You are here

Osnovne informacije

Za sve informacije kontaktirajte Službu saobraćaja na sljedeće kontakte:

Zoran Nikolić, rukovodilac Službe
Telefon: +382 20 241 050
e-mail: znikolic@pkcg.org