You are here

Menadžment u savremenim kompanijama

23/01/2020

Privredna komora Crne Gore je 23. januara 2020. godine organizovala seminar sa temom „Menadžment u savremenim kompanijama“.

Predavač je bio prof. dr Božo Mihailović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i predsjednik Saveza ekonomista Crne Gore.

- Savremene promjene sve više iniciraju potrebu privrednika da na drugačiji način upravljaju kompanijama, ali i malim biznisom. Kompanije se sve više okreću digitalizaciji, kao sasvim novom načinu za rješavanje problema. Filozofija biznisa se iz temelja mijenja, kao i potrošači – rekao je direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore prof. dr Mladen Perazić.

Na seminaru je govoreno o promjenama u ovoj oblasti na globalnom nivou i odgovoreno na pitanja kakav treba da bude savremeni menadž(er)ment, kako organizovati timski rad i postići kontinuiranu inovaciju u ovim oblastima. Predstavljeni su primjeri kako (ne) treba raditi. 

Ekonomska situacija potpuno je različita u odnosu na sva dosadašnja vremena, pa se i savremeni menadžment razlikuje, kazao je profesor dr Božo Mihailović.

Pojašnjava da promjene u okruženju tjeraju menadžere i menadžment da se bitno drugačije odnose prema svom poslu, tržištu, potrošačima, zaposlenima i firmi koju zastupa. Naveo je da na promjene utiče globalna ekonomska kriza, te da trenutnu situaciju odlikuje je spori rast, opasnost od „double-dip“ recesije (stanje u kojem privreda poslije početne recesije i oporavka ponovo ulazi u nju), te da niko ne može da tvrdi kako će svjetska privreda izgledati narednih nekoliko godina.

Osnovi uspješnosti biznis filozofije su ideja, upornost, samoprijegorni rad na duge staze, dok su dvije ključne poluge proaktivnost prema okruženju i stalne inovacije.

Nove osobine savremenih kompanija su nova količina informacija, stalno učenje i promjene, dvosmjerna komunikacija, novi kanali prodaje, individualaizacija kupaca, povećanje logistike.

- Poruka menadžmentima da su promjene sve veće i brže, te zahtijevaju od njih proaktivan pristup. Menadžer ne smije da čeka da se stvari dese, nego mora predvidjeti promjene i prilagođavati im se. Jer, ako se čeka na promjene, slijedi bankrot – rekao je Mihailović.

Savremeni menadžer treba da ima viziju, strategiju, da poštuje svoje saradnike, sasluša drugu stranu, da bude “menadžer jedan na jedan”.

- Menadžer treba da bude samo trener, a vizija mora da bude svakog pojedinačnog člana menadžmenta. Ako firma nema uspjeha, tada je kriv menadžment – kazao je predavač.

Menadžeri, dodaje, moraju znati šta se dešava na tržištu i okruženju, te da se edukuju.

- Izreka “Čovjek se uči dok je živ” danas važi više nego ikad. U Crnoj Gori moramo mnogo više i brže da hvatamo korak sa trendovima savremenog menadžmenta i usavršavamo se u ovim oblastima – zaključio je on.

Seminaru je prisustvovalo 37 predstavnika kompanija i institucija.

Sneakers Store | Men's Footwear