You are here

Dvije decenije uzlaznom putanjom - Veletex

28/12/2012

Još jedna poslovna godina, ostvarena, rekao bih, u depresivnom ambijentu kojeg je kreirala svjetska ekonomska kriza.

Crnogorska ekonomija je i pored toga uspjela sačuvati rast pojedinih makroekonomskih pokazatelja, dok je u pojedinim ostvaren pad. Ostvaren je rast BDP, rast stranih direktnih investicija, rast zaposlenosti, stabilizacija bankarskog sistema sa stanovišta likvidnosti banaka ali i njihove nedovoljne kreditne aktivnosti koja dominantno utiče na “krvotok” svakog privrednog subjekta.

Povećavati konkurentnost privrede
Zabrinjava činjenica da se nastavlja trend rasta spoljnotrgovinskog robnog deficita kao posledica neadekvatne strukture privrede Crne Gore. I ova, kao i prethodne godine, je pokazala da usluge nijesu same dovoljne da obezbijede rast naše ekonomije, te je neophodno raditi na podizanju konkurentnosti privrede, podizanju nivoa obrazovanja, uz strukturno prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama tržišta rada i uvođenje praktične obuke u obrazovni proces. Uz sve ovo neophodno je razvijati nacionalni osjećaj za kupovinu domaćih proizvoda.
Uz stimulativan fiskalni ambijent koji je iskreiran u našoj zemlji sa većom suptilnošću, efikasnijom administracijom na državnom i lokalnom nivou, treba omogućiti rast investicija, kako stranih tako i domaćih, uz donošenje stimulativnih mjera za njihovu realizaciju, prvenstveno kroz značajno sniženje cijena komunalnih taksi.                   
Takođe smatram da treba zaustaviti dalje zaduživanje, a da se uravnoteženost državnog budžeta obezbijedi efikasnijom fiskalnom politikom. Sve ovo zahtijeva da se u 2013. godini radi i na regulatornim reformama, odnosno prilagođavanju pravne infrastrukture potrebama naše ekonomije. Smatram da poseban značaj, prvenstveno sa stanovišta sigurnosti biznisa stranih investitora, treba dati NATO integracijama.
Moja poruka je da 2013. godina bude poslednja godina štednje, a da svaka sledeća bude godina rasta i razvoja, u kojima će investitori biti “povlašćene persone“.
Ovo je 21. poslovna godina koju „Veletex” završava sa pozitivnim poslovanjem. Naime, ostvaren je prihod na nivou iz prethodne godine, dok očekujemo povećanje dobiti kao rezultat ekonomije troškova. Kontinuirano radimo na stručnom usavršavanju zaposlenih, primjenjujući međunarodne standarde poslovanja ISO 9001 i HACCP, čiju smo resertifikaciju upravo završili.

„Veletex” nastavlja trend pozitivnog poslovanja
Nelikvidnost je karakeristika poslovanja u tekućoj godini zbog čega smo blago povećali kratkoročnu kreditnu zaduženost. Nasuprot ovom, uspjeli smo značajno smanjiti investicionu kreditnu zaduženost, čime smo stvorili mogućnost novog investicionog ulaganja. Planiramo da u 2013. godini posredstvom Investiciono Razvojnog Fonda i  poslovne banke realizujemo izgradnju turističkog objekta na  sjeveru Crne Gore.
Zadržavanje pozitivnog trenda poslovanja, uz rast prihoda od 10 odsto, plan je za 2013. godinu. Među prioritetima je očuvanje standarda zaposlenih, kao i očuvanje visokog nivoa društvene odgovornosti.

latest jordan Sneakers | 『アディダス』に分類された記事一覧