You are here

Očekivanja privrednika u 2014. godini

03/01/2014

Iz decembarskog Glasnika prenosimo viđenje prethodne i očekivanja od ove godine Rüdigera J. Schulza, Tomislava Čelebića, Miloša Golubovića i Radovana Radulovića.

Rüdiger J. Schulz, predsjednik Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori i izvšni direktor Crnogorskog Telekoma

Investicije u energetiku signal oporavka ekonomije

Za Savjet stranih investitora u Crnoj Gori (SSICG) 2013. godina je bila veoma važna. Dobili smo puno novih članova, značajnih investitora, što pokazuje koliko je važno unaprijediti poslovni ambijent u Crnoj Gori, kako bi privukli što veći broj novih investitora i očuvali atraktivnost za postojeće. Priliv direktnih stranih investicija je znatno niži nego prethodnih godina. Osim toga, Vlada je bila prinuđena da, u cilju balansiranja državnog budžeta, uvede takozvane krizne mjere, poput povećanja poreza na dohodak fizičkih lica i poreza na dodatnu vrijednost, porez na SIM kartice, strujna brojila i kablovsku televiziju, a koje su, naravno, bile prilično kontraproduktivne za razvoj tržišta.
Pozitivno je u svakom slučaju to što je solidna ljetnja turistička sezona makar djelimično ublažila ove negativne trendove. Svake godine nas posjećuje sve veći broj turista, što je vrlo dobro. Takođe je vidljivo i da je Vlada posvećena poboljšanju poslovnog ambijenta, što smo tokom 2013. godine bili u prilici da zaključimo iz  razgovora sa ministrima turizma, rada, pravde i finansija, kao i nedavno sa predsjednikom Vlade, koji je jasno saopštio da je Vladin cilj dalje unaprijeđenje tržišnih uslova za strane investitore.
Moja očekivanja za 2014. godinu se ne razlikuju mnogo od onih koja sam imao za 2013. Zaista se nadam da će Vlada osmisliti prave mjere, koje će omogućiti bolji balans državnog budžeta. Nadam se i porastu potrošnje, posebno u ljetnjem periodu, kao i brojnim najavama novih investicija, posebno u infrastrukturu (izgradnja autoputa i sl.), ili u turistički sektor (izgradnja nekoliko novih, luksuznih hotela, kao i aktivnosti koje bi privukle veći broj turista i mimo špica sezone). Osim toga, investicije u sektor energetike predstavljale bi pozitivan signal opšteg oporavka ekonomije.
Savjet stranih investitora u Crnoj Gori će u 2014. godini organizovati nekoliko sastanaka sa ministrima, ambasadorima i drugim subjektima važnim za razvoj crnogorskog društva, u cilju podsticanja unaprijeđenja u specifičnim oblastima poput vladavine prava, korporativnog upravljanja ili radnog zakonodavstva. Nadam se i da neće biti političkih turbulencija.
Ova godina je i za Crnogorski Telekom bila teška i puna izazova. Porez na SIM kartice, nastavak regulacije određenih tržišta i sve veća konkurencija su iskušenja koja kreiraju sve zahtjevnije poslovno okruženje. Ipak, performanse Crnogorskog Telekoma su i ove godine bile solidne, tako da broj korisnika naše sve kvalitetnije optičke mreže stalno raste, lansirali smo i 4G, novu generaciju mobilne mreže, a naša TV ponuda za korisnike sadrži sve veći broj kanala. Koristim priliku i da naglasim da smo u 2013. godini svojim akcionarima, među kojima je i velik broj građana Crne Gore, isplatili dividendu u iznosu od skoro 23 miliona EUR.
U 2014. godini nas, naravno, očekuju novi izazovi. Namjeravamo da uložimo preko 15 miliona EUR u infrastrukturu, tj. u razvoj FTTH i 4G mreže, automatizaciju u cilju unaprijeđenja korisničkog servisa, kao i u mnoge nove i zanimljive proizvode. Fokus naših nastojanja je da omogućimo korisnicima nesmetanu i najkvalitetniju komunikaciju, nezavisno od tehnologije koju primjenjuju, da koriste internet gdje god bili i koji god uređaj koristili, kao i najbolje iskustvo gledanja televizije, koje podrazumijeva veliki broj novih kanala i karakteristika, te gledanje crnogorskih kanala putem interneta širom svijeta i u odličnom kvalitetu.

Tomislav Čelebić, vlasnik kompanije „Čelebić“

Radimo prepoznatljive i krupne projekte

Ekonomska kriza koja prati Evropu i region i dalje ima snažan uticaj na razvoj građevinarskog sektora. Ekonomske prilike uslovile su limitiranu kupovnu moć građana koja se opet odražava na cjelokupan promet nekretnina u Crnoj Gori. Ispostavilo se da je važan segment za funkcionisanje i opstanak u ovim vremenima unutrašnja organizacija kompanija: brzina, efikasnost u realizaciji, i osposobljenost kadrova na svim nivoima, kao i uvođenje standarda u svakodnevnom radu. Upravo ovakve kompanije imale su i imaju u budućnosti šansu za opstanak i to ne samo u građevinskim, već u svim segmentima privrede. Zahvaljujući ovakvom ustrojstvu, Čelebić kompanija ne samo da opstaje, nego radimo vrlo prepoznatljive i krupne projekte, prije svega zahvaljujući i diversifikaciji kapitala s obzirom da smo kao kompanija davno prepoznali i druge interesantne sfere poslovanja, tako da smo pored građevinarstva uključeni i u osiguranje, real estate, visoko obrazovanje, promet naftom i naftnim derivatima, trgovinu i zabavu. Nažalost, moja projekcija je da će sljedeća godina biti ozbiljan „filter“ za kompanije u ukupnoj privredi, što znači da će se izvjestan broj njih naći i pred „gašenjem“, s obzirom da je taj trend bio aktuelan u svim zemljama u regionu, a i dalje je na snazi. Velika je umjetnost kako se, na globalnom planu, sačuvati od nelikvidnih kompanija u poslovanju. Neće biti lako, to je definitivno.
Ipak, izlazak iz krize je moguć, a u pozadini se nameće važan zajednički imenitelj: ozbiljan i efikasan timski rad svih segmenata privrede i lokalnih i državnih institucija: biznis sektora, lokalnih subjekata, javnih preduzeća, vladinih insititucija i organa. Snažnim uključivanjem crnogorskog biznisa u najavljene i planirane investicije u oblasti infrastrukture, energetike i turizma direktno i snažno se utiče na oporavak i stabilizaciju kompanija u Crnoj Gori.
Veliki efekat, u cjelokupnoj revitalizaciji privrede, može imati i angažovanje domaće radne snage na svim krupnim projektima, a to je, opet, ulsovljeno adekvatnom osposobljenošću, odnosno prekvalifikacijom i edukacijom kadrova za kojima postoji potreba. Ta akcija, opet mora biti sinhronizovana i podrazumijeva zajedničku saradnju Ministarstva obrazovanja, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i domaćeg i stranog biznis sektora.
Kada su budući planovi u pitanju, mi u Čelebić kompaniji smo vrlo orijentisani na projekte koji su vezani za energetiku. Već smo odradili projekat vjetroelektrana pored Ulcinja, a intezivno pregovaramo i sa inostranim kompanijama zastupljenim u drugim sferama energetike.
Upravo ti projekti jesu ono što je direktno vezano za građevinski sektor i što ga može značajno pokrenuti, unaprijediti i stabilizovati.
Na samom kraju bih dodao da, u sljedećoj godini, akcenat u poslovanju treba da bude na, već pomenutom kadrovskom osposobljavanju unutar kompanija i na globalnom novou, zapošljavanju domaće radne snage kako bi zarađeni novac ostajao u okviru Crne Gore, i na društveno-odgovornom poslovanju koje obavezno mora biti uključeno u naša poslovanja i planove.

Miloš Golubović, izvršni direktor „Veletex“-a

Kvalitet i razvoj su temelj uspješnog poslovanja

Godina koja je za nama bila je prilično teška sa aspekta poslovanja u Crnoj Gori. Problemi koje smo naslijedili iz prethodne godine, a prvenstveno se tiču nelikvidnosti privrede, u 2013. godini su bili još više izraženi. Paralelno sa tim, javna potrošnja, usled velikih kašnjenja u rokovima plaćanja, nije pomogla ublažavanju ovog problema, te su privredna društva i ove godine bila usmjerena na dodatno zaduživanje da bi održala sopstvenu likvidnost.
Preduzeće “Veletex” će i u ovoj godini ostvariti pozitivan finansijski rezultat. Ukupan prihod biće nešto manji nego u 2012. godini, ali će ostvarena razlika u cijeni biti na prošlogodišnjem nivou, prvenstveno zbog smanjenih troškova usled nekoliko novih izvora nabavke iz inostranstva. Nažalost, pokretanje stečaja u nekoliko velikih crnogorskih privrednih sistema i najvjerovatnije nemogućnost naplate ukupnih iznosa naših potraživanja, u velikoj mjeri će doprijnijeti da kumulativni rezultat bude značajno umanjen kada se stečajni postupci okončaju.
Pored navedenog, prethodnu godinu u našoj kompaniji karakteriše i širenje maloprodajne mreže kroz otvaranje pet vrtnih centara “KALIA” i to u Baru, Herceg Novom, Pljevljima, Beranama i Danilovgradu, te u skladu sa tim i značajno povećanje broja zaposlenih. Dodatno, dobijanjem licence za vršenje DDD usluga (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) pokrenuli smo posebni segment razvoja kompanije koji će prave rezultate pokazati tek u narednoj godini. Sektor pružanja špediterskih i usluga skladištenja, kao i sektor veterinarske veledrogerije tokom 2013. godine bilježe konstantan rast prometa. Zadovoljavajući rezultat postigao je i dominantni sektor distribucije koji u ukupnom prometu kompanije učestvuje sa oko 50%. U prvoj polovini godine uspješno smo završili resertifikaciju standarda ISO9001 i HACCP kod renomirane francuske sertifikacione kuće “Bureau Veritas”.
Solidan poslovni rezultat ostvarila je i naša kćerka kompanija – Hotel Resort “Ruža Vjetrova”. Četvrta godina poslovanja ovog turističkog kompleksa pokazuje da se on visoko pozicionira na turističkoj mapi Crne Gore, prvenstveno kroz dobro osmišljenu komunikacionu strategiju i veliko zalaganje vlasnika i menadžmenta kompanije. Konstantno ulaganje u povećanje kapaciteta i kvaliteta usluge stvara dobru osnovu za zdrav rast i razvoj preduzeća.
Što se tiče ukupnog privrednog ambijenta, u 2014. godini očekujemo smanjenje problema nelikvidnosti privrede, prvenstveno zbog rezultata koje Poreska uprava Crne Gore ostvaruje u borbi protiv sive ekonomije i dodatnih poreskih priliva koji su u tekućoj godini iznosili cca 100 miliona eura. Takođe, određeni prihodi očekuju se i usled nekoliko najavljenih velikih stranih investicija, mahom iz oblasti turizma, energetike i saobraćajne infrastrukture, te se očekuje pozitivan sinergijski efekat na kompletnu crnogorsku privredu.
Kompanija “Veletex” nastaviće širenje maloprodajne mreže otvaranjem još pet maloprodajnih objekata i konstantnim unapređenjem brenda “KALIA” kao lidera na tržištu poljoprivrednih i hortikulturnih proizvoda. Najavljena ponuda DDD usluga biće jedan od segmenata razvoja drugog dijela preduzeća. Hotel Resort “Ruža Vjetrova” proširiće smještajne kapacitete gradnjom novog apartmanskog kompleksa, što će samu hotelsku ponudu učiniti atraktivnijom tour operaterima i agencijama, te svakako unaprijediti ukupno poslovanje čitavog resorta.
Naravno, kao i do sada, glavni instrument našeg uspjeha ostaće stvaranje novih i održavanje postojećih dobrih odnosa sa svim kupcima i dobavljačima uz povećanje servisibilnosti i kvaliteta usluge.

Radovan Radulović, izvršni direktor „Montenomaks C&L”

Zapaženo povjerenje klijenata

Montenomaks C&L jedan je od lidera u logistici i špediciji u Crnoj Gori. Razvoj kompanije kontinuiran je od 1999. godine, a kretao se u pravcu zaokruživanja procesa i postizanja svjetski priznatih standarda.
Danas “Montenomaks C&L”, u saradnji sa inopartnerima, pruža kompletnu logističku uslugu koja omogućava da o svojoj robi, od trenutka kada je prepustite našoj kompaniji, ne brinete: od transporta, regulisanja carinskih dokumenata, skladištenja, manipulacije robom, sve do distribucije do krajnjeg korisnika tim od preko stotinu odgovornih i sposobnih ljudi, u dvanaest poslovnica širom Crne Gore, svojom efikasnošću i energijom uspješno rješava sve zadatke, kaže Radovan Radulović, izvršni direktor “Montenomaks C&L” i predsjednik Odbora špeditera Privredne komore Crne Gore.
Investicijom u moderan Distributivno-logistički centar, u okviru kojeg funkcioniše i Carinska ispostava Danilovgrad, i vrhunski komunikacioni sistem implementiran u njegovo rukovođenje, zaokružena usluga i omogućena njena prilagodljivost specifičnim korisničkim potrebama.
Na ovaj način jednostavno je prevazići sezonalnost fluktuacije robe i plaćati samo realno zauzeti prostor, što svakako dovodi do redukcije troškova u poslovanju klijenata. Međutim, svijest domaćih privrednika još uvijek u potpunosti ne prepoznaje prednosti outsourcing-a kompletne brige o robi specijalizovanom partneru, mada se osjeća pomak i na tom polju.
Kompanija “Montenomaks C&L” doo se može pohvaliti veoma uspješnom 2013. godinom koja je opravdala poslovne odluke iz prethodnih godina.
Poslovni ambijent, je poslednjih godina značajno poboljšan, međutim, još uvijek postoje barijere koje negativno utiču na samu realizaciju.
Ljudski faktor – individualno tumačenje propisa od strane zaposlenih u nadležnim institucijama, nedovoljno korišćenje informacionog sistema... dio su prepreka na koje nailazimo u svakodnevnom poslovanju. U cilju povećanja protoka roba neophodno je poboljšati infrastrukturu, jer troškovi saobraćajnih usluga značajno utiču na poslovnu konkurentnost.
Ono što bih izdvojio, kao problem u svim sferama poslovanja u regionu pa i kod nas, a posledica je opšte krize u privredi, svakako je problem naplate potraživanja. Tu bih naveo i dužinu trajanja postupaka prinudne naplate od 3-4 mjeseca, u kojem periodu izvršni dužnik već ostaje bez sredstava na računu, pa je naplata nemoguća. Takođe, mjenica kao sredstvo obezbjeđenja često nije dovoljna, jer dužnik nema pokrića za istu. Najčešće firme iz prethodna dva primjera ostaju u stanju „mirovanja“, dok njihovi vlasnici posluju preko drugih firmi koje se vode na povezana lica, tako da je potraživanje nemoguće realizovati.
Smatram da je Zakon o radu jedan od propisa u Crnoj Gori koji predstavlja veliku barijeru za biznis kako crnogorskim investitorima, tako i potencijalnim stranim ulagačima koje očekujemo u Crnoj Gori. Konkretno, zloupotreba instituta odsustva sa rada usled privremene spriječenosti za rad, pitanje komplikovanog disciplinskog postupka, neriješeno pitanje ravnopravnosti između poslodavca i zaposlenog prilikom otkazivanja ugovora o radu, komplikovan sistem obračuna zarada itd...
Od 2014. godine, naravno, očekujemo još bolje poslovne rezultate. Saradnja sa Privrednom komorom, tačnije Udruženjem špeditera već je napravila značajan pomak u rješavanju aktuelnih problema u poslovanju u našoj branši, nadam se da ćemo nastaviti u tom pravcu.
Svojevrsno priznanje kvaliteta i pouzdanosti naših usluga je lista zadovoljnih klijenata, koji nam godinama ukazuju povjerenje, a među kojima su i Imlek Boka, Knjaz Miloš, Bar Kod, Crnogorski Telekom, Telenor, Telemont, CT Computers (član ComTrade grupe), Neregelia, Normal Company, Coca-Cola HBC, G3 Spirits, Carlsberg Montenegro, Castellana Co, Lukoil, INA Crna Gora...
Sadašnjim i budućim korisnicima naših usluga sa ponosom možemo da ponudimo uslugu od 360 stepeni i 100 posto sigurnosti.

Nike shoes | 【国内4月24日発売予定】ナイキ ウィメンズ エア アクア リフト 全2色 - スニーカーウォーズ