You are here

Poreska kontrola u oblasti građevinarstva

10/06/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Poreskom upravom Crne Gore, organizovala je 10. juna 2020. godine seminar na temu „Poreska kontrola u oblasti građevinarstva“, namijenjen privrednicima koji posluju u ovoj djelatnosti.

Riječ je o prvom seminaru koji se odnosi na tumačenje propisa iz oblasti poreske politike i rezultat je zajedničkih aktivnosti na izgradnji povoljnijeg poslovnog ambijenta. U saradnji sa Poreskom upravom, u narednom periodu biće organizovano nekoliko edukacija na sličnu temu.

Prema riječima direktora Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore dr Mladena Perazića, veliki broj poreskih obveznika prepoznao je važnost potrebe za tumačenjem poreske politike, što je podstaklo organizaciju seminara.

- Cilj poreskih kontrola je uočavanje eventualnih formalnih i suštinskih nedostataka i blagovremeno davanje predloga za njihovu korekciju. Ova naša zajednička aktivnost je dio šireg programa kojim želimo da informišemo poreske obveznike o pravilnoj primjeni propisa – rekao je Perazić.

Predavačica je bila Gordana Pejović, pomoćnica direktora Poreske uprave u Sektoru za velike poreske obveznike.

- Poreska uprava sprovodi program za obezbjeđenje poštovanja poreskih propisa od strane poreskih obveznika koji posluju u građevinskoj industriji. Program je zasnovan na pristupu tretmana poreskih obveznika na osnovu utvrđenog rizika, imajući u vidu da građevinska industrija, uz turizam i ugostiteljstvo, predstavlja vodeću privrednu granu u Crnoj Gori, koja posjeduje značajan potencijal za ekonomski i fiskalni rast, ali i koja nosi i značajne rizike vezane za poštovanje poreskih propisa - istakla je Pejović.

Takođe je naglasila da se očekuje da implementacija programa doprinese povećanju broja obveznika registrovanih u građevinskoj industriji, kao i većem poštovanju poreskih propisa, te uspostavljanju kvalitetnijeg poslovnog ambijenta i sankcionisanju nelojalne konkurencije na tržištu u oblasti građevinarstva.

Tokom seminara, privrednicima su kroz praktične primjere ilustrovane odredbe zakona kojima se tretira promet ostvaren u građevinskoj industriji, prezentovani rezultati postupaka inspekcijskog nadzora do sada izvršenog kod ove kategorije poreskih obveznika, kao i date smjernice za lakše ispunjavanje obaveza, posebno u oblasti poreza na dodatu vrijednost i radnih odnosa, gdje je prepoznat najveći stepen rizika po poštovanje poreskih propisa.

Nakon prezentacije, učesnicima seminara je omogućeno da, kroz postavljanje pitanja, otvore dijalog na ovu temu koja je izazvala značajno interesovanje privrede.

Seminar je održan u prostorijama Privredne komore, uz poštovanje fizičke distance i mjera koje je propisalo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti.