You are here

Privredna društva i privreda

Privreda označava ljudske djelatnosti kojima se osiguravaju sredstva za život.

Postoje proizvodne i neproizvodne privredne djelatnosti. Proizvodne privredne djelatnosti – one kojima se proizvode materijalna dobra (poljoprivreda, rudarstvo, industrija i proizvodno zanatstvo). Neproizvodne privredne djelatnosti – one kojima se proizvedena materijalna dobra dostavljaju potrošaču ili usluge (saobraćaj, trgovina, turizam, uslužno zanatstvo).
Privredno društvo je poslovni subjekt sa statusom pravnog lica koji samostalno obavlja djelatnost proizvodnje, prodaje i vršenja usluga na tržištu u cilju sticanja dobiti.

latest jordans | Air Jordan