You are here

Uloga privatnog sektora u ekosistemu vještina mladih

09/11/2020

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić učestvovao je 9. novembra 2020. godine u radu online događaja „Uloga privatnog sektora u ekosistemu vještina mladih u jugoistočnoj Evropi i Turskoj“. Skup je, tokom Evropske nedjelje stručnog obrazovanja i vještina 2020, organizovala Evropska fondacija za obuku (ETF), u saradnji sa EBRD.

Cilj događaja bio je razmjena iskustava u saradnji privrednog sektora i obrazovnog sistema zemalja učesnica. Naime, čak i u najboljim vremenima, mladi se suočavaju sa teškom situacijom na tržištu rada. Na globalnom nivou veća je vjerovatnoća da će mladi od 15 do 24 godine biti nezaposleni u odnosu na odrasle osobe starije od 25 godina. Trenutna kriza COVID-19 dodatno otežava njihov položaj. Javni i privredni sektor pojačali su napore da odgovore na ove sve veće izazove. Privredni sektor je intenzivirao ulaganje u dizajniranje, izvođenje i finansiranje inovativnih pristupa obrazovanju i razvoju vještina, kako bi podržao veće zapošljavanje mladih. U kontekstu Evropske nedjelje stručnog obrazovanja i vještina, organizatori su htjeli skrenuti pažnju na pitanja koja kritično utiču na vještine mladih i njihovo ekonomsko uključivanje, ali i na produktivnost i rast njihovih ekonomija.

Rad događaja je realizovan kroz tri sesije. Predstavnik Komore je bio panelista na sesiji sa temom „Saradnja i komplementarnost - javni i privatni sektor u ekosistemu vještina mladih“, koju je moderirala Biljana Radonjić Ker-Lindsay, pomoćnik direktora EBRD, a učestvovali su i panelisti predstavnici Albanije, Turske, Srbije i Sjeverne Makedonije.

Perazić je u izlaganju istakao iskustvo Privredne komore Crne Gore u saradnji sa obrazovnim sistemom. Posebno se osvrnuo na implementaciju dualnog obrazovanja u Crnoj Gori. Predstavio je podršku privrede u procesu realizacije stručnog obrazovanje kao i podršku cjelokopnom sistemu naročito u oblasti sticanja praktičnih vještina. Takođe je objasnio ulogu preduzeća u identifikovanju potreba za vještinama, razvoju standarda zanimanja i kvalifikacija i kurikuluma kao i njihovu ulogu u pružanju obuke.

Na događaju su učestvovali predstavnici ministarstava, agencija za obrazovanje, rad, socijalna pitanja i mlade zemalja SEET-a, privrednog sektora, nevladinih i istraživačkih organizacija, EU delegacija, Evropske komisije, EBRD, kao i regionalnih međunarodnih organizacija .

bridge media | Nike Shoes