You are here

Potpredsjednici

Komora ima tri potpredsjednika koji koordiniraju, usmjeravaju i organizuju rad u Komori, na način kako to odredi predsjednik Komore.

Potpredsjednik Komore koga odredi predsjednik zamjenjuje predsjednika Komore u svim pravima i obavezama za vrijeme njegovog odsustva. Potpredsjednik Komore bira se na predlog predsjednika Komore. Potpredsjednik Komore bira se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju. Potpredsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini i predsjedniku Komore.

Potpredsjednici Privredne komore Crne Gore su:

Ljiljana Filipović

Diplomirala je na Fakultetu za turizam i spoljnu trgovinu u Dubrovniku.
Radni angažman započela je u Zetatransu, nakon toga u SIZ za ekonomske odnose sa inostranstvom. Bila je pomoćnik ministara za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije i pomoćnik ministra za ekonomski razvoj.
Služi se ruskim i engleskim jezikom.

Ivan Saveljić

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.
Bio je direktor sektora za poslove sa međunarodnim finansijskim institucijama u Montenegro banci Podgorica, pomoćnik ministra inostranih poslova, nacionalni koordinator pakta stabilnosti Crne Gore, šef predstavništva Vlade Crne Gore u Njemačkoj, ambasador SRJ u Argentini, zamjenik generalnog direktora Atlas Mont banke.
Govori engleski, italijanski i španski jezik.

Danilo Gvozdenović

Završio je Pravni fakultet u Podgorici.
Radnu karijeru je započeo u Kombinatu aluminijuma Titograd, gdje je bio rukovodilac Službe sigurnosti. Bio je šef kabineta predsjednika Opštine Budva, savjetnik i pomoćnik ministra u Ministarstvu za ekonomski razvoj i Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine, te generalni direktor Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.
Govori ruski jezik.