You are here

Ovjera uvozno izvoznih dokumenata

Ovjera uvozno izvoznih dokumenata izdatih od strane firmi ili drugih institucija - faktura (komercijalnih, špediterskih), cjenovnika i ostalih izvoznih isprava  (specifikacija, i slično).

Kontakt osoba za detaljnije informacije o ovjeri ove dokumentacije je:

Srđa Vujošević
tel: 020 230 422
e-mail: svujosevic@pkcg.org