You are here

Seminar: Javni i medijski nastup

17/06/2020

Privredna komora Crne Gore organizovala je 17. juna 2020. godine seminar o temi „Javni i medijski nastup“. U fokusu seminara bili su sticanje znanja i vještina efektnog komuniciranja, savladavanje obrasca dobrog javnog i medijskog nastupa i govora, jačanje samopouzdanja, prevazilaženje i kontrolisanje straha i treme tokom javnog nastupa, spoznavanje efikasnosti komunikacije, snaženje i razvijanje ličnog stila i kulture komuniciranja, podsticanje želje za razvojem i ambicijama. Predstavljene su tehnike neophodne za javni nastup, značaj govora i jezika te pisanje saopštenja za medije, televizijske nastupe i izjave.

U ime Privredne komore Crne Gore uvodnu riječ imao je prof. dr Mladen Perazić, direktor Sektora za edukaciju i kvalitet, koji je istakao da se nerijetko dešava da uspešnost neke ideje zavisi isključivo od načina njenog predstavljanja.

- Kvalitetan javni nastup podrazumijeva poznavanje različitih oblika komunikacionih vještina koje su od ključnog značaja u procesu građenja našeg mjesta u društvu, poslovne karijere, uspješne prodaje, čak i ličnih odnosa. Javni nastup i vještina govorništva će napraviti ključnu kvalitativnu razliku između našeg uspjeha ili neuspjeha - rekao je Perazić.

On je dodao da je vještina javnog nastupa izuzetno značajna, jer šalje sliku o preduzeću. Neadekvatan javni nastup može urušiti sve napore koje su uloženi u stvaranje novog proizvoda, promovisanje ideje, prezentiranje rezultata poslovanja i sl.

- Nastupu prethodne ozbiljne pripreme, od upoznavanja sa ciljanom javnošću, formiranja prave poruke, načina njenog prenošenja, premošćavanja nepoželjnih i neplaniranih pitanja, poznavanja osnovnih pravila paraverbalne i neverbalne komunikacije. Posebne pripreme odnose se na suzbijanje treme od javnog nastupa - zaključio je Perazić.

Predavačica je bila Slavica Striković koja je do sada realizovala više od 480 obuka, treninga, seminara, radionica i predavanja o ljudskim pravima, komunikacionim vještinama i analizi medija. Autorka je više publikacija i stručnih radova iz domena ljudskih prava, rodne statistike i medija.

Slavica Striković je potencirala da mediji imaju veliki uticaj na društveni i privatni život pa je zato cilj svakog preduzetnika da ima kvalitetan medijski nastup. Kroz medije se nude određene informacije koje imaju izraženu marketnišku dimenziju. Znajući moć medija da stvaraju mišljenja, stavove, ukuse, jasno je koliko je značajan dobar medijski nastup.

- Zato je tema javnog i medijskog nastupa važna za crnogorske preduzetnike/ce. Javnim i medijskim nastupom šaljemo istovremeno nekoliko poruka najširoj javnosti: o sebi (ko smo, koliko smo vješti u nastupu, imamo li tremu), o firmi koju predstavljamo (koliko je poznajemo, sa koliko jakim argumentima formiramo njene stavove i odnos prema nekoj temi ili zajednici uopšte i koliko je prezentujemo u pozitivnom svijetlu), o temi (predmetu) nastupa (koliko je poznajemo, koliko smo sposobni dati kvalitetan sud i stav), a naročito o javnosti kojoj se obraćamo (koliko je poštujemo, koliko joj otvoreno pristupamo) - navela je Slavica Striković.  

Ona je apostrofirala da se komunikacija sa medijima uči, bez prekida, kroz uspjehe i greške, stalnim edukacijama, vježbanjem kao i posmatranjem onih koji su stekli zavidne vještine i uspjeh u ovoj oblasti. Zbog toga su dvije ključne riječi za uspješan javni i medijski nastup: stalno učenje i uvijek biti spreman.

- Umijeće da dobro i objektivno procijenimo sopstvene kvalitete i nedostatke, te spremnost da radimo na korekciji nedostataka uvijek je dalo višestruke rezultate. Dobro je da istovremeno sa izgradnjom poslovnog uspjeha gradimo i sebe. Jedno bez drugog ne ide - zaključila je Slavica Striković.

Radionica je bila interaktivna, a veliki broj polaznika, predstavnika privrede i organizacija, iskazao je zapaženo interesovanje za ovu temu.