You are here

Hibridni sastanak BLUEfasma projektnog tima održan online i na Palma de Majorki

15/07/2020

Peti sastanak projektnog tima na BLUEfasma projektu održan je 14. i 15. jula. Uprkos novim izazovima i okolnostima koje su se pojavile uslijed pandemije Covid-19, dio projektih partnera prisustvovao je sastanku na Palma de Majorki, dok se ostatak priključio online, putem Zoom-a. Ovo je bila prilika i  za organizovanje i petog sastanka Upravnog odbora projekta, na kojem se raspravljalo o promjeni projektnog partnera sa Malte.

Pored informisanja svakog od partnera o situaciji u zemlji i realizovanim aktivnostima na radnom paketu 3 – fazi testiranja indeksa cirkularne ekonomije na sektor ribarstva i akvakulture, na sastanku se razgovaralo i o uspostavljanju tzv. Plavih laboratorija u svakoj od zemalja, u cilju prenošenja znanja, iskustava i najboljih praksi u pomenutim oblastima. U okviru ovih otvorenih inovacionih ekosistema, uspostavljenih tako da su usredsređeni na same korisnike, biće organizovani brojni događaji i sastanci, razvijeni različiti edukativni materijali, a sve u cilju olakšavanja unakrsne razmjene znanja i stručnosti. U radu pomenutih Plavih laboratorija učestvovaće mala i srednja preduzeća iz oblasti ribarstva i akvakulture, ona koja pružaju inovacione usluge u ovim sektorima, udruženja, klasteri, institucije na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, i kreatori politika iz zemalja učesnica projekta.

Predstavnik Privredne komore Crne Gore na ovim sastancima bila je Marija Raspopović, koordinatorka projekta.

O projektu

BLUEfasma projekat (Osnaživanje inovativnih kapaciteta MSP-a, pomorskih klastera i mreža u MED priobalnim područjima kako bi se podržala cirkularna ekonomiji i plavi rast u ribarstvu/akvakulturi) finansira se EU kroz Interreg mediteranski program. Ovaj projekat integriše i implementira principe cirkularne ekonomije u sektor plavog ribolova/akvakulture u korist ostrvskog i priobalnog područja Mediteranskog regiona na inovativan način. Projekat se odnosi na problem kontinuiranog transnacionalnog izazova iscrpljivanja prirodnih resursa i manjka inovacija u oblasti ribolova/akvakulture i cirkularne ekonomije. Cilj projekta je da osnaži inovativni kapacitet MSP i pomorskih klastera/mreža i poveća broj aktivnosti u ovom sektoru na transnacionalnom nivou, kako bi se potspješila cirkularna ekonomija plavog rasta u ostrvskom i obalnom području. Cirkularna ekonomija sprečava trošenje resursa, vodeći na taj način do pametnog i održivog rasta kao ključnog zajedničkog sredstva Mediteranskog područja.

Više informacija dostupno je na vebsajtu, Facebook i Twitter nalogu projekta.

Best Sneakers | NIKE AIR HUARACHE