You are here

BESME Priručnik za finansiranje malih preduzeća

17/11/2020

Priručnik za finansiranje malih preduzeća kreiran je u okviru BESME projekta koji se tiče unapređenja poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori.

Pristup eksternom finansiranju pomaže preduzećima da ostvare održivi rast. Iako su svi finansijski izvori značajni, ne može se pretjerati u naglašavanju važnosti kredita, naročito za mala preduzeća – prihodi mogu da budu sezonskog karaktera, a finansiranje akcijskog kapitala je skupo i rijetko. Prema tome, raspoloživost kredita pomaže da se prebrode kratkoročna finansijska ograničenja i pomaže u planiranju dugoročne strukture kapitala pomoću koje će vlasnik preduzeća ostvariti maksimalno mogući povraćaj.

Kroz ovaj sažeti vodič razumjećete:

1)      Kako da odredite svoje finansijske potrebe. Koliko su važni tokovi gotovine i pokriće za vaš biznis?

2)      Razlozi zbog kojih vam je potrebno ili treba da tražite finansiranje. Upoznavanje sa prirodom vaših potreba i hitnošću neophodnog finansiranja može biti odlučujući faktor za prihvatanje vašeg finansijskog zahtjeva.

3)      Vrste raspoloživog finansiranja. Detaljno su sagledane tri forme finansiranja: kreditno zaduživanje, ulazak u akcijski kapital i grantove.

4)      Koje dokumente treba pripremiti. Svaki zajmodavac traži različite stvari, a spisak se nalazi na kraju ovog vodiča.

Ovaj vodič će biti koristan preduzetnicima koji kreću u biznis i vlasnicima biznisa sa malim rastućim preduzećima kojima je potreban poslovni kredit. Bilo da se kredit koristi za novopokrenuti biznis ili za širenje postojećeg, proces zahtijeva iscrpno sagledavanje svih aspekata i dokumentacije pomoću koje će banka moći da ocijeni uključene rizike.

Stoga, ovaj vodič je pisan da posluži kao putokaz preduzetnicima kako da pristupe odlukama o finansiranju. On takođe pruža detalje o tome gdje i na koji način možete dobiti pristup besplatnoj obuci iz finansija i državnoj podršci za vođenje preduzeća.

Za više informacija posjetite sajt BESME projekta.

Running sports | Mens Flynit Trainers