You are here

Intervju - Đorđije Goranović

10/01/2015

Početkom 2015. godine kompanija Goranović će tržištu isporučiti nove proizvode, a najavljuju i nastavak investicionih aktivnosti koje će biti usmjerene na primarni sektor. Prenosimo intervju iz decembarskog Glasnika, sa vlasnikom Industrije mesa Goranović - Đorđijem Goranovićem.

Za 28 godina rada Industrija mesa Goranović bilježi konstantan rast proizvodnje i prodaje kako na domaćem tako i na inostranim tržištima, investiraju u prerađivačke kapacitete i osvajanje novih tehnologija i kontinuirano rade na unapređivanju kvaliteta proizvoda. U poslovnoj 2014. kompanija je postigla zapažene proizvodne i finansijske rezultate koji su bolji u odnosu na prethodnu godinu. Najveći su izvoznik finalnih proizvoda od mesa iz Crne Gore. Poslovnu politiku grade u skladu sa svjetskim standardima ove industrije kako bi spremno dočekali izlazak na tržište Evropske unije.

Glasnik: Šta je 2014. poslovna godina donijela Industriji mesa Goranović? Da li ste zadovoljni proizvodnim i finansijskim rezultatima i jesu li su oni bolji u odnosu na prethodnu godinu?

Đ. Goranović: Poslovna godina na izmaku donijela je našoj kompaniji zapažene poslovne rezultate. Kompanija bilježi rast proizvodnje i prodaje kako na domaćem tako i na izvoznim tržištima. Zadovoljni smo ostvarenim proizvodnim i finansijskim  rezultatima koji su  bolji u odnosu na prethodnu godinu. Realizovali smo paralelne kreditne aranžmane sa dvije institucije – prestižnom svjetskom finansijskom institucijom EBRD i sa SGM. Kroz ta dva aranžmana smo omogućili dugoročnu finansijsku stabilnost koja nam omogućava da se u potpunosti posvetimo najznačajnijim aktivnostima koje smo planirali, a to je brižljiviji tržišni nastup na ino i domaćim tržištima.

Glasnik: Kakva su očekivanja za narednu godinu kad je riječ o poslovanju Vaše kompanije i statusu crnogorske agroindustrije?

Đ. Goranović: Očekujemo bolju i uspješniju godinu, a znamo kako da to i ostvarimo. Finalizujemo planove i početkom 2015. godine ulazimo u realizaciju planiranih aktivnosti kada je u pitanju tržišni nastup – lansiraćemo nove linije proizvoda, ali i otvoriti nove kanale distribucije naših proizvoda. Što se tiče crnogorske agroindustrije, evidentni su pomaci, mada je i dalje glavni problem što se mali broj ljudi ozbiljnije bavi primarnom proizvodnjom. Moramo se svi angažovati kako bi se ljudi motivisali da se bave primarnom proizvodnjom, čime bi se smanjila uvozna aktivnost, popravio spoljnotrgovinski bilans i uposlilo što više ljudi. Prevashodno je ovo zadatak Ministarstva poljoprivede i ruralnog razvoja koje treba da kreira povoljan ambijent i da motiviše ljude da se bave poljoprivredom i stvaranjem novih vrijednosti, a onda neće izostati ni pomoć privrednika koji povezivanjem repro lanaca mogu osigurati siguran plasman primarnim poljoprivrednim proizvođačima.

Glasnik: Posebnu pažnju posvećujete investicijama u prerađivačke kapacitete i nove tehnologije. Budite ljubazni saopštite više detalja o tome?

Đ. Goranović: Kompanija iz godine u godinu investira u prerađivačke kapacitete i osvajanje novih tehnologija. Podsjetiću Vas da smo krajem 2012. godine pustili u rad jednu od najsavremenijih klanica u jugoistočnoj Evropi sa tri zasebne linije za klanje, klanicu koja zadovoljava sve standarde dobre proizvođačke prakse. U tekućoj godini kompanija je u prodaju pustila novu liniju fermentisanih kobasica (čajna kobasica, budimska kobasica, kulen…) koje sa tehnološkog stanovišta predstavljaju školski primjer i standard za ovu kategoriju proizvoda, dok će do kraja trećeg mjeseca naredne godine kompanija plasirati na tržište nove proizvode iz grupe viršli i kobasica vrhunskog kvaliteta.

Glasnik: Najavili ste nove investicione aktivnosti koje će biti usmjerene na primarni sektor i jačanje veza s farmerima. Naime, planirate da oformite sopstvene kapcitete za uzgoj govedarstva i svinjogojstva, za šta će Vam trebati oko četiri miliona eura. Molim Vas za komentar?

Đ. Goranović: Investicija u sopstvene kapacitete za proizvodnju bazne sirovine predstavlja našu sljedeću investicionu aktivnost. Kontinuitet u snadbijevanju i bolje kontrolisani kvalitet bazne sirovine osnovni su razlozi za ovu aktivnost ali i mogućnost da imate proizvode sa kontrolisanom oznakom porijekla. Za realizaciju ove investicione aktivnosti, neophodni su povoljni izvori finansiranja jer je ovo grana industrije koja nema velike prinose. Dio sredstava treba da se finansira iz IPA predpristupnih fondova – grantova, a drugi dio iz povoljnih kreditnih aranžmana savima otplate,  grejs periodom od nekoliko godina i niskom kamatnom stopom.

Glasnik: Proizvodnja hrane je značajan ali i veoma zahtjevan i osjetljiv sektor. Za poštovanje je to što ste surovoj tržišnoj utakmici ne samo uspjeli da održite proizvodnju, već i da zabilježite rast, da investirate u razvoj. Kako, koja je formula uspjeha?

Đ. Goranović: Formula uspjeha je naizgled jednostavna, ali da bi se postigla neophodno je brižljivo i u kontinuitetu raditi na unapređivanju kvaliteta proizvoda,  razvoju novih tehnologija, osvajanju novih tržišta, rastu zadovoljstva kvalitetom proizvoda kod krajnjih potrošača, jačanju kadrovskih kapaciteta, implementaciji i poštovanju sistema i standarda, zaštiti životne sredine, podizanju nivoa društvene odgovornosti, jačanju kooperativnih odnosa sa primarnim poljoprivrednim proizvođačima, jačanju partnerskih odnosa sa poslovnim partnerima kako u zemlji tako i u inostranstvu, a nadasve imati pošten pristup poslu.

Glasnik: Što možete reći o izvoznim bilansima Industrije mesa iz Nikšića? Koliko ste u 2014. godini povećali plasman proizvoda van granica Crne Gore? Uspješno ste se oprobali u plasmanu proizvoda na tržištima BiH, Srbije, Makedonije, Kosova, Albanije. Ambicije su vam da širite prisustvo na inostranoj pijaci - gdje i kada?

Đ. Goranović: Ponosni smo što smo kao kompanija, a ujedno i kao brend, prepoznati na tržištima zemalja u okruženju u koje izvozimo. Kao najveći izvoznik finalnih proizvoda od mesa iz Crne Gore, iz godine u godinu bilježimo pozitivne rezultate prodaje na izvoznim tržištima Republike Makedonije, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova, ali nas prevashodno čini zadovoljnim i srećnim činjenica da se u kontinuitetu od 2006. godine proizvodi naše kompanije, kompanije koja dolazi iz jedne teritorijalno male države, mogu naći na tržištima koja su izuzetno izbirljiva po pitanju kvaliteta. U skladu s EU integracijama i tokovima, kompanija stiče pravo da se pojavi, pored regionalnog, i na ogromnom evropskom tržištu što i jeste jedan od ciljeva kompanije u narednom periodu.

Glasnik: Kažete da se, u skladu sa evropskim integracionim procesima naše države, pripremate da na vrijeme pronađete mjesto na tržištu Evropske Unije.

Đ. Goranović: I prije sticanja članstva u STO, te pristupanja pregovaračkim procesima sa EU, kompanija je svoju poslovnu politiku obavljala u skladu sa zakonskom regulativom, poslovnom politikom i implementiranim sistemima i standardima. Od samog početka, kompanija je svoj privredni razvoj gradila na kvalitetu proizvoda i  tehnologije, kvalitetu uspostavljanja partnerskih odnosa, domaćinskom ophođenju prema farmerima, kao i kvalitetnoj primjeni zakona o bezbjednosti hrane, tako da sam mišljenja da je kvalitet ključni uslov i za opstanak i za osvajanje novih tržišta, bilo evropskih, a zašto da ne i prekookeanskih država.

Glasnik: Kako vidite crnogorsku poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju. Koje su njene prednosti, a koje mane? Da li bi Crna Gora, na širem tržištu, mogla biti prepoznatljiva po proizvodima domaće agroindustrije?

Đ. Goranović: Crnogorska agroindustrija može biti prepoznata na širem tržištu kroz svoje proizvode. To nam omogućavaju ekološki uslovi proizvodnje hrane i mogućnosti da se ponude originalni-tradicionalni crnogorski proizvodi uz kvalitetan marketing.

Glasnik: Industrija mesa Goranović iz Nikšića prepoznata je i kao društveno odgovorna kompanija koja je u godini na izmaku izdvojila 178 hiljada eura pomoći i donacija.

Đ. Goranović: Naša kompanija posluje u skladu s principima društveno odgovornog poslovanja. Pružamo podršku sportskim i kulturnim manifestacijama i pojedincima, a opredjeljujemo sredstva i za humanitarnu pomoć.

latest Running Sneakers | Klær Nike