You are here

Eko-inovacije u ribarstvu i akvakulturi

17/06/2021

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Institutom za biologiju mora, organizovala je dvije radionice na temu „Eko-inovacije u ribarstvu i akvakulturi“ u Kotoru i Baru. Pomenute radionice realizovane su u okviru projekta „Osnaživanje inovativnih kapaciteta MSP-a, pomorskih klastera i mreža u MED priobalnim područjima kako bi se podržala cirkularna ekonomiji i plavi rast u ribarstvu/akvakulturi“ - BLUEfasma. Projekat BLUEfasma je kofinansiran od Evropske Unije i realizuje se u okviru Mediteranskog transnacionalnog programa saradnje „INTERREG Mediterranean“.

Pored predstavljanja BLUEfasma projekta, na radionicama su najavljene aktivnosti i dostupni podsticaji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva ekonomskog razvoja, programskih linija Investiciono-razvojnog fonda. Takođe, predstavljeni su i praktični primjeri uvođenja cirkularnih praksi u sektoru ribarstva i akvakulture digitalizacijom, recikliranjem, prehranom, održivim uzgojem, itd.

BLUEfasma projekat prezentovala je Marija Raspopović, koordinatorka projekta u Privrednoj komori Crne Gore. Ona je naglasila značaj integracije i implementacije principa cirkularne ekonomije u sektoru ribarstva i akvakulture, i rješavanje problema kontinuiranog transnacionalnog izazova iscrpljivanja prirodnih resursa i manjka inovacija u oblasti ribarstva i akvakulture, kao i cirkularne ekonomije. Istakla je da je BLUEfasma prvi u nizu ovakvih projekata koji se sprovode u Crnoj Gori, a koji su vezani za uvođenje cirkularnih praksi u različitim granama u okviru kategorije plavog rasta, i ideja je da model koji se koristi za konkretno sektor ribarstva i akvakulture bude primijenjen i u drugim oblastima.

Generalna direktorica za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Katarina Burzanović najavila je Agrobudžet za 2021. godinu i predstavila IPARD i MIDAS programe, čija se podrška itekako može iskoristiti za unapređenje sektora ribarstva i akvakulture. Ona je istakla glavni cilj projekta, a to je pružanje podrške investicijama u preradi hrane, uvođenja i implementacije mjera ruralnog razvoja, povećanja konkuretnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda, kao i uvođenja i jačanja evropskih standarda proizvodnje hrane, i ukazala na značaj razvoja i potencijal koji predstavlja sektor ribarstva i akvakulture, kako za crnogorsku ekonomiju tako i za dalje unapređenje drugih grana ekonomije kao što je to turizam.

Na radionicama je takođe učestvovao Spasoje Vujošević, koji je ispred Investiciono-razvojnog fonda predstavio kreditne programe za unapređenje poslovanja i poslovnog ambijenta uopšte, i najavio program finansiranja projekata iz oblasti zelene ekonomije uz pomoć sredstava opredijeljenih od strane Francuskog razvojnog fonda. Posebno je ukazao na ciljeve programa koje IRF implementira tj. pružanje finansijske podrške različitim vrstama investicija u cilju podsticanja novog zapošljavanja, povećavanja kapaciteta i unapređenja konkurentosti.

Ispred Ministarstva ekonomskog razvoja, prisutnima se obratio Vladimir Pandurov koji je predstavio projekat Smart Adria Blue Growth. Ovaj projekat ima za cilj da osnaži prekograničnu saradnju Italije, Albanije i Crne Gore, ali i da istovremeno doprinese unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u programskom području, u skladu sa principima Plavog rasta i Strategije pametne specijalizacije (S3).

Cilj projekta je da osnaži inovativni kapacitet malih i srednjih preduzeća koji se bave ribarstvom i akvakulturom u bilo kojem dijelu lanca vrijednosti, i pomorskih klastera/mreža, i poveća broj aktivnosti u ovom sektoru na transnacionalnom nivou, kako bi se pospješila cirkularna ekonomija plavog rasta u ostrvskom i obalnom području. Cirkularna ekonomija sprečava trošenje resursa, vodeći na taj način do pametnog i održivog rasta kao ključnog zajedničkog sredstva Mediteranskog područja.

Ideja je da se projektom BLUEfasma jača pametni i održivi rast kroz:

  • dijeljenje dokazanih inovativnih praksi i postojećih alata/metoda prikazanih na BLUEfasma online platformi,
  • podršku finansiranju poslovnih investicija i istraživanja u oblasti cirkularne ekonomije,
  • olakšavanje razmjene znanja između preduzeća, javnih institucija, istraživačkih i razvojnih centara i visokog obrazovanja,
  • obuku/mentorstvo,
  • poboljšanje transnacionalne saradnje i dubokog umrežavanja javnih preduzeća i malih i srednjih preduzeća, olakšavajući prenos rezultata koji se mogu reciprocirati,
  • iskorištavanje dosadašnjih rezultata kako bi se uticalo na javne politike prema cirkularnoj ekonomiji i odredio fond kroz koji će se finansirati poslovna ulaganja u istraživanje i investicije u oblasti CE,
  • integrisanje inovativnih mjera koje vode efikasnim rješenjima u MED pomorskom području i izazovima zasnovanim na pametnim specijalizacijama.

Pomenute radionice realizovane su u saradnji sa Institutom za biologiju mora, kao pridruženim partnerom na projektu, kao i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom ekonomskog razvoja, Investiciono-razvojnim fondom i Univerzitetom Donja Gorica.

BLUEfasma promotivni video