You are here

Potpredsjednici

Komora ima tri potpredsjednika koji koordiniraju, usmjeravaju i organizuju rad u Komori, na način kako to odredi predsjednik Komore.

Potpredsjednik Komore koga odredi predsjednik zamjenjuje predsjednika Komore u svim pravima i obavezama za vrijeme njegovog odsustva. Potpredsjednik Komore bira se na predlog predsjednika Komore. Potpredsjednik Komore bira se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju. Potpredsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini i predsjedniku Komore.

Potpredsjednici Privredne komore Crne Gore su:

dr Nina Drakić

Danilo Gvozdenović

Pavle D. Radovanović