You are here

ANKETA Poteškoće u poslovanju izazvane pandemijom COVID -19

13/03/2020

Privredna komora sprovodi analizu poteškoća u poslovanju zbog korona virusa na osnovu odgovora datih u Anketi.