You are here

Šema EU za mlade profesionalce sa Zapadnog Balkana

19/03/2019

Učesnici projekta „Šema EU za mlade profesionalce sa Zapadnog Balkana” posjetili su Privrednu komoru 19. marta 2019. godine i sa direktorom Sektora za obrazovanje i kvalitet prof. dr Mladenom Perazićem i njegovim saradnicima razgovarali o najboljim praksama EU, lekcijama o politikama i akcijama iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, te mobilnosti.

Članovi delegacije bili su predstavnici Albanije, Makedonije, Srbije, i Kosova.

Šema EU za mlade profesionalce sa Zapadnog Balkana je projekat koji je 2016. godine iniciran u okviru Berlinskog procesa, finansira se kroz Višekorisničku IPA-u i u programu učestvuju državni službenici šest pomenutih zemalja regiona. Cilj projekta je da, u kontekstu reforme javne uprave, doprinese napretku u procesu integracija i produbi regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu. U okviru prve faze projekta, koja je završena, učesnici su boravili na prestižnim univerzitetima u Francuskoj i Belgiji. U toku je sprovođenje druge faze, koja uključuje regionalnu razmjenu učesnika i njihov dvonedjeljni boravak u nacionalnim institucijama od 17. do 30. marta 2019.

Projekat sprovodi na nivou regiona Britanski savjet, kancelarija na Kosovu. Predstavnik Crne Gore koji učestvuje na navedenom projektu je Kancelarija nacionalnog koordinatora za IPA-u, koja je istovremeno i nacionalna kontakt tačka.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet upoznao je sagovornike sa ulogom Privredne komore u formiranju poslovnog ambijenta, kao i procesima u reformi obrazovanja u koje je uključena ova asocijacija. Potencirao je ulogu Komore u sprovođenju projekta dualnog obrazovanja. Goste je između ostalog interesovala organizacija i aktivnosti Komore, njene članice i zastupanje njihovih interesa, uticaj regionalne razvijenosti privrede na zapošljivost i mobilnost svršenih učenika i studenata, te koja su deficitarna i atraktivna zanimanja.

jordan Sneakers | Men Nike Footwear