You are here

BLUEfasma projekat

02/12/2019

BLUEfasma projekat (Osnaživanje inovativnih kapaciteta MSP-a, pomorskih klastera i mreža u MED priobalnim područjima kako bi se podržala cirkularna ekonomiji i plavi rast u ribarstvu/akvakulturi) finansira se EU kroz Interreg mediteranski program. Predviđeno trajanje projekta je od 1. novembra ove godine, 32 mjeseca, do 30. juna 2022. godine.

Ovaj projekat integriše i implementira principe cirkularne ekonomije u sektor plavog ribolova/akvakulture u korist ostrvskog i priobalnog područja Mediteranskog regiona na inovativan način. Projekat se odnosi na problem kontinuiranog transnacionalnog izazova iscrpljivanja prirodnih resursa i manjka inovacija u oblasti ribolova/akvakulture i cirkularne ekonomije. Cilj projekta je da osnaži inovativni kapacitet MSP i pomorskih klastera/mreža i poveća broj aktivnosti u ovom sektoru na transnacionalnom nivou, kako bi se potspješila cirkularna ekonomija plavog rasta u ostrvskom i obalnom području. Cirkularna ekonomija sprečava trošenje resursa, vodeći na taj način do pametnog i održivog rasta kao ključnog zajedničkog sredstva Mediteranskog područja.

BLUEfasma će povećati inovativni kapacitet pomorskih klastera/mreža u oblasti ribolova i akvakulture, jačajući pametni i održivi rast kroz:

  1. dijeljenje dokazanih inovativnih praksi i postojećih alata/metoda prikazanih na BLUEfasma online platform
  2. podršku finansiranju poslovnih investicija i istraživanja u oblasti cirkularne ekonomiji
  3. olakšavanje razmjene znanja između preduzeća, javnih institucija, istraživačkih i razvojnih centara i visokog obrazovanja
  4. obuku/mentorstvo
  5. poboljšanje transnacionalne saradnje i dubokog umrežavanja javnih preduzeća i malih i srednjih preduzeća, olakšavajući prenos rezultata koji se mogu reciprocirati
  6. iskorištavanje dosadašnjih rezultata kako bi se uticalo na javne politike prema cirkularnoj ekonomiji i odredio fond kroz koji će se finansirati poslovna ulaganja u istraživanje i investicije u oblasti CE
  7. integrisanje inovativnih mjera koje vode efikasnim rješenjima u MED pomorskom području i izazovima zasnovanim na pametnim specijalizacijama.

Partneri na projektu su Univerzitet Patras – vodeći partner (GR), Region Krit (GR), Dinamična vizija (GR), Pôle Mer Mediteran (FR), Pomorski klaster Balearskih ostrva (ES), Medcities (ES), Konzorcijum Taormina Etna (IT), IMC Fondacija (IT), ANETEL razvojna agencija (CY), DUNEA (HR), IrRADIARE (PL), Privredna komora Crne Gore (MNE), Agencija za pomorstvo (MT).

affiliate link trace | Nike for Men