You are here

Uručeni sertifikati za čistiju proizvodnju

05/12/2014

Predstavnici Privredne komore Crne Gore i organizacije UNIDO uručili su 5. decembra 2014. godine sertifikate kompanijama i konsultantima koji su učestovali u projektu „Program za čistiju proizvodnju u Crnoj Gori”.

Projekat je realizovan u partnerstvu Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), finansiran je od strane Vlade Republike Sovenije, a Privredna komora Crne Gore bila je koodrinator aktivnosti u Crnoj Gori. Program je zasnovan na iskustvu koji je stekao UNIDO u uspostavljanju nacionalnih centara čistije proizvodnje u 50 zemalja širom svijeta. On definiše specifične uslove za uspostavljanje centra za čistiju proizvodnju u Crnoj Gori. Kroz dvije faze implementacije, aktivnosti u okviru projekta bile su fokusirane na izgradnju kapaciteta nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju i ekološki ispravne tehnologije i procjene aspekata čistije proizvodnje u proizvodnim procesima kompanija iz oblasti poljoprivrede i turizma.

Sertifikate su dobile kompanije: Real Estate & Co, hoteli Palata Venecija i Dvori Balšića, Ulcinj; Hotel Trend Korali, Sutomore; Pekara Primat, Podgorica; Eko Meduza, Bijelo Polje; Nikšićki mlin a.d. –Nikšić; Šimšić Montmilk d.o.o. – Danilovgrad; Šljukić Co d.o.o. – Nikšić; MI Goranović d.o.o. – Nikšić; Niksen Trade Čavor d.o.o. – Kotor; Poljonik farma krava d.o.o. – Njeguši; Uniprom pekara d.o.o. – Nikšić; Montstate d.o.o. – Cetinje i Mianja d.o.o. – Cetinje.

Sertifikovani eksperti su Mladenka Vujošević, Mirjana Kujović, Jadranka Zvicer, Ivana Joksimović, Ratko Pavićević, Sanja Pavićević, Petar Muhadinović, Slobodan Živković, Ćazim Alković, Milan Polović, Nikola Ivanović, Tanja Gomilanović, Danilo Radoman i Đani Milačić.

- Sprovođenjem projekta „Čistija proizvodnja“ Privredna komora je još jednom potvrdila opredjeljenje da podrži aktivnosti usmjerene na sticanje znanja prilagođenih savremenim razvojnim ciljevima. Komora je na vrijeme prepoznala da su obrazovanje i resursna efikasnost imperativ ekonomskog rasta i konkurentnosti na evropskom tržištu. Sada je jasno da će standardi čiste proizvodnje najveći značaj imati upravo za ključne privredne sektore na kojima će Crna Gora bazirati svoju budućnost: energetiku, turizam, poljoprivredu i upravljanje hidro-potencijalom – kazao je savjetnik Privredne komore Stanko Zloković.

Prema njegovim riječima, u aktuelnim uslovima oskudice resursa i neumjerenog tehnološkog pritiska na životnu sredinu, postignuti rezultati u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, sa finansijskom podrškom Vlade Slovenije i pod pokroviteljstvom UNIDA imaju posebnu vrijednost.

- Petnaest eksperata je, prolazeći obuku kroz ovaj Projekat, osposobljeno da upravlja cijelim životnim ciklusom proizvoda, da predlaže tehnološke postupke koji redukuju upotrebu resursa od samog ulaska sirovina u proizvodni proces do korišćenja i odlaganja proizvoda, uz stalnu kontrolu rizika i procjenu uticaja na životnu sredinu. Standardi čistije proizvodnje su uvedeni u 13 crnogorskih preduzeća, koja su  uključivanjem u ovaj Projekat pokazala da razumiju svoju zavisnost od kontinuirane nabavke sirovina koje industrijski inžinjering prekomjerno troši i da je uvođenje inoviranih tehnologija koje efikasnije koriste proizvodne inpute preduslov za održivu budućnost. Naš zajednički rad je bio fokusiran na kontrolu potrošnje vode, smanjenje ispuštanja otpadnih voda i opterećenja zaštićenih voda, smanjenje potrošnje energije, pokušaje stvaranja nezavisnih-samoodrživih struktura i približavanje cilju nultog statusa deponija, s obzirom na neefikasnost generisanja otpada – kazao je Zloković.

Predstavnica Ambasade Slovenije Aleša Sovinc je kazala da je projekat dio međunarodne razvojne saradnje koja predstavlja bitan segment vanjske politike te zemlje.

- Od država zapadnog Balkana, Crna Gora je jedna od najznačajnijih za slovenačku međunarodnu razvojnu saradnju. Slovenija je za Crnu Goru od 2008. do 2013. godine namjenila za razvojnu pomoć više od osam miliona eura, a preko UNIDO-a za period od 2013. do 2015. 450.000 eura – rekla je Sovinc, dodajući da Slovenija želi da nastavi saradnju sa našom zemljom i ubuduće, naročito pomažući na putu evroatlantskih integracija.

Petra Schwager, UNIDO projekat, istakla je značaj održivog industrijskog razvoja za ukupan ekonomski razvoj svih zemalja Evrope.

- Treba u industrijskom razvoju biti efikasan i sa manje uloženih resursa postići više, jer su uspješne samo one zemlje koje efikasno koriste sirovine – naglasila je Schwager.

Ona je kazala da su među kompanijama koje su prošle program neke postigle izvrsne rezultate. One su kroz program ukupno uštedjele oko 500.000 eura, što prema njenim riječima nije mali iznos.

- Pozivam vas da se udružimo i da od 17 kompanija koje realizuju program čistije proizvodnje dođemo do brojke od njih 70 – rekla je Schwager.

Rezultate projekta je prezentovao koordinator Aleksandar Marđonović iz Privredne komore.

- Cilj je da razvijemo nacionalne kapacitete, ali i svijest kompanija o dobrobitima i potrebama ovog projekta – rekao je Marđonović.

Projekat je obuhvatio 11 kompanija iz sektora poljoprivrede, dvije iz turizma, 15 polaznika, sedam nacionalnih eksperata i dva međunarodna, a održano je šest radionica.

- Koncept UNIDO projekta, između ostalog, je vidjeti šta se može učiniti na ulazu u proizvodni proces da bi se umanjila količina otpada na izlazu. Rezultat toga su predlozi opcija čistije proizvodnje, kojih je za 13 kompanija bilo 100, sa projektovanim investicijama od 1.383.881 eura i godišnjim uštedama od 428.203 eura i periodom povrata od 3,23, godine. Potencijali za uštedu su na godišnjem nivou 14.245 kubika vode, 826,29 tona goriva, 2.135.343 KW/h struje, 3.763 tone smanjenje emisija ugljen dioksida – objasnio je Marđonović.

U ime sertifikovanih kompanija i eksperata zahvalili su Milutin Đuranović, Šimšić Montmilk d.o.o. i Danilo Radoman.

Sports Shoes | Autres