You are here

DigNest - podrška digitalnoj transformaciji

01/04/2021
DigNest -  podrška digitalnoj transformaciji

Privredna komora Crne Gore učestvuje kao partner u projektu DigNest/Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 u Crnoj Gori (Digitalno preduzetničko gnijezdo Iindustrija 4.0 u Crnoj Gori).

Vodeći partner na ovom projektu, koji se finansira iz programa Evropske unije Erasmus+ je Univerzitet Donja Gorica. Pored Komore, partneri su Univerzitet Crne Gore, Tehnološki i ekonomski univerzitet iz Mađarske, Univerzitet Furtwangen, iz Njemačke i Nacionalni i kapoditriasov univerzitet iz Grčke, te  Klinički centar, „Šimšić-MontMilk“ za proizvodnju, promet i usluge, Eksport, Ministarstvio zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i  „Comtrade System Integration“ iz Srbije i  „Arctur racunalniski inzeniring“ iz Slovenije.  

Uspješno prilagođavanje digitalnom dobu omogućiće nam da unaprijedimo procese, povećamo kvalitet rada i poboljšamo konstantnost u različitim industrijama. To je i bio razlog za koncipiranje ovog projekta čiju je realizaciju EU podržala grantom od 996.200,00 EUR.

Centrima za digitalna istraživanja i univerzitetima pripada najvažnija uloga u procesu digitizacije, ali je nužno da oni budu povezani sa nacionalnim ekonomijama nudeći im stručno znanje uz stavranje veza sa inovatorima i investitorima. Zbog toga je i odabrana navedena struktura partnera koja garantuje uključenost svih aktera koji mogu nositi ovaj proces. 

Cilj DigNest projekta je da podrži modernizaciju visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori i ojača njihovu saradnju sa vodećim preduzećima na tržištu. Primarni fokus je maksimiziranje koristi od digitalnih tehnologija u prioritetnim oblastima poljoprivrede i zdravstva, uz obezbjeđivanje da se budući stručnjaci i radna snaga u najširem smislu uspješno adaptiraju na zahtjeve digitalnog doba.

Plan je da se kroz saradnju među projektnim partnerima obezbijedi da se najbolje prakse izvoze u druge regione, a uvozi neophodna stručnost, kako bi se podstakao rast efikasnog i inovativnog ekosistema.

Specifični ciljevi DigNest usmjerenisu na ispunjavanje sledećih specifičnih ciljeva:

  • Jačanje odnosa između visokoškolskih ustanova i nacionalne ekonomije u Crnoj Gori stvaranjem MNE Akademskog centra
  • Podizanje nivoa kompetencija i vještina osoblja visokoškolskih ustanova
  • Povećanje kvaliteta visokog obrazovanja kroz nove oblike praktičnih obuka i proučavanja digitalizovanog tržišta rada
  • Poboljšanje internalizacije visokoškolskih ustanova, kroz umrežavanja sa drugim centrima za digitalne inovacije i centrima kompetencija, razmenu znanja i stručnosti.

Više informacija o projektu može se pronaći na oficijelnom web sajtu https://dignest.me/