You are here

Liderstvo novog doba – liderska komunikacija

28/10/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 28. oktobra 2020. godine seminar na temu „Liderstvo novog doba – liderska komunikacija“.

Predavač je bila Ivana Malović, magistrica međunarodne ekonomije, biznis trenerica i savjetnica iz oblasti poslovanja, koja je znanje i iskustvo sticala u poznatim multinacionalnim kompanijama.Osnovala je kompaniju IDFaktor sa željom da motiviše, pokrene i podrži zaposlene, timove i kompanije da prošire profesionalne vidike, te ostvare uspjeh kom teže. Sertifikovana je konsultantkinja, profesionalna i NLP trenerica po metodologiji European Coaching Association (ECA).

Učesnike seminara u ime organizatora pozdravili su dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore i Mirjana Perović, rukovodilac Sektora za preduzetništvo i poljoprivredu u Sekretarijatu za preduzetništvo Glavnog grada.

- Kvalitetno liderstvo je znak svake uspješne organizacije. Kvalitet liderstva će umnogome odrediti uspjeh organizacije na dugoročnom planu. Zato je vrlo bitno da osoba kojoj je povjerena uloga vođenja ljudi zaista u potpunosti razumije šta ova uloga znači i šta se od nje zahtijeva u praksi. Kažu: „Ako tvoje akcije inspirišu druge da više rade i postanu nešto više, ti si lider“ – istakao je Perazić.

Magistrica Ivana Malović je predočila učesnicima proces razvoja lidera u različitim okolnostima, zatim ko je lider novog doba, koje liderske navike i vještine je poželjno da razvija kako bi unaprijedio sebe.

- Lider novog doba je čovjek jakih karakternih osobina, koji ima viziju, koji ima široko obrazovanje i koji je spreman da podijeli znanje, pokrene ljude oko sebe, bude primjer i sebi i timu i „vuče“  tim tako što im prvo demonstira način i ukaže mogućnosti rješenja. Na način kako se nešto radi a ne na način šta se radi – istakla je Malović.

Prema njenim riječima, lider svojim stavom, voljom, smirenošću, inteligencijom, psihološkim pristupom, fleksibilnošću pristupa svakom pojedincu različito kako bi na najkorisniji način pokrenuo zaposlenog na dodatni doprinos zajedničkom cilju kompanije.

Liderstvo je staro koliko i zemlja. Jedino se stilovi mijenjaju da bi se prilagodili okolnostima. Okolnosti se mijenjaju i onaj lider koji pokaže primjerom da je prilagodljiv na zdrav način da teži transformacijskom liderstvu, taj će i napredovati, prenosi predavačica riječi kolega stučnjaka iz ove oblasti. Elementi transformacijskog liderstva su harizma, osjećajnost, visok moral, dostizanje punog potencijala.

Na seminaru je bilo riječi i o liderskoj komunikaciji.

- Lider prvo komunicira pogledom i dobro sluša (osluškuje), komunicira i postavlja pitanja na odgovarajući način. Lider ima set pitanja koja su duboko urezana u njegov pokretački način razmišljanja. On je afirmativno orijentisan prema timu, a pitanja su precizna, psihološka koja otvaraju i pokreću sagovornika na promjenu i na akciju. Lider uvijek postavlja otvorena pitanja, kako bi motivisao zaposlene na razmišljanje – kazala je Ivana Malović.

Poslije teorijskog dijela seminara, predstavljeni su praktični primjeri i alati, te niz jednostavnih interaktivnih vježbi za prilagođavanje okolnostima i razvijanje liderskih osobina.

Nike Sneakers Store | Altra Lone Peak 5 Review , Best Trail Running Shoes 2021