You are here

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Privredna komora Crne Gore, njeno rukovodstvo i zaposleni, na temelju uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom formulisanog međunarodnim standardima serije ISO 9000, angažovanjem raspoloživih potencijala, a slijedeći očekivanja i zahtjeve članica Komore, stalno će poboljšavati sopstvenu organizaciju u funkciji unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori. Takvu obavezu potvrđuje javno razmatrana, preispitana i od zaposlenih prihvaćena

POLITIKA KVALITETA

  1. Kvalitet predstavlja način rada i kulturu ponašanja, znanje i sposobnost svakog zaposlenog, što se sistematski stiče i stalno poboljšava, a kojim se zadovoljavaju zahtjevi, potrebe i očekivanja članica Komore, partnera i drugih zainteresovanih strana. Posvećenost korisnicima je prioritet svih zaposlenih.
  1. Kvalitet je naše opredjeljenje koje donosi promjene u pristupu, navikama i svakodnevnom radu. Prilagođavanje stalnim promjenama uz praćenje inovacija i racionalno poslovanje je obaveza rukovodstva i zaposlenih u Komori.
  1. Unapređenje kvaliteta u skladu sa principima i zahtjevima sistema menadžmenta kvalitetom je zadatak i odgovornost svih zaposlenih i rukovodilaca na svim nivoima. Uspostavljanje radnog okruženja koje podržava i cijeni timski i lični rad je uslov za dobar odnos prema kvalitetu i prema korisnicima.
  1. Uspostavljanje sistema međusobno usklađenih i povezanih procesa i obavljanje poslovnih zadataka brzo i efikasno, u skladu sa zahtjevima korisnika, zakonskim propisima i standardima je zadatak svakog zaposlenog.
  1. Stvaranje klime saradnje i povjerenja, razvoj i održavanje obostrano korisnih odnosa sa članicama, partnerima i zainteresovanim stranama je naše stalno opredjeljenje i sadržaj poslovnih aktivnosti.

Ova politika i ciljevi koji iz nje proizilaze zajednički su za sve zaposlene u Privrednoj komori Crne Gore, preispituju se i sprovode u praksi uz stalno poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom, a prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015.