You are here

Usluge Poreske uprave na portalu eUprava - brzo i lako do dokumenata elektronskim putem

15/11/2019

Da li znate da na portalu eUprava možete elektronskim putem dobiti sljedeće dokumente iz Poreske uprave:

  • Potvrda o rezidentnosti u poreske svrhe za fizička i pravna lica
  • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda za fizička i pravna lica
  • Uvjerenje o izmirenim svim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za učešće u postupku javnih nabavki
  • Uvjerenje o visini prihoda
  • Uvjerenje o visini prihoda (oslobođeno plaćanje)
  • Zahtjev za povraćaj više plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje?
  • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za učešće u postupku javnih nabavki

Dostavite ažurirane registracione podatke Poreskoj upravi

Koje?

  • Adresa poslovanja
  • Kontakt telefon
  • Elektronska pošta – e-mail adresa

Kako?

Posjetite našu područnu jedinicu i dostavite Jedinstvenu prijavu za registraciju -  JPR obrazac

Kada?

Prilikom svake promjene registracionih podataka u roku od 15 dana od nastanka promjene

Predviđena je novčana kazna u iznosu od 1.000€ do 15.000€ za pravna lica i 500€ do 6.000€ za fizička lica koja ne poštuju obavezu prijavljivanja ažuriranih registracionih podataka.

latest Running Sneakers | 2020 Men's Air Jordan 1 Mid "Light Smoke Grey" 554724-092 , Worldarchitecturefestival 2021