prepoznatljivost, kao i izgradnja i unapređenje elemenata nacionalnog brenda i pojedinačnih brendova iz Crne Gore, neophodno je znatno veće podsticanje primjene brendiranja i marketinga – rekao je Melović.

Naglašava da nema područja koje ne može biti predmet brendiranja i nema privredne oblasti za koju brend nije relevantan. U crnogorskim uslovima primjena koncepta brenda poseban značaj ima u tržišnom nastupu sektora koji su prepoznati kao važni strategijski pravci razvoja Crne Gore. Tu se, prije svega, misli na turizam, poljoprivredu i proizvodnju prehrambenih proizvoda, mala i srednja preduzeća, kao i druga ka međunarodnom tržištu orijentisana preduzeća.

- To ne znači da se i u svim drugim segmentima privrede ne treba baviti brendiranjem. Naprotiv. Na sreću, imamo sjajne primjere brendiranja u turizmu, zatim u proizvodnji vina, u mlječnoj i mesnoj industriji, ali i među nekim drugim proizvodima, kao što je brendiranje crnogorskog meda, koje je poslednjih godina aktuelno – dodaje Melović.

On je apostrofirao da je za bolje rezultate na polju brendiranja važna i institucionalna podrška u koju se moraju uključiti vlade, privredne komore i druge resorne institucije država, ali i privrednici jer su svi na istom zadatku.

- Kada je riječ o našoj zemlji, kao pozitivan primjer podrške izgradnji prepoznatljivih brendova možemo navesti projekat Privredne komore - Dobro iz Crne Gorе, čiji je cilj da se, kroz identifikovanje proizvoda prema kvalitetu, omogući stvaranje konkurentnih brendova namijenjenih domaćem tržištu, kao i prepoznatljivih i kvalitetnih brendova za inostranstvo. To je dobar način da se omogući kreiranje institucionalnih kampanja crnogorskih potencijala u cilju izgradnje prepoznatljivih brendova sa našeg prostora – zaključio je predavač.