You are here

BRE videos

08/06/2021

IPC Tehnopolis, koji je uz Privrednu komoru Crne Gore partner na projektu BRE (Snaženje poslovnih registara), pripremio je četiri video materijala na crnogorskom i engleskom jeziku koji se bave načinom registracije preduzeće u Crnoj Gori, registracijom stranih društava, podrškom start-upovima, zaštitom patenata i carinjenjem robe.

Video materijal dostupan je na sljedećim linkovima:

Kako registrovati kompaniju u Crnoj Gori

https://www.youtube.com/watch?v=whmbVVcTjNU

Registarcija starnog društva u Crnoj Gori

https://www.youtube.com/watch?v=DwJHcZoev-k

Podrška za start-upove u Crnoj Gori

https://www.youtube.com/watch?v=a-88q9D4FbI

Zaštita patenata u Crnoj Gori

https://www.youtube.com/watch?v=4Q4I_26x_I8

Carinjenje robe u Crnoj Gori

https://www.youtube.com/watch?v=Nfh9ujkP6qI

Projekat BRE realizuje se kroz program prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora, a ima za cilj unapređenje kapaciteta institucija i kompanija u smjeru razvoja saradnje na međunarodnom nivou. Kroz projekat će biti izrađena partnerska platforma sa bazom podataka o kompanijama iz tri zemlje - Crne Gore, Italije i Albanije, a koja će objediniti tri biznis registra.

Implementacija ovog projekta je izuzetno značajna za razvoj biznis okruženja u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa mađunarodnim tržištem, jer će jedan od njegovih rezultata biti partnerska platforma sa bazom podataka o kompanijama iz tri zemlje. Takođe će se izraditi mapa postojećih izvora i baza podataka koja sadrži informacije o preduzećima, te dati preporuka za univerzalni sistem biznis registara. Pored navedenog, aktivnosti sprovedene ovim projektom imaju za cilj unapređenje kapaciteta institucija i unapređivanje prekogranične saradnje.

Partneri na projektu su: Privredna komora Tirane, Ministarstvo finansija i ekonomije Albanije, Privredna komora Crne Gore, IPC Tehnopolis i Privredna komora Barija.

Implementacija projekta biće završena 14. jula o.g.