You are here

Seminar o kriznom menadžmentu

07/10/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, organizovala je 7. oktobra 2020. godine seminar o kriznom menadžmentu.

Seminar je otvorio dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore, a učesnicima se obratio i Kemal Grbović, sekretar za preduzetništvo Glavnog grada.

- Sposobnost prilagođavanja promjenama i efektivan način komunikacije su od presudnog značaja za uspješan krizni menadžment. Krizni menadžment stvara organizacionu kulturu i klimu koje umanjuju ili eliminišu nezdrave strategije i daju mogućnost razvoja novih potencijalno dugoročno vrlo korisnih – rekao je Perazić.

Prema njegovim riječima, na seminaru su predočeni ključni koraci kriznog menadžmenta, koje je važno usvojiti kako bi efikasnost i efektivnost ostala na visokom nivou

Sekretar Kemal Grbović ukazao je na plodotvornu saradnju Glavnog grada sa Privrednom komorom Crne Gore koja rezultira brojnim edukativnim skupovima na teme od značaja za privrednike Podgorice i Crne Gore u cjelini.

Predavačica Ivana Malović, magistrica međunarodne ekonomije, biznis trenerica i savjetnica iz oblasti poslovanja, istakla je da je suština teme seminara prilagođavanje promjenama, kako bi se nastavilo sa razvojem zaposlenih i kompanije.

- Na pitanje kako nastaviti sa razvojem ako smo u krizi odgovor bi bio i dalje stateški razmišljati te preispitivati svoje, kompanijske i kapacitete zaposlenih. Takođe, fokus i preporuka tokom “kriznog menadžmenta” jeste jasna i precizna komunikacija sa zaposlenima, partnerima, dobavljačima. Kriza je i prilika - smatra Malović.

A o tome koliko pažnje crnogorski privrednici posvećuju kriznom menadžmentu Malović kaže da je riječ o kompleksnom pitanju i to zavisi od kompanije do kompanije.

- Promjena je jedina konstanta. Strah od promjene je na vrlo visokom nivou. Trenutno smo svjedoci raznih kriza, tokom kojih je u društvu ova tema bitna i nameće potrebu da predefinišemo trenutni način poslovanja. Postoje lideri koji su svjesni da je promjena načina rada neophodna i spremni su da motivišu tim, podstaknu kompaniju na rješenja i dodatni razvoj kako bi išli ukorak sa vremenom i uspjeli da zadrže brend, kredibilitet kompanije i slično - navodi Malović.

Prema njenom mišljenju društvo se u cjelosti nalazi pred velikim testom.

- Transformacija biznisa, tima, pojednica je neophodna i to je jedini put i ključ za opstanak i dalji razvoj kompanije - smatra Malović.

Zaključuje da se relativno malo domaćih kompanija bavi kriznim menadžemntom, preventivnim djelovanjem, kreiranjem strategija i koraka.

Malović je dugodišnje iskustvo i znanje sticala je u poznatim multinacionalnim kompanijama. Kompaniju IDFaktor, krunu njenog razvojnog puta, formirala je sa željom da motiviše, pokrene i podrži zaposlene, timove i kompanije, koji nastoje da prošire profesionalne vidike, kao i da ostvare uspjeh. Takođe je sertifikovana konsultantkinja, NLP trenerica po metodologiji European Coaching Association (ECA). Intenzivno radi kako induvidualne, tako i grupne razvojne programe namijenjene i liderima.