You are here

Seminar - Javni nastup

25/05/2017

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorica, organizovala je 25. maja 2017. godine, seminar  na temu "Javni nastup".

Seminar je namijenjen zaposlenima koji u ime preduzeća javno nastupaju, menadžerima: marketinga, prodaje, ljudskih resursa, odnosa sa javnostima, te izvršnim direktorima privatnih firmi, predstavnicima javnih preduzeća i drugim.
U radu seminara su učestvovali dr Mladen Perazić, rukovodilac Sektora za obrazovanje Privredne komore Crne Gore i Vladimir Pavićević, iz Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorica.

Predavač je bila mr Eleonora Albijanić, specijalista za eksternu komunikaciju u Direkciji za odnose sa javnostima u Elektroprivredi Crne Gore.

Prema riječima dr Mladena Perazića vještina javnog nastupa izuzetno je značajna, jer šalje sliku o preduzeću.

- Neadekvatan javni nastup može urušiti sve napore koji su uloženi u stvaranje novog proizvoda, promovisanje nove ideje i prezentiranje rezultata poslovanja. Javni nastup zahtijeva dobru pripremu, a podrazumijeva verbalnu, paraverbalnu i neverbalnu komunikaciju, kazao je on.

Prema njegovim riječima vještine javnog nastupa, su od ključnog značaja u procesu građenja našeg mjesta u društvu, poslovne karijere, uspješne prodaje, čak i ličnih odnosa. Javni nastup i vještina govorništva su ono što će napraviti ključnu razliku između našeg uspjeha ili neuspjeha.

- Cilj seminara je da, uz stručno vođenje i interaktivnu diskusiju, analizira probleme koji se prepoznaju iz prakse ili iskustva i pomogne nam u budućem radu. Privredna komora Crne Gore će ovim seminarom i aktivnostima koje slijede nastaviti da podržava usvajanje znanja iz komunikacija, zaključio je on.

Vladimir Pavićević, je podsjetio je da se nastavljaju predavanja u organizaciji Privredne komore Crne Gore i Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorica i izrazio zadovoljstvo što je predavač na ovom seminaru eminentni stručnjak u oblasti javnog nastupa.

- Javni nastup i vještina govorništva jako su bitni za predstavljanje institucija, preduzeća ili bilo koje organizacije. Zato je vrlo korisno što ćete čuti iskustva i znanja mr Eleonore Albijanić kako bi ih primijenili u praksi i da na taj način uticali na bolje predstavljanje organizacije u kojoj radite, rekao je on.

Pavićević je zaključio da je jako bitan kvalitetan nastup kako bi se organizacija prezentovala na pravi način.

Mr Eleonora Albijanić, je navela da su teme ovog seminara prvenstveno javni medijski nastup, potom, značaj verbalne, paraverbalne i neverbalne komunikacije. Prezentirala je osnove odnosa sa javnostoma i sa medijima. Objasnila je na koji način graditi dobre odnose sa medijima te kako se pripremiti za medijski nastup jer on pretpostavlja dosta pripreme.

Predstavljajući važnost odnosa s javnostima Albijanić je ukazala da organizacije sa podrškom javnosti i postizanjem međusobnog razumijevanja sa različitim javnostima lakše postižu uspjeh kod definisanja i realizacije svojih ciljeva nego ako se suprotstave javnom mišljenju ili su ravnodušni prema javnostima.

- Komunikacija je suština odnosa s javnostima. Riječ o profesionalnom komuniciranju, od koga velikim dijelom može da zavisi budućnost organizacije. Komunikacija nije sve, ali bez komunikacije, bez razumijevanja i podrške vaših javnosti, mnogo teže ćete ostvariti svoje ciljeve, navela je Albijanić.

Za javni medijski nastup izuzetno je bitna priprema i da najvažnije činjenice budu saopštene na početku.

- Važne stvari nemojte ostavljati za kraj kako vam se ne bi dogodilo da ne stignete da kažete nešto što je jako bitno. Koliko je važno imati dobru poruku toliko je važno naučiti kako je na najbolji način prenijeti, smatra Albijanić.

- Neka istraživanja pokazuju da ljudi pamte svega sedam odsto onoga što pričate, a 93 odsto je paraverbalna i neverbalna komunikacija. Paraverbalna komunikacija podrazumijeva način na koji čovjek nešto kaže, prije svega glas, njegovu boju, dinamiku, riječi koje naglašavate, rekla je Albijanić.

- Što se tiče neverbalne komunikacije ona obuhvata sve što prati kontekst vaše komunikacije, odnosno nastupa, jako je bitna jer, koliko može da pomogne da pojačate neku poruku, isto toliko može da odmogne i potpuno potre poruku koju šaljete- smatra ona.

Albijanić je govorila i o tome kako smanjiti intezizet treme.

- Trema se ne može izliječiti i ne možete se nje osloboditi, ali svakako se može smanjiti njen intezitet. Međutim, pozitivna treme je svakako neizbježna i neophodna ukoliko ste odgovorna osoba, kazala je ona.

PR menađer je zadužen da brani ugled kompanije i zadužen je za sve javnosti jedne kompanije.

- Kad javno nastupate ljudi identifikuju tu firmu kroz vas i vaš nastup i zbog toga je veoma bitno da PR menadžeri u preduzeću budu upoznati sa svim šta se u kompaniji dešava. To je jako odgovoran posao jer kad govorite, ispred na primjer Elektroprivrede, koja ima oko 1000 zaposlenih, vi predstavljate sve njih kao i menadžment kompanije. Zato morate dobro da odmjerite svaku riječ, vodeći računa ko vam je cijna javnost. Za stručnu javnost koristite stručnu terminologiju, a za laičku neku drugu verbalnu komunikaciju da bi vas ljudi razumjeli. Cilj javnog nastupa nije da pokažete koliko ste pametni nego da prenesete određenu poruku ciljnoj javnosti, objasnila je Albijanić.

Seminaru su prisustvovali brojni predstavnici kompanija, institucija i organizacija koji su iskazali veliku zainteresovanost za pomenutu temu. 

best Running shoes brand | adidas Yeezy Boost 350