You are here

Uticaj pandemije na razvoj obrazovanja odraslih

07/10/2020

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić učestvovao je 7. oktobra 2020. godine u radu EPALE National panela za Crnu Goru, organizovanog na temu “Uticaj pandemije Covid19 na budući razvoj sistema obrazovanja odraslih - ključni izazovi”.

Događaj u organizaciji Nacionalnog tima za podršku iz Crne Gore (NSS) okupio je 50 predstavnika različitih institucija sistema, ustanova za obrazovanje odraslih, nevladinih organizacija i drugih relevantnih stejkholdera. Govorili su predstavnici sistema obrazovanja odraslih, tržišta rada, privrede i turističke ekonomije, a zbog važnosti uporedne prakse i očuvanja regionalne saradnje u ovoj oblasti, gosti su bili predstavnici nacionalnih timova za podršku iz Hrvatske i Srbije.

Pandemija uslovljena korona virusom značajno je uticala na svijest ljudi o digitalizaciji društva. Djeluje da je koncept „Digitalnog doba“ na kojem počivaju strateški pravci razvoja društva 21. vikea, iz teorije ušao u praksu. U narednom periodu mijenjaće se globalna slika tržišta rada kao i zahtjeva za kompetencijama potrebnim za obavljanje određenih poslova. Neophodno je pratiti sve promjene na mikronivou, na nivou malih i srednjih preduzeća i usmjeravati obrazovnu praksu za zadovoljenju obrazovnih potreba zaposlenih čiji se uslovi posla i opisi radnog mjesta značajno mijenjaju. Digitalne kompetencije postaju „Conditio sine qua non“ i za očekivati je porast broja mladih odraslih koji će ubrzano jačati svoje digitalne vještine.

- Neminovno je da će tržište rada da se promjeni nakon pandemije, a sa njim i tražnja i ponuda kadrova. Obrazovanje odraslih može biti ključno u saniranju negativnih efekata uzrokovanih pandemijom, tako što će obezbijediti neophodne kadrove za restrukturiranje industrije kao i stvaranje fleksibilnih mogućnosti za dalje obrazovanje i obuku radne snage koja je zbog pandemije ostala bez radnih mjesta – riječi su Mladena Perazića.

Prema njegovim riječima potreba i značaj obrazovanja odraslih će biti važniji nego ikada nakon pandemije

- Nagli nalet digitalizacije i prilagođavanje cjelokupnoj situaciji zahtjevaće od postojeće radne snage da se dodatno obrazuje i razvije vještine koje će je održati relevenatnom na tržištu rada – rekao je predstavnik Komore.

On je ukazao da se crnogorski obrazovni sistem veoma brzo prilagodio pandemijskim uslovima, te da je fokus bio na kreiranju programa za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Obrazovanje odraslih, navodi on, tek će biti u centru pažnje i u ovom segmentu obrazovnog sistema ima dosta prostora za dalje unapređenje.

Događaj je između ostalog razmotrio da li će zreliji odrasli biti spremni bez otpora da postanu dio digitalnog društva, a mladi odrasli lako ući u svijet digitalizacije. Bilo je riječi i o tome da li će obrazovanje, privreda i tržište rada biti spremni za novi talas reformi koji dolazi iz samog koncepta cjeloživotnog učenja

NSS Crne Gore već nekoliko godina promoviše značaj obrazovanja odraslih i nastoji da učini ovaj dio obrazovnog sistema jednako važnim u ukupnoj obrazovnoj politici. Tržište rada i obrazovanje su dvije najtješnje povezane oblasti i funkcionišu po principu povratne sprege. Sve promjene u jednoj oblasti reflektuju se na drugu i obrnuto.

Koliko je obrazovanje odraslih važan dio obrazovnog sistema i koliko je njegova fleksibilnost nužan preduslov potpore tržištu rada dokazuju i mnoge zemlje sa visoko razvijenom sviješću o obrazovanju odraslih kao instrumentu ekonomskog razvoja, koje pokazuju puni potencijal i snagu u saniranju posljedica pandemije Covid19, orijentišući se na nove modele učenja, koristeći benefite e-platformi i slićno.

Panel je dio internacionalne EPALE konferencije za stejkholdere pod nazivom „Učenje odraslih: doprinos održivoj konkurentnosti, društvenoj pravednosti i otpornosti“,  koja se održava online od 6. do 8. oktobra 2020. godine, u organizaciji Centralnog tima za podršku (CSS). Konferencija razmatra teme: “Digitalno učenje i vještine: Upravljanje promjenama, prihvatanje transformacije”, “Udruživanje snaga kako bi se osiguralo cjeloživotno usavršavanje: Jačanje saradnje medju stejkholderima” i “Socijalna uključenost i demokratija: Mogućnosti za promjene”.